Kategorie

Kiedy w pkpir ujmować towary handlowe i inne koszty

Joanna Krawczyk
W jakiej dacie ujmować w pkpir koszty? Uważam, że zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od 2007 r., koszty ujmuje się w dacie wystawienia dokumentu, tzn. faktury VAT, rachunku lub innego dowodu.

W Monitorze księgowego nr 5 przeczytałam, że koszty zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych ujmuje się w pkpir w dacie ich otrzymania. Proszę o podstawę prawną tego stwierdzenia. Sądziłam, że wszystkie (również o charakterze ciągłym) koszty ujmuje się w dacie wystawienia faktury.


rada


Podstawą prawną stwierdzenia zawartego w Mk nr 5 jest § 17 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir. Na jego podstawie zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych, co do zasady, wpisuje się do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Wyjątek dotyczy podatników dokonujących zapisów w księdze w terminie do 20. dnia następnego miesiąca. Podatnicy ci ujmują towary lub materiały w dacie wystawienia dokumentu potwierdzającego ich otrzymanie z zachowaniem chronologii zapisów. Dokumentem potwierdzającym otrzymanie towarów lub materiałów jest opis dostawy, specyfikacja dostawcy lub faktura.


uzasadnienie


Rzeczywiście od 2007 r. nie ma już wątpliwości co do tego, że koszty ujmuje się w pkpir zasadniczo w dacie wystawienia faktury (innego dokumentu, który można uznać za dowód księgowy). Tak bowiem zdefiniowano datę poniesienia kosztu.


Jak wiadomo, podatnicy prowadzący ewidencję w formie pkpir mogą jednak odstąpić od zasady ujmowania kosztów w dacie ich poniesienia (czyli obecnie - wystawienia dokumentu). Stosują wówczas zasadę memoriału, a więc rozliczania kosztów, podobnie jak czynią to podatnicy prowadzący księgi rachunkowe. W takim przypadku należy dokładnie analizować, czy dany koszt jest kosztem bezpośrednio przyczyniającym się do osiągania przychodów w danym okresie, czy nie. Jeżeli tak jest, to należy go ująć w pkpir na podstawie odpowiedniego dokumentu księgowego w okresie, jakiego on dotyczy. Koszty inne, niż bezpośrednie, należy ujmować w dacie poniesienia, czyli w dacie wystawienia dokumentu.


Takie są zasady rozliczania kosztów w czasie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie mogą one ulegać zmianie przez zastosowanie przepisów rozporządzenia dotyczącego prowadzenia pkpir, ponieważ te mogę jedynie doprecyzowywać wymienione zasady i wskazywać, jak technicznie należy rozwiązać sprawę księgowania kosztów w odpowiednich okresach.


Z § 17 wymienionego rozporządzenia wynika, że towary handlowe i materiały podstawowe ujmuje się w dacie ich otrzymania, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Podstawą ujęcia towarów w pkpir będzie najczęściej faktura, ale w razie jej braku należy posłużyć się opisem towaru sporządzonym przez podatnika albo specyfikacją dostawcy. Księgowania należy więc dokonać w dacie faktycznego otrzymania towaru. Nie ma wątpliwości co do tego, że gdy towar zostanie otrzymany przed wystawieniem faktury, datą ujęcia zakupu w księdze będzie data jego otrzymania.


Co zrobić, jeśli towar zostanie otrzymany później, tj. najpierw wpłynie do podatnika faktura, a dopiero później otrzyma on towar? Problem może pojawić się szczególnie na przełomie miesięcy albo lat podatkowych. Z pisma Ministerstwa Finansów (opublikowanego na łamach „Rzeczpospolitej” z 8 marca 2007 r.) wynika, że w takiej sytuacji towar należy ująć w dacie wystawienia faktury. Można z tego zatem wyciągnąć taki wniosek, że towar podlega ujęciu w pkpir w związku z tym zdarzeniem, które nastąpi wcześniej. Jeżeli najpierw będzie towar - właściwa jest data jego otrzymania. Natomiast gdy data wystawienia faktury będzie wcześniejsza - ta będzie podstawą ujęcia w księdze. Jako argument na rzecz takiego rozwiązania MF wskazuje przepis rozporządzenia, z którego wynika, że spisem z natury obejmuje się również towary stanowiące własność podatnika, ale będące w dniu sporządzenia spisu poza jego zakładem. Tym samym przyjmuje się założenie, że data wystawienia faktury to data powstania zobowiązania i przejęcie towarów na własność podatnika, mimo braku ich dostawy.


Ważne! Towar należy ująć w pkpir w dacie jego otrzymania lub wystawienia faktury, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.


Nieco inaczej wygląda ta sprawa u podatników, którzy dokonują zapisów w księdze w terminie do 20. dnia następnego miesiąca. W tym przypadku zapisów należy bowiem dokonywać w porządku chronologicznym, zgodnie z datą wystawienia poszczególnych dokumentów księgowych. Jeżeli nawet faktura za towar wpłynie w następnym miesiącu, mając datę wystawienia przypadającą na poprzedni miesiąc, to jest wysoce prawdopodobne, że podatnik zdąży ująć ją w księdze w dacie wystawienia. Jedynym warunkiem jest to, aby faktura dotarła do niego najpóźniej do tego 20. dnia. Nie będzie więc raczej potrzeby posługiwania się dowodem zastępującym fakturę (np. opisem dostawy) w celu ujęcia zakupu towarów w pkpir, jeżeli obie daty, tj. otrzymania towaru oraz wystawienia za niego faktury, zawierają się w tym samym miesiącu.

W odwrotnej sytuacji, gdy otrzymanie towaru nastąpi wcześniej, a faktura zostanie wystawiona w następnym miesiącu, towar powinien zostać ujęty w dacie faktycznego otrzymania na podstawie opisu dostawy albo specyfikacji dostawcy.


O tym, że właściwą datą ujęcia zakupu towarów w księdze jest data wystawienia dokumentu, decydują również objaśnienia do pkpir. Wynika z nich, że w kolumnie 2 księgi wpisuje się dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę zapisu. Tą jest m.in. data poniesienia wydatku, data otrzymania towaru. Zgodnie z wymienionymi wyjaśnieniami MF towar należy ująć w pkpir w:

- dacie faktycznego otrzymania towaru, gdy czynność ta następuje przed datą wystawienia faktury (data wystawienia dokumentu wynika z opisu towaru lub ze specyfikacji dostawcy),

- dacie wystawienia faktury, jeżeli ta jest wcześniejsza niż data faktycznego otrzymania towaru.


Wydaje się, iż powyższe rozwiązanie nie jest sprzeczne ani z księgowaniem kosztów w dacie ich poniesienia, ani z metodą memoriałową. W obu przypadkach podstawą ujęcia towarów będzie określony dokument księgowy (opis dostawy, specyfikacja dostawcy, faktura). Data jego wystawienia będzie więc datą uwzględnienia towaru w księdze. Jest to zgodne z tzw. metodą kasową, czyli księgowaniem kosztów w dacie poniesienia. Jednocześnie jest zgodne z metodą memoriałową, ponieważ otrzymany towar jest kosztem bezpośrednim. Ujęcie go na bieżąco w dacie otrzymania oznacza, że ma związek z bieżącymi przychodami.


PRZYKŁAD

Firma X prowadzi ewidencję w formie pkpir. Zapisów dokonuje w terminie do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 27 lutego br. firma otrzymała towar, a fakturę potwierdzającą jego zakup - 5 marca br., z datą wystawienia w marcu. Towar został ujęty w pkpir pod datą 27 lutego 2007 r. na podstawie opisu dostawy sporządzonego przez firmę X, do którego dołączono fakturę VAT.

1 marca br. firma X otrzymała fakturę z datą wystawienia 28 lutego 2007 r. potwierdzającą sprzedaż towarów, które zostały odebrane przez firmę X 1 marca br. Towary zostały ujęte w pkpir na podstawie faktury VAT pod datą 28 lutego 2007 r.


Podstawa prawna:
- art. 22 ust. 4-6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824

- § 16-17 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz.U. Nr 152, poz. 1475; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 229


Joanna Krawczyk

doradca podatkowy, właścicielka kancelarii podatkowej

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?