reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak wprowadzić do ewidencji księgowej komputery "składaki"

Jak wprowadzić do ewidencji księgowej komputery "składaki"

Okazało się, że w jednostce znajdują się w użytkowaniu (od 2-3 lat) komputery będące tzw. składakami. Zostały one złożone ze starych części pochodzących ze zamortyzowanych i zlikwidowanych komputerów oraz różnych nowych części zakupionych w celach remontowych (które po pobraniu ich z magazynu zakwalifikowano od razu w koszty). W jaki sposób należałoby ujawnić te zestawy komputerowe i na jakiej podstawie wprowadzić je do ewidencji oraz w jakiej wartości?

RADA
Tak wykonane zestawy komputerowe, zaliczane do środków trwałych, należy wycenić według kosztów ich wytworzenia. Dokumentem stwierdzającym fakt przyjęcia takich środków trwałych do użytkowania jest dokument „Przyjęcie środka trwałego” – OT. Sposób wprowadzenia do ewidencji zestawów komputerowych, o których mowa w pytaniu, zależy od przyjętych przez jednostkę metod wyceny środków trwałych oraz zasad klasyfikacji zdarzeń w zakładowym planie kont – przedstawimy je na przykładach.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wykonane „samodzielnie” zestawy komputerowe, zaliczane do środków trwałych, należy wycenić według kosztów wytworzenia. Koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę przez okres montażu, przystosowania i ulepszenia, aż do dnia przyjęcia do używania (art. 28 ust. 8 ustawy).
Wprowadzenie do ewidencji w księgach rachunkowych takich komputerów zależy od przyjętych przez jednostkę metod wyceny środków trwałych oraz od zasad klasyfikacji zdarzeń w zakładowym planie kont.
Przykład 1
1. Jednostka przyjęła metodę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, zgodnie z art. 22d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosowaną dla środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do używania. Jednorazowy odpis amortyzacyjny jest księgowany w ciężar kosztów na koncie 410 „Zużycie materiałów”.
2. Wartość użytkowanych od 2003 r. zestawów komputerowych wynosi: 5 szt. × 1500 zł = 7500 zł.
  Sprawdzono, że pobrane z magazynu części zamienne, z których wykonano zestawy komputerowe, zaksięgowano w ciężar konta 410 „Zużycie materiałów” w grudniu 2003 r.
3. Ujawnione 31 grudnia 2005 r. zestawy komputerowe jednostka wprowadziła do pozabilansowej ewidencji ilościowo-wartościowej niskocennych środków trwałych. Zdarzenie to nie powoduje obowiązku dokonywania zapisów księgowych.
Przykład 2
1. Założenia jak w przykładzie 1 (pkt 1).
2. Wartość użytkowanych od 2003 r. zestawów komputerowych wynosi: 5 szt. × 5000 zł = 25 000 zł
3. W związku z tym, że wartość jednostkowa użytkowanych zestawów komputerowych przekracza 3500 zł jednostka powinna w 2003 r. wprowadzić je do ewidencji bilansowej w kwocie 25 000 zł oraz naliczyć amortyzację:
reklama

Czytaj także

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości
Gorące tematy dla biur rachunkowych. Poradnik Gazety Prawnej 9/202039.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama