Kategorie

Jak powinien rozliczyć transakcję trójstronną drugi w kolejności podatnik VAT

Jak powinny być wystawiane faktury przez drugiego w kolejności podatnika w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej? Jakie ciążą na nim obowiązki dokumentacyjne?

RADA

Specyfika rozliczania wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej w ramach procedury uproszczonej zakłada dodatkowe, szczególne obowiązki dokumentacyjne u każdego z podmiotów biorących udział w przedmiotowej transakcji. W uzasadnieniu został przedstawiony zakres tych obowiązków dotyczący zasad wystawiania faktur przez drugiego w kolejności podatnika (pośrednika w tej transakcji), który zarejestrowany jest w Polsce jako podatnik VAT UE. Złożoność zagadnienia wymaga przedstawienia zarysu i wyjaśnienia sensu zastosowania procedury uproszczonej w ramach WTT.

UZASADNIENIE

Należy przypomnieć, że do wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej dochodzi, gdy trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (posiadających numer unijny VAT UE) w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności. Przy czym dostawa towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności. Dodatkowymi przesłankami dla uznania transakcji za WTT jest warunek, aby transportu towaru do ostatniego w kolejności podatnika dokonywał pierwszy lub drugi w kolejności podatnik.

Transport musi się odbyć z jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego (kraju ostatniego w kolejności podatnika). Spełnienie tych przesłanek w ramach WTT powoduje, że rozliczenie VAT z tytułu tych transakcji podlega tzw. uproszczonej procedurze.
Schemat transakcji prezentuje poniższy rysunek.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


W standardowych schematach rozliczania powyższej transakcji (bez uproszczeń) będzie się to odbywać w następujących etapach:
1) podatnik I (z kraju A) dokonujący dostawy towarów na rzecz podatnika II (z kraju B) rozpoznaje u siebie wewnątrzwspólnotową dostawę towaru,
2) ponieważ towar jest wysyłany z kraju A do kraju C, gdzie transport się kończy, to obowiązek rozliczenia z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstaje w kraju C, a obowiązanym do rozliczenia z tego tytułu jest podatnik II (z kraju B),
3) następnie podatnik II (z kraju B) dokonuje krajowej dostawy w kraju C na rzecz podatnika III (z kraju C).

Taki sposób rozliczania z oczywistych względów powoduje znaczne obciążenia pośrednika tych transakcji, którym jest podatnik II.

Uproszczona procedura rozliczania VAT w ramach WTT ułatwia rozliczanie podatku w przypadku takich transakcji poprzez zwolnienie pośrednika (podatnika II z kraju B) z obowiązku w zakresie VAT, który musiałby wypełnić (w standardowym schemacie) w związku z WNT od podatnika I (z kraju A) oraz w związku z dostawą towarów w kraju przeznaczenia (kraj C) na rzecz ostatniego podatnika (III).

Procedura uproszczona polega na tym, że to ostatni w kolejności podatnik (III) z kraju C rozlicza VAT z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów przez drugiego w kolejności podatnika (II), o ile:
• dostawa na rzecz podatnika III (z kraju C) jest poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika (II z kraju B),
• podatnik II dokonujący dostawy na rzecz podatnika III nie posiada siedziby ani miejsca zamieszkania w państwie członkowskim podatnika III (kraju C),
• podatnik II stosuje wobec podatnika I oraz podatnika II ten sam numer VAT UE (przyznany przez państwo inne niż to, w którym transport zaczyna się oraz kończy),
podatnik III stosuje numer VAT UE przyznany przez państwo, w którym transport się kończy (w naszym przykładzie – numer kraju C),
• ostatni w kolejności podatnik (III z numerem kraju C) został wskazany przez podatnika II (z kraju B) jako zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT od dostawy zrealizowanej w ramach procedury uproszczonej.

Istotą procedury uproszczonej jest to, że w jej ramach uznaje się (wprowadza się fikcję prawną), że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zostało opodatkowane u drugiego w kolejności podatnika (II z kraju B).
Jeżeli drugi w kolejności podatnik (II) jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE w Polsce (przyjmujemy, że kraj B to Polska), to aby uznać, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zostało u niego opodatkowane, musi on ostatniemu w kolejności podatnikowi (III z kraju C) wystawić fakturę, która oprócz standardowych danych zawiera także następujące informacje:
• adnotację: „VAT – Faktura WE uproszczona na mocy art. 135–138 ustawy o podatku od towarów i usług” albo „Faktura WE uproszczona na mocy art. 28c (E) VI Dyrektywy” (przedstawione przepisy obu aktów prawnych zawierają adekwatne uregulowania dot. procedury uproszczonej),
• stwierdzenie, że „podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej” (podatnika III z kraju C),
• kwotę dostawy wraz z marżą podatnika II jako pośrednika bez podatku VAT; na fakturze tej nie wykazuje się stawki podatkowej i tym samym wartości podatku z tytułu dostawy dokonanej na rzecz ostatniego w kolejności podatnika,
• numer, pod którym podatnik II jest zidentyfikowany w Polsce dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych (NIP poprzedzony kodem PL), który jest stosowany w ramach WTT wobec podatnika I oraz podatnika III,
• numer identyfikacji stosowany dla potrzeb podatnika od wartości dodanej ostatniego w kolejności podatnika (III z kraju C). Ostatnim w kolejności podmiotem może być również osoba prawna, która nie jest podatnikiem od wartości dodanej, a która jest jednak zarejestrowana dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie zakończenia wysyłki lub transportu towaru. Wówczas podaje się odpowiednio ten numer.

Spełnienie tych wszystkich wymogów skutkuje najważniejszym, a mianowicie tym, że podatnik-pośrednik (w naszym przypadku – podatnik VAT UE z Polski) nie będzie musiał rejestrować się w kraju C i tam rozliczać wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – obowiązek zostanie przerzucony na podatnika III z kraju C (ewentualnie na osobę prawną posługującą się numerem VAT UE kraju C).

Należy pamiętać, że w tym przypadku (gdy podatnikiem II jest podatnik VAT UE z Polski) obligatoryjne jest wykazanie w prowadzonej ewidencji informacji dotyczących wynagrodzenia za dostawy w ramach tej procedury (wynagrodzenie podatnika II jako pośrednika) oraz adresu i danych ostatniego w kolejności podatnika (III). Ponadto podatnik zobowiązany jest również do wykazania danych o dokonanych transakcjach, w ramach tej procedury, w deklaracji podatkowej oraz w informacjach podsumowujących.

• art. 135 ust. 1 pkt 2, art. 136, art. 137 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

Paweł Dymlang
konsultant podatkowy
w Spółce Doradztwa Podatkowego CEiD
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.