REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy wyksięgowujemy różnice kursowe

REKLAMA

Sprzedajemy usługi do Niemiec. Otrzymujemy zapłatę w euro na rachunek bankowy (w walutach obcych). Prowadzimy również złotówkowy rachunek bankowy. Dokonujemy przewalutowania na rachunek złotówkowy. Bank dokonuje przewalutowania wg kursu bankowego na dzień dokonywania operacji. W księgowości są zapisy wg kursów walut na dzień wpływu na ten rachunek bankowy. Kiedy należy wyksięgowywać różnice kursowe?
Obowiązujące przepisy prawa dewizowego dopuszczają przechowywanie przez jednostki gospodarcze środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej w kraju na własnym rachunku walutowym w banku i wykorzystywanie ich do spłaty zobowiązań wobec kontrahentów zagranicznych oraz krajowych w zakresie wynikającym z ustawy – Prawo dewizowe i udzielonych na jej podstawie zezwoleń dewizowych, a także do pokrycia kosztów zagranicznych podróży służbowych i drobnych wydatków za granicą. Z drugiej jednak strony, zgodnie z ustawą o rachunkowości, księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej – co powoduje konieczność przeliczenia każdej operacji wyrażonej w walucie obcej na złote polskie.
Z pytania zadanego przez Czytelnika wynika, że jednostka prowadzi zarówno rachunek złotówkowy, jak i walutowy, co może powodować pojawienie się kilku wątpliwości:
• według jakiego kursu należy przeliczyć dowody księgowe dotyczące wpłat i wypłat na walutowy rachunek bankowy środków pieniężnych opiewający na walutę obcą,
• w związku z faktem, iż kursy waluty obcej w dniu zapłaty należności i zobowiązań za wyeksportowane lub zaimportowane towary różnią się od siebie, zwłaszcza że każdy bank może stosować inny kurs sprzedaży lub zakupu walut – według jakiego kursu ma to nastąpić,
• według jakiego kursu przeliczyć stan walut obcych zgromadzonych na koniec okresu sprawozdawczego na walutowym rachunku bankowym, a także jak potraktować powstające na skutek tych przeliczeń różnice kursowe.
Szczegółowe zasady przeliczania na złote polskie aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych i stosowania odpowiednich kursów tych walut oraz sposób rozliczania różnic kursowych powstałych na skutek tych przeliczeń reguluje art. 30 ustawy o rachunkowości. W świetle przywołanego przepisu:
• w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań opiewających na waluty obce, zdarzenia te ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka (zob. art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości),
• w przypadku pozostałych operacji opiewających na waluty obce, zdarzenia te ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs (zob. art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości).
Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których bank, z którego usług korzysta jednostka, lub Narodowy Bank Polski nie ustalają kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ustalany przez Narodowy Bank Polski (zob. art. 30 ust. 3 ustawy o rachunkowości).
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem, iż gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych – wycenia się po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ustalonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski (zob. art. 30 ust. 1 pkt 1–2 ustawy o rachunkowości).
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych zarówno powstające bieżąco (w ciągu roku obrotowego), jak i okresowo (na koniec roku obrotowego) zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych (zob. art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości).
Zarówno dodatnie różnice kursowe, jak i różnice ujemne powstałe przy wycenie bilansowej stanu walut obcych nie stanowią dla celów podatku dochodowego przychodu ani kosztu uzyskania przychodu. Księgowo wycena rozchodu walut z walutowego rachunku bankowego w celu zapłaty zobowiązań wyrażonych w walutach obcych nie powoduje powstania różnic kursowych; w tym przypadku różnice kursowe powstają w sferze rozrachunków, a więc ustala się je od zobowiązań. Także wpływ w ciągu roku obrotowego walut obcych na walutowych rachunkach bankowych, uzyskany w wyniku transakcji eksportowych czy też zakupionych w banku nie skutkuje realizacją różnic kursowych. Realizacja różnic kursowych od własnych środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych następuje w momencie ich odsprzedaży bankowi uprawnionemu do ich skupu. Typowe księgowania związane z omawianym zagadnieniem zostały zaprezentowane na schemacie 1.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
[1] – wpływ na walutowy rachunek bankowy walut obcych zakupionych w banku (zakup opłacony środkami pieniężnymi pochodzącymi z rachunku bieżącego) – różnice kursowe nie powstają.
Odsprzedaż walut obcych pochodzących z rachunku walutowego w celu wpłacenia uzyskanej kwoty w walucie polskiej na rachunek bieżący:
[2] – rozchód waluty według kursu sprzedaży banku obsługującego rachunek walutowy jednostki,
[2a] – rozchód waluty w wartości wynikającej z przeliczenia odsprzedawanej waluty według kursu kupna ustalonego przez bank obsługujący jednostkę,
[2b] – różnica kursowa między zazwyczaj wyższym kursem sprzedaży i niższym kursem kupna,
[3] – wpływ na walutowy rachunek bankowy należności od zagranicznego odbiorcy z tytułu sprzedaży eksportowej – według kursu kupna banku obsługującego jednostkę (nie powstają różnice kursowe),
[4] – zapłata zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego ze środków pochodzących z walutowego rachunku bankowego – według kursu sprzedaży banku obsługującego jednostkę (różnice kursowe na środkach pieniężnych nie powstają),
[5] – pożyczka otrzymana w walucie obcej – według kursu kupna banku prowadzącego rachunek walutowy jednostki (różnice kursowe nie powstają),
[6] – nabyte udziały pieniężne opiewające na walutę obcą ze środków pochodzących z walutowego rachunku bankowego – według kursu sprzedaży banku prowadzącego rachunek walutowy jednostki (nie powstają różnice kursowe),
[7] – odsetki od walut obcych zgromadzonych na walutowym rachunku bankowym – według kursu kupna banku prowadzącego rachunek walutowy jednostki (nie powstają różnice kursowe),
[8] – pobrane przez bank z rachunku walutowego opłaty z tytułu usług bankowych (obsługa rachunku bankowego) – według kursu sprzedaży banku prowadzącego rachunek walutowy jednostki (różnice kursowe nie powstają),
[9] – przesunięcie walut obcych z rachunku walutowego do kasy walutowej jednostki,
[10] – przesunięcie walut obcych z jednego rachunku walutowego na inny rachunek walutowy (terminowy) w tym samym banku – według tego samego kursu, jaki zastosowano do wyceny wcześniejszej wpłaty tych walut na rachunek bankowy; różnice kursowe nie wystąpią, gdyż wartość posiadanych przez jednostkę walut obcych nie ulega zmianie na skutek tego, że waluty te zostały podjęte z rachunku walutowego i wpłacone do kasy lub na inny rachunek bankowy (dot. operacji 9 i 10),
[11] – wydanie pracownikowi zaliczki w walucie obcej na koszty podróży służbowej – rozchód waluty z banku według kursu sprzedaży banku określonego przez bank obsługujący jednostkę.
Przeliczenie na dzień bilansowy wykazanego stanu walut obcych zgromadzonych na koniec roku obrotowego na bankowym rachunku walutowym (także w kasie walutowej) po obowiązującym na ten dzień kursie kupna banku obsługującego jednostkę, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień, a powstałe różnice kursowe na skutek tej wyceny zalicza się odpowiednio do:
[12a] – kosztów finansowych – ujemne różnice kursowe,
[12b] – przychodów finansowych – dodatnie różnice kursowe.

Marek Ossowski
Pytania:czytelnicy.rfa@infor.pl

Podstawy prawne:
ustawa o rachunkowości (Dz.U. z 14 czerwca 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.),
ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 13 lipca 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).


Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Progi statystyczne w systemie INTRASTAT na 2024 rok

  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaakceptował wysokości progów statystycznych na 2024 r. w systemie INTRASTAT. Progi te (zarówno podstawowe i szczegółowe) wzrosły w porównaniu do obowiązujących w 2023 roku.

  Egzamin na doradcę podatkowego - zmiany od 2024 roku

  Ministerstwo Finansów poinformowało, że 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego. Jak wskazuje MF, głównym celem nowelizacji jest usprawnienie procesu egzaminacyjnego.

  Tabela kursów średnich NBP z 6 grudnia 2023 roku - nr 236/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 6 grudnia 2023 roku - nr 236/A/NBP/2023. Kurs euro w tym dniu to 4,3382 zł.

  Komentarz do posiedzenia RPP z 5-6 grudnia 2023 roku

  Komentarz do posiedzenia RPP z 5-6 grudnia 2023 roku. "Wszystko wskazuje na to, iż mamy obecnie do czynienia ze stabilizacją stóp procentowych na bieżącym poziomie przez najbliższe kilka miesięcy, najprawdopodobniej do następnej projekcji inflacyjnej, która zostanie opublikowana przez Narodowy Bank Polski w marcu 2024 r."

  Stopy procentowe NBP bez zmian od 6 grudnia 2023 r.

  Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5-6 grudnia 2023 r. postanowiła pozostawić wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi nadal 5,75 proc. - podał w komunikacie Narodowy Bank Polski. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku.

  Co dostaniemy zamiast podwyżki w 2024 roku? Firmy szukają oszczędności. Ale pracownicy mogą na tym zyskać!

  Widmo wysokich kosztów firmowych skłania pracodawców do szukania rozwiązań, które pozwolą optymalizować wydatki. Jednym z nich jest wdrożenie strategii pozapłacowej bazującej na benefitach żywieniowych, która zapewnia oszczędności zarówno firmie, jak i zatrudnionym. Aby przyciągnąć i zatrzymać talenty, firmy coraz częściej już na etapie rekrutacji informują o wartości finansowej benefitów, ponieważ kandydaci nie mają świadomości, z czego składa się całkowity pakiet wynagrodzeń. 

  Pracownik wystawił pustą fakturę. Kto za to odpowiada? Pracodawca (podatnik VAT)?

  W codziennej praktyce biznesowej wielokrotnie powstaje pytanie, czy za pustą fakturę zawsze odpowiada podatnik (firma), gdy to pracownik, bez wiedzy i zgody pracodawcy, wystawiał fikcyjne faktury, umożliwiając innym podmiotom odliczenie VAT. Jedna z takich spraw trafiła do sądu, a w wyniku zadanego pytania prejudycjalnego – do TSUE. Poznaliśmy właśnie opinię Rzecznika Generalnego TSUE, który uznał, że co do zasady administracja skarbowa nie powinna egzekwować VAT od przedsiębiorcy. Zobaczymy, czy Trybunał weźmie pod uwagę tę opinię (bo z reguły tak robi), wydając wyrok, na który trzeba jeszcze trochę poczekać.

  Jaki dochód do ulgi rehabilitacyjnej?

  Kwota limitu dochodu osoby niepełnosprawnej, która uprawnia jej opiekuna do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej do własnych dochodów, wynosi obecnie 19 061,28 zł. Kwota ta będzie miała zastosowanie w rozliczeniu rocznym PIT w 2024 roku (dokonywanym za rok 2023).

  Czy faktury dla konsumentów będą wystawiane w KSeF?

  Faktury w systemie KSeF. Czy faktury dla osób fizycznych (konsumentów) będą mogły być dobrowolnie wystawiane w KSeF?

  Zerowy VAT na żywność 2024. "Większość sejmowa nie chce tego rozwiązania"

  Projekt ustawy o zerowym VAT na żywność w pierwszym półroczu 2024 roku jest gotowy, ale nowa większość sejmowa ma problem z jego przyjęciem, bo jest autorstwa naszego rządu; za ich podejście, niestety, zapłacą Polacy - powiedział dzisiaj premier Mateusz Morawiecki.

  REKLAMA