REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy wyksięgowujemy różnice kursowe

REKLAMA

Sprzedajemy usługi do Niemiec. Otrzymujemy zapłatę w euro na rachunek bankowy (w walutach obcych). Prowadzimy również złotówkowy rachunek bankowy. Dokonujemy przewalutowania na rachunek złotówkowy. Bank dokonuje przewalutowania wg kursu bankowego na dzień dokonywania operacji. W księgowości są zapisy wg kursów walut na dzień wpływu na ten rachunek bankowy. Kiedy należy wyksięgowywać różnice kursowe?
Obowiązujące przepisy prawa dewizowego dopuszczają przechowywanie przez jednostki gospodarcze środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej w kraju na własnym rachunku walutowym w banku i wykorzystywanie ich do spłaty zobowiązań wobec kontrahentów zagranicznych oraz krajowych w zakresie wynikającym z ustawy – Prawo dewizowe i udzielonych na jej podstawie zezwoleń dewizowych, a także do pokrycia kosztów zagranicznych podróży służbowych i drobnych wydatków za granicą. Z drugiej jednak strony, zgodnie z ustawą o rachunkowości, księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej – co powoduje konieczność przeliczenia każdej operacji wyrażonej w walucie obcej na złote polskie.
Z pytania zadanego przez Czytelnika wynika, że jednostka prowadzi zarówno rachunek złotówkowy, jak i walutowy, co może powodować pojawienie się kilku wątpliwości:
• według jakiego kursu należy przeliczyć dowody księgowe dotyczące wpłat i wypłat na walutowy rachunek bankowy środków pieniężnych opiewający na walutę obcą,
• w związku z faktem, iż kursy waluty obcej w dniu zapłaty należności i zobowiązań za wyeksportowane lub zaimportowane towary różnią się od siebie, zwłaszcza że każdy bank może stosować inny kurs sprzedaży lub zakupu walut – według jakiego kursu ma to nastąpić,
• według jakiego kursu przeliczyć stan walut obcych zgromadzonych na koniec okresu sprawozdawczego na walutowym rachunku bankowym, a także jak potraktować powstające na skutek tych przeliczeń różnice kursowe.
Szczegółowe zasady przeliczania na złote polskie aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych i stosowania odpowiednich kursów tych walut oraz sposób rozliczania różnic kursowych powstałych na skutek tych przeliczeń reguluje art. 30 ustawy o rachunkowości. W świetle przywołanego przepisu:
• w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań opiewających na waluty obce, zdarzenia te ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka (zob. art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości),
• w przypadku pozostałych operacji opiewających na waluty obce, zdarzenia te ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs (zob. art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości).
Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których bank, z którego usług korzysta jednostka, lub Narodowy Bank Polski nie ustalają kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ustalany przez Narodowy Bank Polski (zob. art. 30 ust. 3 ustawy o rachunkowości).
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem, iż gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych – wycenia się po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ustalonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski (zob. art. 30 ust. 1 pkt 1–2 ustawy o rachunkowości).
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych zarówno powstające bieżąco (w ciągu roku obrotowego), jak i okresowo (na koniec roku obrotowego) zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych (zob. art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości).
Zarówno dodatnie różnice kursowe, jak i różnice ujemne powstałe przy wycenie bilansowej stanu walut obcych nie stanowią dla celów podatku dochodowego przychodu ani kosztu uzyskania przychodu. Księgowo wycena rozchodu walut z walutowego rachunku bankowego w celu zapłaty zobowiązań wyrażonych w walutach obcych nie powoduje powstania różnic kursowych; w tym przypadku różnice kursowe powstają w sferze rozrachunków, a więc ustala się je od zobowiązań. Także wpływ w ciągu roku obrotowego walut obcych na walutowych rachunkach bankowych, uzyskany w wyniku transakcji eksportowych czy też zakupionych w banku nie skutkuje realizacją różnic kursowych. Realizacja różnic kursowych od własnych środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych następuje w momencie ich odsprzedaży bankowi uprawnionemu do ich skupu. Typowe księgowania związane z omawianym zagadnieniem zostały zaprezentowane na schemacie 1.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
[1] – wpływ na walutowy rachunek bankowy walut obcych zakupionych w banku (zakup opłacony środkami pieniężnymi pochodzącymi z rachunku bieżącego) – różnice kursowe nie powstają.
Odsprzedaż walut obcych pochodzących z rachunku walutowego w celu wpłacenia uzyskanej kwoty w walucie polskiej na rachunek bieżący:
[2] – rozchód waluty według kursu sprzedaży banku obsługującego rachunek walutowy jednostki,
[2a] – rozchód waluty w wartości wynikającej z przeliczenia odsprzedawanej waluty według kursu kupna ustalonego przez bank obsługujący jednostkę,
[2b] – różnica kursowa między zazwyczaj wyższym kursem sprzedaży i niższym kursem kupna,
[3] – wpływ na walutowy rachunek bankowy należności od zagranicznego odbiorcy z tytułu sprzedaży eksportowej – według kursu kupna banku obsługującego jednostkę (nie powstają różnice kursowe),
[4] – zapłata zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego ze środków pochodzących z walutowego rachunku bankowego – według kursu sprzedaży banku obsługującego jednostkę (różnice kursowe na środkach pieniężnych nie powstają),
[5] – pożyczka otrzymana w walucie obcej – według kursu kupna banku prowadzącego rachunek walutowy jednostki (różnice kursowe nie powstają),
[6] – nabyte udziały pieniężne opiewające na walutę obcą ze środków pochodzących z walutowego rachunku bankowego – według kursu sprzedaży banku prowadzącego rachunek walutowy jednostki (nie powstają różnice kursowe),
[7] – odsetki od walut obcych zgromadzonych na walutowym rachunku bankowym – według kursu kupna banku prowadzącego rachunek walutowy jednostki (nie powstają różnice kursowe),
[8] – pobrane przez bank z rachunku walutowego opłaty z tytułu usług bankowych (obsługa rachunku bankowego) – według kursu sprzedaży banku prowadzącego rachunek walutowy jednostki (różnice kursowe nie powstają),
[9] – przesunięcie walut obcych z rachunku walutowego do kasy walutowej jednostki,
[10] – przesunięcie walut obcych z jednego rachunku walutowego na inny rachunek walutowy (terminowy) w tym samym banku – według tego samego kursu, jaki zastosowano do wyceny wcześniejszej wpłaty tych walut na rachunek bankowy; różnice kursowe nie wystąpią, gdyż wartość posiadanych przez jednostkę walut obcych nie ulega zmianie na skutek tego, że waluty te zostały podjęte z rachunku walutowego i wpłacone do kasy lub na inny rachunek bankowy (dot. operacji 9 i 10),
[11] – wydanie pracownikowi zaliczki w walucie obcej na koszty podróży służbowej – rozchód waluty z banku według kursu sprzedaży banku określonego przez bank obsługujący jednostkę.
Przeliczenie na dzień bilansowy wykazanego stanu walut obcych zgromadzonych na koniec roku obrotowego na bankowym rachunku walutowym (także w kasie walutowej) po obowiązującym na ten dzień kursie kupna banku obsługującego jednostkę, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień, a powstałe różnice kursowe na skutek tej wyceny zalicza się odpowiednio do:
[12a] – kosztów finansowych – ujemne różnice kursowe,
[12b] – przychodów finansowych – dodatnie różnice kursowe.

Marek Ossowski
Pytania:czytelnicy.rfa@infor.pl

Podstawy prawne:
ustawa o rachunkowości (Dz.U. z 14 czerwca 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.),
ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 13 lipca 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).


Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

REKLAMA

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA

Są już propozycje nowych definicji budynku i budowli, na potrzeby podatkowe. Jest temat garaży wielostanowiskowych

Mamy już propozycje nowych definicji budynku i budowli oraz rozwiązanie kwestii opodatkowania garaży wielostanowiskowych. Zmiany zawiera projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym i innych ustaw, który został właśnie opublikowany na stronach rządowych.

Przedsiębiorca wydaje pieniądze na edukację i szkolenia. Kiedy może te wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych firmy?

Czy przedsiębiorca może zaliczyć różnoraki wydatki edukacyjne i szkoleniowe do kosztów uzyskania przychodów? Przedsiębiorca może bowiem podjąć naukę w celu rozpoczęcia wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zdobycia przewagi konkurencyjnej w ramach już wykonywanej. Nierzadko również dochodzi do otwierania nowej gałęzi prowadzonej działalności. Idąc tym samym tropem można spotkać się ze szkoleniami dla pracowników oraz współpracowników, które mogą okazać się korzystniejszym rozwiązaniem niż poszukiwanie nowych specjalistów. Co na ten temat sądzą organy podatkowe?

REKLAMA