| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak ująć produkcję niezakończoną w sprawozdaniu finansowym

Jak ująć produkcję niezakończoną w sprawozdaniu finansowym

Proszę o podanie sposobu ujęcia produkcji niezakończonej w sprawozdaniu finansowym. Czy można zrezygnować z wyceny produkcji w toku i nie ujmować jej w sprawozdaniu?

RADA
Produkcję niezakończoną ujmuje się w bilansie w pozycji B.I.3 aktywów „Półprodukty i produkcja w toku”. W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym nie wykazuje się kosztów wytworzenia produkcji niezakończonej. Przy wariancie porównawczym rachunku zysków i strat do kosztów operacyjnych zalicza się wszystkie koszty powstałe w danym okresie. Powoduje to konieczność korekty przychodów o produkcję w toku. Jej wartość należy uwzględnić w pozycji A.II. „Zmiana stanu produktów”. Możliwe jest też zastosowanie uproszczenia, w którym produkcji w toku nie inwentaryzuje się i nie ujawnia w bilansie. Koszty wytworzenia w całości obciążają koszty okresu. Zasada ta jednak również musi wynikać z obowiązującej w danej jednostce polityki rachunkowości.

UZASADNIENIE
Produkcja niezakończona (w toku) jest zaliczana w bilansie do aktywów obrotowych. Wynika to z przepisów ustawy o rachunkowości. Zgodnie z obowiązującym wzorem bilansu (załacznik nr 1 do ustawy o rachunkowości) należy ją wykazać w pozycji B.I.3 aktywów „Półprodukty i produkcja w toku”.
Sposób ujęcia produkcji niezakończonej w rachunku zysków i strat powinien wynikać z zasad określonych w polityce rachunkowości poszczególnych jednostek.
Stosownie do zapisów art. 47 ust. 4 pkt 1 ustawy jednostki mają do wyboru dwa warianty ustalania wyniku finansowego:
• porównawczy,
• kalkulacyjny.
W wariancie kalkulacyjnym do wyliczenia zysku/straty ze sprzedaży okresu ujmuje się:
• koszty sprzedanych produktów, niezależnie od okresu ich wytworzenia,
• koszty sprzedanych towarów i materiałów, niezależnie od daty zakupu,
• koszty sprzedaży i koszty ogólne zarządu powstałe w okresie sprawozdawczym.
W wariancie porównawczym koszty klasyfikuje się według rodzajów. W kosztach rodzajowych okresu ujmuje się:
• amortyzację,
• zużycie materiałów i energii,
• usługi obce,
• podatki i opłaty,
• wynagrodzenia,
• pozostałe koszty rodzajowe,
• wartość sprzedanych towarów i materiałów.
Różnica powstała między kosztami w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym odpowiada zmianie stanu produktów liczonej według algorytmu:
wartość produktów (produktów w toku) na koniec okresu minus wartość produktów (produktów w toku) na początek okresu sprawozdawczego
UWAGA!
Jednostki, w których wartość produkcji w toku utrzymuje się na porównywalnym poziomie lub jest nieistotna, mogą nie wyceniać produkcji w toku.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »