reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Jak rozliczyć dofinansowanie na wyposażenie stanowisk pracy

Aktualizacja: 06.04.2006

Prowadzimy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatrudniliśmy w styczniu 2006 r. osoby skierowane z urzędu pracy. Na podstawie umowy zawartej z urzędem otrzymaliśmy refundację na wyposażenie stanowisk pracy. Zostały zakupione środki trwałe, materiały, wyposażenie, będą też w części refundowane wynagrodzenia i ZUS. Prosimy o przedstawienie księgowań z tym związanych oraz sposobu rozliczenia w VAT i podatku dochodowym od osób prawnych. »

Na jakim formularzu należy składać korekty deklaracji VAT

Aktualizacja: 05.04.2006

Złożyłam korektę deklaracji VAT-7 na bieżącym formularzu. Urząd skarbowy zwrócił mi jednak tę korektę, żądając złożenia korekty na deklaracji VAT-7, obowiązującej w rozliczeniu za okres, którego dotyczy korygowana deklaracja. Czy słusznie? Z czego to wynika? »

Jak należy wycenić rozchód walut obcych z rachunku walutowego

Aktualizacja: 05.04.2006

Posiadamy rachunek walutowy. Wpływy na rachunek wyceniamy według kursu kupna banku obsługującego, wypływy - według kursu sprzedaży tego banku. Jak wyliczyć różnice kursowe na własnym rachunku bankowym na koniec miesiąca? Czy różnice kursowe na rachunku bankowym można rozliczyć tylko na koniec roku? »

Kto może ubiegać się o zaliczkowy zwrot podatku VAT

Aktualizacja: 04.04.2006

Firma posiada status zarejestrowanego czynnego podatnika VAT od 8 marca. 12 marca dokonaliśmy zakupu budynku wraz z gruntem, w którym to budynku zamierzamy prowadzić opodatkowaną działalność gospodarczą. Budynek wraz z gruntem ma wartość brutto 450 000 zł (345 000 zł netto). Stanowi on nasz środek trwały. Sprzedaż opodatkowaną zamierzamy rozpocząć od maja 2006 r., ale chcielibyśmy wystąpić o zaliczkowy zwrot VAT. Czy mamy do tego prawo? »

Jak prawidłowo wypełnić deklarację PIT-53

Aktualizacja: 04.04.2006

W tym miesiącu wróciłem z Wielkiej Brytanii. Pracowałem tam przez dwa miesiące na umowę o pracę. Wiem, że powinienem zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy od uzyskanego wynagrodzenia i złożyć deklarację. Czy w deklaracji PIT-53 przychody wykazuje się narastająco od początku roku? Czy prawidłowe jest wykazanie wcześniej zapłaconej zaliczki na podatek dochodowy? »

Czy wybierając ponownie zwolnienie, należy sporządzić remanent

Aktualizacja: 03.04.2006

Czy korzystając z ponownego zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o VAT, trzeba z chwilą ponownego wyboru zwolnienia rozliczyć i odprowadzić VAT od środków trwałych, które są i będą w dalszym ciągu używane w dalszej działalności? Urząd skarbowy każe mi odprowadzić VAT od środków trwałych na takich zasadach, jakbym likwidował działalność. Prowadzę działalność jako osoba fizyczna. Czy urząd skarbowy ma rację? Jeżeli tak, to z jakich przepisów to wynika? »

Jak wykazać rozliczenie straty w księgach rachunkowych

Aktualizacja: 03.04.2006

Na koniec 2005 r. spółka z o.o. wykazała stratę w wysokości 12 000 zł. Część tej straty, 5500 zł, została rozliczona w CIT-2. Czy należy tę kwotę przeksięgować z konta "Wynik finansowy" przed zakończeniem 2006 »

Czy refakturując koszty paliwa można naliczyć VAT

Aktualizacja: 31.03.2006

Firma podpisała umowę o współpracy z przedstawicielem handlowym, na mocy której ów przedstawiciel będzie użytkował jej samochód służbowy. Faktury za paliwo będą wystawiane na spółkę, a następnie refakturowane na firmę przedstawiciela handlowego. Czy wystawiając fakturę za paliwo do samochodu osobowego, należy naliczyć VAT od wartości netto czy brutto? »

Jak ewidencjonować środki trwałe otrzymane częściowo odpłatnie

Aktualizacja: 31.03.2006

Spółka z o.o. otrzymała środek trwały od dostawcy płacąc tylko 60% jego wartości. Jak należy ewidencjonować tę transakcję? Jaka będzie wartość początkowa tego środka? Czy wartość otrzymanego środka trwałego jest przychodem podatkowym? »

Uregulowanie zaległych należności budżetowych a koszty uzyskania przychodów

Aktualizacja: 30.03.2006

Czy zapłata przez naszą jednostkę zaległości z tytułu zobowiązań budżetowych innego podmiotu - szpitala (dotyczy m.in. zaległości podatkowych wobec przejmowanych pracowników, zaległości z tytułu płatności składek na ubezpieczenia społeczne, należności budżetowych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń) - stanowi nasze koszty uzyskania przychodów? »

Jak rozliczyć przekazanie komputera na cele osobiste podatnika

Aktualizacja: 30.03.2006

Jak opodatkować w VAT przekazanie środka trwałego - komputera o wartości 3000 zł, używanego ponad 6 miesięcy na moje cele osobiste? Od zakupionego komputera odliczyłem VAT. Komputer był jednorazowo zaliczony w koszty. Jakie będą skutki takiego przekazania w podatku dochodowym? »

Jak prawidłowo księgować tranzyt rozliczany, gdy odbiorcy wpłacają zaliczkę na towar

Aktualizacja: 29.03.2006

Pośredniczymy w dostawie towaru od producenta do bezpośredniego odbiorcy. Towar nie przechodzi przez nasz magazyn. Jest dostarczany przez producenta bezpośrednio do odbiorcy (tranzyt rozliczany). Jak prawidłowo księgować tę operację? »

Czy wyjazd za granicę wyklucza zastępcze doręczenie pisma z urzędu skarbowego

Aktualizacja: 29.03.2006

Podatnik wyjechał za granicę na około 1,5 miesiąca i nie ustanowił pełnomocnika do doręczeń. Urząd kontroli skarbowej wysłał w tym czasie pocztą decyzję, którą traktuje jako doręczoną w sposób zastępczy, tj. na podstawie art. 150 § 2 Ordynacji podatkowej. Czy w opisanej sytuacji doszło do skutecznego doręczenia decyzji? W miarę możliwości proszę o poparcie odpowiedzi orzecznictwem. »

Czy w 2006 r. można odliczyć nieodliczoną w 2005 r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Aktualizacja: 28.03.2006

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2005 r. zapłaciłam w 2005 r. Ze względu na niski podatek składek tych w całości nie odliczyłam w zeznaniu za 2005 r. Czy nieodliczone składki zdrowotne mogą być odliczone od podatku należnego za 2006 rok? »

Czy do wyceny różnych operacji gospodarczych można stosować tylko jeden kurs walutowy

Aktualizacja: 28.03.2006

Z wyciągu bankowego wynika, że przy każdej operacji dokonanej tego samego dnia bank stosuje inny kurs walutowy. Czy istnieje możliwość zastosowania tylko jednego kursu, tj. kursu średniego NBP? Proszę o wyjaśnienie, według jakiego kursu dokonywać wyceny na dzień bilansowy? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama