| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak ustalić cenę wykupu leasingowanego lokalu biurowego

Jak ustalić cenę wykupu leasingowanego lokalu biurowego

Leasingujemy lokal biurowy. Jest to leasing operacyjny. Jak przy wykupie takiego lokalu ustalić cenę? Czy leasingobiorca będzie mógł ustalić dla tego lokalu indywidualne stawki amortyzacyjne?

RADA
Wykup leasingowanego lokalu może odbyć się po cenie ustalonej według jego hipotetycznej wartości netto, a zatem znacznie niższej od jego ceny rynkowej. Nabywający ten lokal leasingobiorca może zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne.
UZASADNIENIE
Jeżeli przedmiotem leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, m.in. lokal biurowy, to umowa leasingu operacyjnego powinna zostać zawarta na okres co najmniej 10 lat (art. 17b ust. 1 updop). Suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, powinna odpowiadać co najmniej wartości początkowej lokalu. Wówczas opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania nieruchomości, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego.
Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność nieruchomości, będących przedmiotem tej umowy, to na podstawie art. 17c updop:
1) przychodem ze sprzedaży nieruchomości jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży; jeżeli jednak cena ta jest niższa od hipotetycznej wartości netto nieruchomości, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej według zasad określonych w art. 14 updop,
2) kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest rzeczywista wartość netto.
Definicję hipotetycznej wartości netto środków trwałych ustawodawca zawarł w art. 17a pkt 6 lit. a) updop, według którego przez pojęcie to rozumie się wartość początkową określoną zgodnie z art. 16g updop, pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne obliczone według zasad określonych w art. 16k ust. 1 updop, tj. według metody degresywnej, z uwzględnieniem współczynnika 3.
Hipotetyczną wartość netto środka trwałego należy zatem ustalić z uwzględnieniem hipotetycznych odpisów amortyzacyjnych w pierwszym podatkowym roku jego używania, z zastosowaniem stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik 3, a w następnych latach podatkowych od jego wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat jego używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określono roczną kwotę amortyzacji, będzie ona niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej z zastosowaniem metody liniowej. Ten sposób obliczenia hipotetycznej wartości netto ma również zastosowanie m.in. do lokali, pomimo że nie podlegają one degresywnej metodzie amortyzacji.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Plucińska

dyrektor zarządzający Randstad Payroll Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »