REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy powstają różnice kursowe od należności

REKLAMA

Jesteśmy firmą budowlaną prowadzącą budowy na terenie Niemiec, w związku z tym wystawiamy faktury sprzedaży w euro, za które kontrahenci dokonują wpłat na nasz rachunek walutowy w banku. Według jakich kursów powinny być księgowane poszczególne zdarzenia gospodarcze i kiedy powstają różnice kursowe?
RADA
Różnice kursowe powstają w takim przypadku między kwotą z faktury sprzedaży obliczoną w złotych a kwotą w złotych, w jakiej wyceniono otrzymaną płatność. Faktura sprzedaży powinna zostać ujęta w księgach w dacie jej wystawienia, według średniego kursu NBP z tego dnia. Płatność na rachunek walutowy w euro powinna zostać zaksięgowana według kursu kupna banku, z którego usług korzysta jednostka.
UZASADNIENIE
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie (art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości):
1) kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
2) średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie został ustalony inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.
Księgi rachunkowe są prowadzone w złotych, dlatego faktura sprzedaży powinna zostać ujęta w księgach w dacie jej wystawienia, zgodnie z cytowanym przepisem według średniego kursu NBP z tego dnia.
Natomiast płatność na rachunek walutowy w euro powinna zostać zaksięgowana według kursu kupna banku, z którego usług korzysta jednostka. Różnice kursowe powstają w takim przypadku między kwotą z faktury sprzedaży obliczoną w złotych a kwotą w złotych, w jakiej wyceniono otrzymaną płatność.
Przykład
Faktura została wystawiona na 1000 euro 8 lipca 2005 r., średni kurs euro ogłoszony przez NBP w tym dniu to 4,0885 PLN/EUR, czyli wartość sprzedaży wyniosła 4088,50 zł. Płatność za tę fakturę została dokonana na rachunek bankowy 30 lipca 2005 r. Kurs kupna banku, z którego usług korzystała jednostka, wynosił w tym dniu 4,100 PLN/EUR, czyli wpłata wyniosła 4100 zł.
Księgowania
Faktura sprzedaży:
Wn „Należności z tytułu dostaw i usług” 4088,50 zł,
Ma „Przychody ze sprzedaży” 4088,50 zł.
Otrzymana zapłata na konto bankowe:
Wn „Środki pieniężne na rachunku bankowym” 4100,00 zł,
Ma „Należności z tytułu dostaw i usług” 4088,50 zł,
Ma „Przychody finansowe” 11,50 zł.
Różnice kursowe dodatnie wyniosły 11,50 zł.
Z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych różnica ta jest przychodem podlegającym opodatkowaniu. Nie ma znaczenia, że jednostka utrzymuje środki pieniężne na walutowym rachunku bankowym i nie dokonała faktycznej sprzedaży euro. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 updop przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Jeśli pomiędzy dniem uzyskania przychodu w walucie obcej a dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.
Gdyby środki z rachunku w euro zostały faktycznie przewalutowane na złote lub posłużyły zapłacie zobowiązania w euro, powstałyby nowe, także zrealizowane podatkowo różnice kursowe.
Zgodnie z zacytowanymi przepisami różnice kursowe są obliczane w tym przypadku w taki sam sposób zarówno do celów księgowych, jak i podatkowych. Różnica między ujęciem księgowym a podatkowym występuje wyłącznie w prezentacji. W księgach rachunkowych różnice kursowe dzielimy na dodatnie – ujmowane jako przychody finansowe, oraz na ujemne – koszty finansowe, bez względu na to, czy powstają one od przychodów/należności walutowych, czy od kosztów/zobowiązań walutowych. Zgodnie z przepisami podatkowymi przychody powinny zostać powiększone o dodatnie różnice kursowe, a pomniejszone o różnice ujemne.
Jeśli w naszym przykładzie płatność nastąpiłaby według kursu 3,9 PLN/EUR. Powstałaby ujemna różnica kursowa w kwocie 188,50 zł. Do celów księgowych przychód wynosiłby 4088,50 zł, a koszty finansowe 188,50 zł. Natomiast w deklaracji podatkowej przychód powinien być ujęty po pomniejszeniu o różnice kursowe, czyli w kwocie 3900 zł, bez uwzględniania kosztów.
UWAGA!
Inny sposób ujęcia różnic kursowych do celów podatkowych i bilansowych nie ma bezpośrednio wpływu na kwotę podatku dochodowego, ale może mieć np. na wysokość limitu obliczanego dla wydatków na cele reprezentacji i reklamy.

Agnieszka Rosińska i Marzanna Rytwińska
biegli rewidenci

• art. 30 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539
• art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Finansowo-Księgowy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK i rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA