Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ewidencjonować naliczenie funduszu świadczeń socjalnych

Od nowego roku obrotowego spółka będzie zobowiązana do wprowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Proszę o podanie sposobu naliczania oraz ewidencji w księgach rachunkowych.

RADA

Podstawę naliczania funduszu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych w zakładzie pracy. Liczba ta jest korygowana na koniec roku do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych u danego pracodawcy. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w jego drugim półroczu, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Szczegóły ewidencji w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Obowiązek tworzenia funduszu mają pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Liczbę pracowników ustala się na 1 stycznia danego roku.

UWAGA!
Jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do tworzenia funduszu bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w jego drugim półroczu, jeżeli było wyższe od całorocznego. W 2005 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 1977,20 zł. W drugim półroczu 2005 r. – 2038 zł. Do ustalenia odpisu podstawowego należy posłużyć się kwotą wyższą, tj. z drugiego półrocza 2005 r. Wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS na jednego pracownika wylicza się w 2006 r. w sposób następujący:
2038 zł × 37,5% = 764,25 zł.

UWAGA!
Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników młodocianych lub zatrudnia pracowników w szczególnie trudnych warunkach, obowiązują go inne zasady naliczania odpisu podstawowego na fundusz socjalny.

Dla pracowników zatrudnianych w uciążliwych warunkach wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia. W 2006 r. jest to kwota 1019 zł.

Z kolei w przypadku zatrudniania pracowników młodocianych wysokość odpisu zależy od roku nauki i w 2006 r. wynosi:
• w pierwszym roku nauki 5% przeciętnego wynagrodzenia – 101,90 zł,
• w drugim roku nauki 6% przeciętnego wynagrodzenia – 122,28 zł,
• w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia – 142,66 zł.

Wartość funduszu ustalana jest w oparciu o liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty. O ile pracodawca zatrudnia tylko pracowników pełnoetatowych, wyliczenie nie sprawia trudności. W sytuacji gdy w przedsiębiorstwie zatrudniani są pracownicy na część etatu lub np. pracownicy młodociani, wyliczenie staje się bardziej pracochłonne.

Przykład 1
Spółka zatrudnia 26 pracowników. Wszyscy zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy.
Ustalenie odpisu:
26 × 764,25 zł = 19 870,50 zł.
Przykład 2
W spółce jest zatrudnionych 18 pracowników na pełny etat, 6 zatrudnionych na 1/2 etatu oraz 3 na 3/4 etatu. Przedsiębiorstwo zatrudnia również 2 pracowników młodocianych będących w trzecim roku nauki.
1. Ustalenie zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:
18 + 3 + 2,25 = 23,25
2. Obliczenie rocznego odpisu:
(23,25 × 764,25 zł) + (2 × 142,66 zł) = 17 768,81 zł + 285,32 zł = 18 054,13 zł.

Ustalając liczbę osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie należy wziąć pod uwagę:
• pracowników zatrudnionych zarówno na czas określony, jak i nieokreślony na podstawie umowy o pracę (w tym również umowy na okres próbny, na zastępstwo), powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy – w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
• pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.

UWAGA!
Przy ustalaniu liczby zatrudnionych nie bierze się pod uwagę pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło).

Tworząc zakładowy fundusz świadczeń socjalnych spółka powinna w tym celu założyć odrębny rachunek bankowy. Na rachunku tym gromadzone są środki funduszu.

UWAGA!
Koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego założonego dla celów funduszu pokrywane są ze środków własnych przedsiębiorstwa. Nie zmniejszają wartości funduszu.

Wartość funduszu może być zwiększona o środki pochodzące z innych źródeł, ale tylko tych wymienionych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Należą do nich:
• wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych – korzystających z działalności socjalnej pracodawcy, np. wpływy ze sprzedaży usług wypoczynkowych,
• darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
• odsetki bankowe od środków funduszu,
• wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
• wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,
• przychody (pomniejszone o koszty tej sprzedaży lub likwidacji) z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,
• przychody (pomniejszone o koszty tej sprzedaży lub likwidacji) z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych,
• inne środki określone w odrębnych przepisach.

UWAGA!
Środki funduszu można dodatkowo zwiększyć z osiągniętego zysku do podziału.

Równowartość dokonanych odpisów na fundusz powinna zostać odprowadzona na rachunek bankowy funduszu w terminach:
• do 31 maja danego roku 75% równowartości odpisów,
• do 30 września pozostałe 25%.

Fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest z myślą o finansowaniu działalności socjalnej przedsiębiorstwa.

Poprzez działalność socjalną przedsiębiorstwa należy rozumieć usługi świadczone przez pracodawców na rzecz:
• różnych form wypoczynku krajowego,
• działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej,
• udzielania pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej,
• zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Przykład 3
Spółka zatrudnia 35 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Wartość ustalonego odpisu wynosi:
35 × 764,25 zł = 26 748,75 zł
Ewidencja księgowa
1. Ewidencja odpisu:
Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 26 748,75
Ma „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 26 748,75
2. Przeniesienie odpisu jako kwoty do rozliczania w czasie:
Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 26 748,75
Ma „Rozliczenie kosztów” 26 748,75
3. Odpis miesięczny w wysokości 1/12 wartości funduszu:
Wn „Rozliczenie kosztów” 2 229,06
Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 2 229,06
4. Przekazanie na rachunek bankowy w terminie do końca maja 75% wartości odpisu rocznego:
Wn „Rachunek bankowy środków wyodrębnionych – ZFŚS” 20 061,56
Ma „Rachunek bieżący” 20 061,56
5. Przekazanie na rachunek bankowy w terminie do końca września 25% wartości odpisu rocznego:
Wn „Rachunek bankowy środków wyodrębnionych – ZFŚS” 6 687,19
Ma „Rachunek bieżący” 6 687,19
6. Pobranie prowizji bankowej za prowadzenie rachunku ZFŚS:
a) Wn „Usługi obce” 200,00
– w analityce „Opłaty bankowe”
Ma „Rachunek bankowy środków wyodrębnionych – ZFŚS” 200,00
b) zapis równoległy – przekazanie środków równych wartości pobranej prowizji:
Wn „Rachunek bankowy środków wyodrębnionych – ZFŚS” 200,00
Ma „Rachunek bieżący” 200,00
7. Spółka zorganizowała ze środków funduszu imprezę kulturalną:
Wn „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 5 000,00
Ma „Rachunek bankowy środków wyodrębnionych – ZFŚS” 5 000,00
8. Udzielono pracownikowi bezzwrotnej pożyczki mieszkaniowej:
Wn „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 10 000,00
Ma „Rozrachunki z pracownikami” 10 000,00
9. Wypłata pożyczki z konta bankowego funduszu:
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 10 000,00
Ma „Rachunek bankowy środków wyodrębnionych – ZFŚS” 10 000,00

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Od wartości bezzwrotnej (umorzonej) pożyczki należy pobrać zaliczkę na pdof.

•  ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
•  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Dz.U. Nr 43, poz. 168; ost.zm. Dz.U. z 1997 r. Nr 134, poz. 889

Wioletta Chaczykowska
księgowa z licencją MF
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.