Kategorie

Jak ująć w kosztach wydatki na polisę ubezpieczeniową obejmującą następny rok

Jak rozliczyć wydatek na wykup polisy ubezpieczeniowej OC na przyszły rok? Czy można go ująć w dacie zakupu, np. w grudniu danego roku, czy dopiero w kosztach roku następnego?
RADA
Opłaty dotyczące polis ubezpieczeniowych majątku podatnika będą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia. Nie można ich bowiem powiązać z konkretnym przychodem. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Ustawodawca zezwala na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków przyczyniających się do osiągnięcia przychodów, o ile nie znajdują się na negatywnej liście. Są to nie tylko te wydatki, które generują konkretne przychody, ale również te, które służą zapobieżeniu stratom czy zabezpieczeniu źródła przychodów. Do tej ostatniej kategorii zalicza się koszty ubezpieczeń majątku firmy.
Do niedawna poważne wątpliwości budził moment zaliczenia tego typu wydatków do kosztów firmy. Niektórzy sądzili, że w przypadku polisy obejmującej 2 lata podatkowe należy zastosować metodę przyporządkowania kosztu do przychodu danego roku podatkowego, inni – że mimo iż nie można przyporządkować tego wydatku do żadnego konkretnego przychodu, należy powiązać go z okresem, którego dotyczy. Jeszcze inni uważali, że wydatek taki powinien zostać zaliczony do kosztów w momencie zapłaty, gdyż jest kosztem o charakterze pośrednim. A ponieważ nie jest możliwe ustalenie, w którym roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takiego kosztu, więc opłata polisy jest kosztem w roku jej poniesienia.
Rozstrzygnięcia tego problemu nie ułatwiały podatnikom organy podatkowe, które w wydawanych interpretacjach potwierdzały każde z zaprezentowanych wyżej stanowisk (np. decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 lipca 2005 r., sygn. PB/005-SIP-65/05, decyzja Izby Skarbowej we Wrocławiu z 28 kwietnia 2004 r., sygn. PD III 423/35/04, postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu z 23 marca 2005 r., sygn. PB1/415-21/05).
Spór rozstrzygnęło Ministerstwo Finansów. W piśmie opublikowanym na łamach jednej z ogólnopolskich gazet wyjaśniło, że:
(…) koszty zakupu polisy ubezpieczenia majątkowego nie mają związku przyczynowo-skutkowego z konkretnym przychodem wygenerowanym w określonym okresie sprawozdawczym. Zatem podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów (są potrącane) w dacie ich poniesienia. Oznacza to, iż koszty poniesione w 2005 r., związane z zakupem polisy ubezpieczenia majątkowego na 2006 r., stanowią koszty uzyskania przychodów w 2005 r.
Ministerstwo podkreśliło przy tym, że przedstawione w tym piśmie wyjaśnienia mają zastosowanie nie tylko do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, ale również do podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
Stanowisko zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów należy uznać za słuszne. Zasada przyporządkowania kosztu do roku podatkowego, którego dotyczy – niejednokrotnie w oderwaniu od daty jego faktycznej zapłaty – jest bowiem wyjątkiem od reguły.
Regułą zaś jest zaliczanie wydatków do kosztów w dacie ich poniesienia. Dopiero gdy istnieje możliwość powiązania danego wydatku z konkretnym przychodem – w tym znaczeniu, że bezpośrednim następstwem wydatkowania określonej kwoty jest przysporzenie w majątku podatnika (wzrost jego aktywów finansowych), ten wyjątek powinien być stosowany. W każdym innym przypadku, gdy takiego bezpośredniego związku nie można wskazać, pierwszeństwo ma zasada podstawowa.
WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Zakup polisy ubezpieczenia majątkowego jest wydatkiem, którego nie można powiązać z żadnym konkretnym przychodem. Dlatego powinien on zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia, niezależnie od tego, na jaki okres została wystawiona polisa.
Takie stanowisko w tej kwestii obecnie prezentują też na ogół organy podatkowe. Przykładem jest tu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 3 marca 2006 r., sygn. 1472/ROP1/423-22-69/06/JL.
Organ podatkowy podkreślił w nim, że:
(…) koszty ubezpieczenia majątku mają pośredni wpływ na przychód, tzn. nie można ustalić ich wpływu bezpośredniego na konkretny przychód – dlatego też zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinny być kosztem uzyskania przychodu w momencie poniesienia. Ponadto ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera przepisu pozwalającego podatnikom rozbijać jednorazowo poniesione koszty na poszczególne okresy, gdy nie ma dowodów księgowych odzwierciedlających taki właśnie sposób ujęcia treści operacji gospodarczych jako rzeczywisty (…).
Należy też pamiętać, że jeśli wydatek został poniesiony na zakup polisy ubezpieczenia komunikacyjnego, to w przypadku samochodów osobowych o wartości powyżej 20 000 euro może on zostać zaliczony do kosztów jedynie w granicach ustawowego limitu.

Przykład
W sierpniu 2006 r. spółka z o.o. wykupiła polisy ubezpieczeniowe dla samochodów firmowych na kolejne 12 miesięcy. Polisy obejmują 2 lata podatkowe (2006 i 2007 r.). Mimo to spółka ma prawo zaliczyć poniesione wydatki do kosztów w dacie ich poniesienia, tj. w sierpniu 2006 r. Ponieważ wartość każdego z samochodów firmowych objętych ubezpieczeniem nie przekracza 20 000 euro, wydatki na zakup polis (składki) mogą zostać zaliczone do kosztów w całości, bez ograniczenia limitem ustawowym.

• art. 22 ust. 1 i 4–6, art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 107, poz. 723
• art. 15 ust. 1 i 4, art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 107, poz. 723

Anna Welsyng
doradca podatkowy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.