Kategorie

Czy należy sporządzić remanent i odprowadzić VAT w przypadku zawieszenia działalności

Chcę zawiesić działalność gospodarczą. Na stanie firmy mam samochód zamortyzowany (środek trwały od 1999 r.), kasę fiskalną i komputer. Od wszystkiego odliczyłem w całości VAT. Co zrobić, żeby zapłacić jak najmniej VAT? Czy mogę sprzedać kasę (po odczycie) i komputer za symboliczną złotówkę + VAT?
Czy mogę samochód trzymać jeszcze przez 4–5 lat przy zawieszonej działalności i potem go zezłomować, nie płacąc podatku? Wiem, że przy likwidacji lub przekazaniu na cele osobiste czy darowiźnie dla syna musiałbym wycenić samochód według cen zakupu – 45 000 + VAT – co jest zupełnie nieopłacalne.

RADA
Zawieszenie działalności gospodarczej nie powoduje obowiązku sporządzenia remanentu, gdy nie trwa dłużej niż 10 miesięcy. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji opodatkowania towarów przy zawieszeniu działalności gospodarczej, która będzie trwała dłużej niż 10 miesięcy, korzystnym rozwiązaniem jest zbycie tych towarów przed zaprzestaniem wykonywania czynności opodatkowanych. O szczegółach takiego rozwiązania szerzej w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Na początku należy odpowiedzieć na pytanie, czy w Pana przypadku będzie istniał obowiązek sporządzenia remanentu i odprowadzenia z tego tytułu VAT. Obowiązek będzie istniał w Pana przypadku, gdy nie będzie Pan wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu przez co najmniej 10 miesięcy. Sam fakt zaprzestania prowadzenia działalności, czyli niewykonywania czynności opodatkowanych przez podatnika VAT, nie wpływa automatycznie na obowiązek podatkowy. Jednak okres ten nie może przekroczyć wspomnianych 10 miesięcy. Remanentem należy objąć towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Ponieważ ustawodawca określił, że opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, a w stosunku do których przysługiwało prawo do odliczenia VAT, to niewątpliwie w obu tych grupach mieści się pojęcie środków trwałych i nie ma podstaw do wyłączenia ich z tych kategorii.
WAŻNE!
Remanentem należy objąć również środki trwałe, przy których nabyciu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT.
Odnosząc się do zagadnienia zawieszenia działalności, należy podkreślić, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje tego pojęcia. Wobec braku zdefiniowania w przepisach podatkowych pojęcia „zawieszenie działalności” należy posłużyć się jego powszechnym znaczeniem językowym, które nie jest tożsame z zaprzestaniem, likwidacją działalności. Oznacza tylko czasowe powstrzymanie się od prowadzenia działalności gospodarczej, bez zamiaru jej likwidacji. Niemniej jednak fakt okresowego zaprzestania wykonywania prowadzonej działalności poprzez jej zawieszenie nie zwalnia podatnika od konieczności zachowania i przestrzegania ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. Na gruncie ustawy o VAT należy pamiętać o wspomnianym powyżej 10-miesięcznym okresie zawieszenia. Należy również składać deklaracje VAT przez ten okres.
Podstawą opodatkowania, również w przypadku zawieszenia działalności na okres dłuższy niż 10 miesięcy, jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, według cen nabycia. Gdy cena nabycia nie istnieje, bierze się pod uwagę koszt wytworzenia, określony w momencie dostawy tych towarów. Niestety, powyższe uregulowanie, w świetle konieczności opodatkowania w momencie likwidacji lub dłuższego zaprzestania działalności również pozostałych u podatnika środków trwałych, nie jest korzystne. Podatnik jest bowiem obowiązany do „zwrotu” całego podatku odliczonego, bez uwzględniania faktu użytkowania środka trwałego przez określony czas i zmiany jego wartości rynkowej. Nie uwzględnia się również faktu, że od niektórych środków trwałych (np. samochodów osobowych) przysługuje częściowe odliczenie podatku, gdzie pozostała wartość nieodliczonego podatku zwiększa wartość początkową środka trwałego, od której na podstawie ustawy o podatku dochodowym dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Dlatego, dla uniknięcia negatywnych konsekwencji powyższego uregulowania, podatnik powinien przed likwidacją działalności i sporządzeniem spisu z natury dążyć do wyprzedaży tego majątku.

Przykład
Podatnik zakupił środek trwały w cenie brutto 122 000 zł. Podatek naliczony z tytułu tej transakcji, który podatnik odliczył w deklaracji, wyniósł 22 000 zł. W przypadku zaprzestania działalności podatnik będzie musiał opodatkować środek trwały według ceny nabycia netto, czyli 100 000 zł. Podatek należny „do zwrotu” wyniesie wobec tego 22 000 zł. Natomiast jeśli podatnik dokona zbycia środka trwałego przed likwidacją, w cenie np. 50 000 zł netto (uwzględniając stopień zużycia), podatek należny z tytułu tej transakcji wyniesie 11 000 zł.

Odnosząc się do zagadnienia kas fiskalnych, należy stwierdzić, że w przypadku gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej podatnik:
• zaprzestanie działalności,
• otworzy likwidację,
• ogłosi upadłość,
• sprzeda przedsiębiorstwo lub zakład (oddział),
• dokona odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w rozporządzeniu,
obowiązany jest do zwrotu odliczonych lub zwróconych mu kwot, wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.
Ponieważ przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia „zaprzestanie używania”, należy w tej mierze odwołać się do potocznego znaczenia tego pojęcia. „Zaprzestać” według definicji „Słownika języka polskiego” znaczy tyle samo, co przerwać jakąś czynność, zaniechać robienia czegoś. Przy interpretacji tego pojęcia przez organy podatkowe dochodzi do szeregu rozbieżności. Niekorzystne dla podatnika rozstrzygnięcia uznają przez pojęcie zaprzestania używania kasy rejestrującej przerwanie czynności ewidencjonowania, również na pewien okres. Oznaczałoby to, że zawieszenie działalności nawet na określony czas i związane z tym zaprzestanie używania kasy powoduje obowiązek dokonania odczytu pamięci fiskalnej kasy rejestrującej oraz zwrotu odliczonej lub zwróconej podatnikowi kwoty wydatkowanej na jej zakup.
WAŻNE!
Według organów podatkowych zawieszenie działalności nawet na określony czas i związane z tym zaprzestanie używania kasy powoduje obowiązek zwrotu odliczonej lub otrzymanej ulgi na jej zakup.
Nie jest to jednak prawidłowe stanowisko. Przez zaprzestanie użytkowania kasy fiskalnej należy rozumieć sytuację, w której podatnik definitywnie, a nie czasowo zakończył używanie kasy fiskalnej. Wobec braku w powyżej przedstawionym katalogu sformułowania „zawieszenie”, jako tej okoliczności, która skutkowałaby obowiązkiem zwrotu części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, samo zawieszenie działalności na określony czas nie wywołuje skutków w postaci zwrotu odliczonej lub zwróconej podatnikowi kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.
Należy pamiętać, że obowiązek zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej powstaje w przypadku, gdy okres użytkowania kasy od momentu rozpoczęcia do momentu zawieszenia działalności nie przekroczy trzech lat.
Poruszając kwestię sprzedaży za 1 zł plus VAT, należy z całą stanowczością stwierdzić, że takie ceny symboliczne odbiegają od cen rynkowych. Podstawą opodatkowania w podatku od towarów i usług jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT. Jeżeli dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania, wówczas organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze oszacowania według wybranej metody szacunkowej, uzasadniając wybór danej metody szacowania.
Na koniec warto podkreślić, że zawieszenie działalności nie zwalnia podatnika z obowiązku składania deklaracji podatkowych – co oczywiście wiąże się z faktem, iż „zawieszenie” działalności nie zostało dotychczas prawnie uregulowane. W piśmie US-PP/443/37/04 z 9 września 2004 r., www.mf.gov.pl, Urząd Skarbowy w Sanoku wyjaśnił: „Wobec powyższego fakt wystąpienia bądź niewystąpienia w danym miesiącu obowiązku podatkowego czy zakupów ani też zawieszenie działalności – nie będzie miał w tym przypadku żadnego znaczenia i podatnik – w obecnym stanie prawnym zgodnie z cyt. art. 99 ust. 1 – jest zobowiązany składać deklaracje VAT-7 dla podatku od towarów i usług”.

• art. 14, art. 29 ust. 10, art. 32 ust. 1 pkt 3, art. 99 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029
• § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących – Dz.U. Nr 51, poz. 375

Paweł Dymlang
konsultant podatkowy
w Spółce Doradztwa Podatkowego CEiD
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  28 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.