Kategorie

Jaki jest zakres kosztów ogólnych budowy i jak należy je prawidłowo ewidencjonować oraz rozliczać

Pracuję w firmie budowlano-montażowej. Realizujemy obecnie kilka inwestycji budowlanych. Proszę o wyjaśnienie, jakie konkretnie pozycje kosztowe zaliczamy do kosztów ogólnych budowy i w jaki sposób należy je prawidłowo rozliczać oraz ewidencjonować.
RADA
Do kosztów ogólnych budowy zalicza się te koszty, które dotyczą całej budowy i nie można ich bezpośrednio przyporządkować poszczególnym obiektom budowlanym. Ewidencja kosztów ogólnych budowy musi zapewniać identyfikację ponoszonych rodzajów kosztów oraz ich przyporządkowanie do poszczególnych realizowanych zleceń budowlanych.

UZASADNIENIE
Koszty budowy są zależne od decyzji podejmowanych podczas jej realizacji, planowania zasobów na budowie, właściwej organizacji prac budowlanych oraz sprawnego zarządzania budową przez kierownika projektu (budowlanego). Należy jednak zaznaczyć, że duży wpływ na organizację prac budowlanych (na poszczególnych budowach) ma sposób zarządzania przedsiębiorstwem budowlano-montażowym.
Do kosztów bezpośrednich budowy zalicza się: materiały bezpośrednie, koszty ich zakupu, wynagrodzenia pracowników budowlanych z narzutami, usługi sprzętowe, usługi transportowe, pozostałe usługi podwykonawców, pozostałe koszty i koszty ogólne budowy.

Podział kosztów ogólnych budowy
Do kosztów ogólnych budowy zalicza się następujące grupy kosztów:
• zarządzania budową,
• utrzymania biura budowy,
• utrzymania zaplecza socjalnego i świadczeń na rzecz pracowników,
• utrzymania terenu i zaplecza budowy,
• ochrony i zabezpieczenia budowy,
• usług obcych dotyczących realizacji budowy, których nie można przyporządkować poszczególnym obiektom budowlanym.
• Koszty zarządzania budową i utrzymania biura budowy
Koszty zarządzania budową są związane przede wszystkim z kierownikiem budowy oraz jego pomocnikami. Do kosztów tych należy zaliczyć ich wynagrodzenia wraz z narzutami. Kierownik budowy zwykle ma również swoje biuro. Na koszty utrzymania biura budowy składają się głównie koszty materiałów biurowych, sprzętu biurowego (m.in. komputery i oprogramowanie), usługi telekomunikacyjne komórkowe i stacjonarne, koszty reprezentacji, samochodu służbowego, wynajmu kontenerów biurowych.
• Koszty utrzymania zaplecza socjalnego i koszty świadczeń na rzecz pracowników
Do kosztów tych zalicza się koszty kontenerów socjalnych (zaplecze przeznaczone dla pracowników). Na niektórych budowach niezbędne są również kontenery, w których pracownicy mieszkają. Sytuacja taka występuje w szczególności na obiektach budowanych w terenie (daleko od stałego miejsca zamieszkania pracowników).
Należy pamiętać, że pracownikom przysługują diety za dojazd do pracy i rozłąkę, środki czystości, ubrania robocze oraz inne. Świadczenia na rzecz pracowników wynikają z obowiązujących przepisów prawa oraz zwyczajów przyjętych w branży budowlanej.
• Koszty utrzymania terenu i zaplecza budowy
Budowa musi być zabezpieczona w ujęcie wody (zarówno do celów technicznych, jak i socjalnych), co wiąże się z opłatami za korzystanie ze środowiska. Należy doprowadzić do niej także energię elektryczną, jak również zapewnić wywóz śmieci, zbudować tymczasowe drogi dojazdowe itp. Organizacja prac budowlanych wymaga czasami zajęcia pasa jezdni publicznej, na co należy uzyskać stosowne zezwolenie.
• Koszty ochrony i zabezpieczenia budowy
Teren budowy musi być odpowiednio zabezpieczony, oświetlony i ogrodzony, tak aby mogły być bezpiecznie prowadzone roboty budowlane. Plac budowy należy również odpowiednio chronić, co wiąże się z kosztami usług ochrony. Istotne są także przepisy przeciwpożarowe (ppoż.), które regulują w szczególności, w jakie materiały i sprzęt ppoż. powinna być wyposażona budowa.
• Koszty usług obcych
Realizacja zlecenia budowlanego wymaga najczęściej poniesienia kosztów usług obcych, które dotyczą całej budowy. Można do nich zaliczyć m.in. usługi: geodezyjne, geologiczne, badawcze oraz projektowe. Rodzaj i koszty usług będą zależeć od rodzaju i skomplikowania realizowanego zlecenia. Z rodzajem realizowanego projektu budowlanego są związane również koszty ubezpieczeń oraz drobnych narzędzi zakupionych na potrzeby danego projektu.

Ewidencja kosztów ogólnych budowy
Ewidencja kosztów ogólnych budowy ma na celu zapewnienie identyfikacji poniesionych kosztów oraz przypisanie ich do właściwej budowy. Koszty te należy ewidencjonować na osobnym koncie. Ewidencja analityczna powinna umożliwić ich przypisanie do konkretnej realizowanej budowy. Na koniec okresu rozliczeniowego koszty te zostają przeniesione na konto „Koszty budowy” i nie wykazują salda.
Układ konta „Koszty ogólne budowy”:
510 – xx – zz
gdzie:
xx – nazwa budowy,
zz – pozycja kosztów.
Prezentowane rozwiązanie budowy konta zapewni informacje o rzeczywistych kosztach ogólnych konkretnego zlecenia budowlanego. Pozwoli ono również oszacować koszty ogólne budowy i równocześnie umożliwi lepsze ich planowanie i kontrolę.
W niektórych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych koszty ogólne budowy ewidencjonuje się tylko z uwzględnieniem pozycji kosztów, bez rozbicia na realizowane budowy. Następnie zaś koszty te są rozliczane na budowy według przyjętego klucza rozliczeniowego, którym może być np. poziom kosztów bezpośrednich budowy. To rozwiązanie nie jest jednak najlepsze.
Skutkiem tego typu rozliczeń jest zafałszowanie rzeczywistych kosztów każdej budowy, co ma również wpływ na ich rentowność. Należy bowiem pamiętać, że zupełnie inne są koszty ogólne (i specyfika) budowy (np. zapory wodnej), a inne niewielkiego budynku mieszkalnego, nie mówiąc już o nieporównywalnym stopniu skomplikowania realizacji tych dwóch zleceń.
Konsekwencją takich rozliczeń kosztów ogólnych budowy jest to, że małe zlecenia budowlane są „dociążane” niewspółmiernymi kosztami ogólnymi. W wyniku tego na podstawie danych z ewidencji przychodów i kosztów przedstawiane są one jako nierentowne, co z reguły nie jest prawdą. W praktyce kierownicy tych budów kwestionują tego typu koszty i trudno im nie przyznać racji. Takie rozliczenia kosztów ogólnych wynikają po prostu z przyzwyczajeń księgowych. Zasady rachunkowości w firmie muszą być dobrze przemyślane, gdyż mają one duży wpływ na decyzje podejmowane przez zarząd przedsiębiorstwa.

Koszty obsługi budowy
Oprócz dotychczas opisanych kosztów ogólnych budowy przy realizacji każdego projektu budowlanego możemy wyróżnić także koszty obsługi budowy. Do tych kosztów zaliczamy:
• koszty działu kosztorysowania,
• koszty działu przygotowania produkcji,
• koszty działu zaopatrzenia.
Działy te mają również wpływ na jakość i rentowność realizacji zleceń budowlanych. Koszty ich działalności zalicza się do kosztów pośrednich działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego. Zasady ich rozliczeń na budowy muszą być określone w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa. Na potrzeby wewnętrzne można zrezygnować z ich rozliczania na konkretne budowy, a na koniec okresu przenieść je na konto „Koszt własny sprzedaży”.

Schemat księgowania kosztów ogólnych budowy
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Operacje gospodarcze
1. Rozliczenie kosztów rodzajowych na koszty ogólne budowy
2. Przeniesienie części kosztów rodzajowych związanych z bieżącym okresem
3. Przeniesienie na koniec okresu zgromadzonych kosztów ogólnych budowy na konto „Koszty budowy”.
Roman Kotapski
konsultant ds. wdrożeń systemów budżetowania

Roman Kotapski
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Lokaty bankowe – czerwiec 2021

  Lokaty bankowe. Przez ostatnie 10 lat średnie oprocentowanie lokat bankowych spadło z ok. 4% prawie do zera. Z wielu lokat z oprocentowaniem na poziomie promili wyróżniają się te dające wciąż procenty.

  Nieważność decyzji administracyjnych - nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

  Nieważność decyzji administracyjnych - nowelizacja kpa. 24 czerwca 2021 r. Sejm przyjął zmianę przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego nakazującego uznawanie decyzji administracyjnej za nieważną z powodu "rażącego naruszenia prawa" - bez względu na fakt, jak dawno ją wydano. Według uchwalonej przez Sejm nowelizacji, jeśli upłynęło 30 lat, to nie będzie już możliwości postępowania ws. nieważności decyzji.

  Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego - rozliczenie VAT

  Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego do majątku osobistego lub członkom rodziny podlega opodatkowaniu stawką 23% VAT, gdy od jego zakupu odliczyliśmy całość lub część VAT. W związku z tym na podatnika są nakładane obowiązki. Trzeba ustalić podstawę opodatkowania, czyli aktualną cenę rynkową. Ponadto przekazanie to musi być odpowiednio udokumentowane i oznaczone w JPK_V7. Podatnik może odzyskać również część nieodliczonego VAT, gdy przekazanie odbywa się w okresie korekty.

  Akcyza od przerejestrowanych samochodów osobowych - zapłata podatku od 1 lipca 2022 r.

  Akcyza od przerejestrowanych samochodów osobowych. Od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694), które wprowadzają opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy.

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.