Kategorie

Kiedy w pkpir ujmować towary handlowe i inne koszty

Joanna Krawczyk
W jakiej dacie ujmować w pkpir koszty? Uważam, że zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od 2007 r., koszty ujmuje się w dacie wystawienia dokumentu, tzn. faktury VAT, rachunku lub innego dowodu.

W Monitorze księgowego nr 5 przeczytałam, że koszty zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych ujmuje się w pkpir w dacie ich otrzymania. Proszę o podstawę prawną tego stwierdzenia. Sądziłam, że wszystkie (również o charakterze ciągłym) koszty ujmuje się w dacie wystawienia faktury.


rada


Podstawą prawną stwierdzenia zawartego w Mk nr 5 jest § 17 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir. Na jego podstawie zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych, co do zasady, wpisuje się do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Wyjątek dotyczy podatników dokonujących zapisów w księdze w terminie do 20. dnia następnego miesiąca. Podatnicy ci ujmują towary lub materiały w dacie wystawienia dokumentu potwierdzającego ich otrzymanie z zachowaniem chronologii zapisów. Dokumentem potwierdzającym otrzymanie towarów lub materiałów jest opis dostawy, specyfikacja dostawcy lub faktura.


uzasadnienie


Rzeczywiście od 2007 r. nie ma już wątpliwości co do tego, że koszty ujmuje się w pkpir zasadniczo w dacie wystawienia faktury (innego dokumentu, który można uznać za dowód księgowy). Tak bowiem zdefiniowano datę poniesienia kosztu.


Jak wiadomo, podatnicy prowadzący ewidencję w formie pkpir mogą jednak odstąpić od zasady ujmowania kosztów w dacie ich poniesienia (czyli obecnie - wystawienia dokumentu). Stosują wówczas zasadę memoriału, a więc rozliczania kosztów, podobnie jak czynią to podatnicy prowadzący księgi rachunkowe. W takim przypadku należy dokładnie analizować, czy dany koszt jest kosztem bezpośrednio przyczyniającym się do osiągania przychodów w danym okresie, czy nie. Jeżeli tak jest, to należy go ująć w pkpir na podstawie odpowiedniego dokumentu księgowego w okresie, jakiego on dotyczy. Koszty inne, niż bezpośrednie, należy ujmować w dacie poniesienia, czyli w dacie wystawienia dokumentu.


Takie są zasady rozliczania kosztów w czasie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie mogą one ulegać zmianie przez zastosowanie przepisów rozporządzenia dotyczącego prowadzenia pkpir, ponieważ te mogę jedynie doprecyzowywać wymienione zasady i wskazywać, jak technicznie należy rozwiązać sprawę księgowania kosztów w odpowiednich okresach.


Z § 17 wymienionego rozporządzenia wynika, że towary handlowe i materiały podstawowe ujmuje się w dacie ich otrzymania, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Podstawą ujęcia towarów w pkpir będzie najczęściej faktura, ale w razie jej braku należy posłużyć się opisem towaru sporządzonym przez podatnika albo specyfikacją dostawcy. Księgowania należy więc dokonać w dacie faktycznego otrzymania towaru. Nie ma wątpliwości co do tego, że gdy towar zostanie otrzymany przed wystawieniem faktury, datą ujęcia zakupu w księdze będzie data jego otrzymania.


Co zrobić, jeśli towar zostanie otrzymany później, tj. najpierw wpłynie do podatnika faktura, a dopiero później otrzyma on towar? Problem może pojawić się szczególnie na przełomie miesięcy albo lat podatkowych. Z pisma Ministerstwa Finansów (opublikowanego na łamach „Rzeczpospolitej” z 8 marca 2007 r.) wynika, że w takiej sytuacji towar należy ująć w dacie wystawienia faktury. Można z tego zatem wyciągnąć taki wniosek, że towar podlega ujęciu w pkpir w związku z tym zdarzeniem, które nastąpi wcześniej. Jeżeli najpierw będzie towar - właściwa jest data jego otrzymania. Natomiast gdy data wystawienia faktury będzie wcześniejsza - ta będzie podstawą ujęcia w księdze. Jako argument na rzecz takiego rozwiązania MF wskazuje przepis rozporządzenia, z którego wynika, że spisem z natury obejmuje się również towary stanowiące własność podatnika, ale będące w dniu sporządzenia spisu poza jego zakładem. Tym samym przyjmuje się założenie, że data wystawienia faktury to data powstania zobowiązania i przejęcie towarów na własność podatnika, mimo braku ich dostawy.


Ważne! Towar należy ująć w pkpir w dacie jego otrzymania lub wystawienia faktury, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.


Nieco inaczej wygląda ta sprawa u podatników, którzy dokonują zapisów w księdze w terminie do 20. dnia następnego miesiąca. W tym przypadku zapisów należy bowiem dokonywać w porządku chronologicznym, zgodnie z datą wystawienia poszczególnych dokumentów księgowych. Jeżeli nawet faktura za towar wpłynie w następnym miesiącu, mając datę wystawienia przypadającą na poprzedni miesiąc, to jest wysoce prawdopodobne, że podatnik zdąży ująć ją w księdze w dacie wystawienia. Jedynym warunkiem jest to, aby faktura dotarła do niego najpóźniej do tego 20. dnia. Nie będzie więc raczej potrzeby posługiwania się dowodem zastępującym fakturę (np. opisem dostawy) w celu ujęcia zakupu towarów w pkpir, jeżeli obie daty, tj. otrzymania towaru oraz wystawienia za niego faktury, zawierają się w tym samym miesiącu.

W odwrotnej sytuacji, gdy otrzymanie towaru nastąpi wcześniej, a faktura zostanie wystawiona w następnym miesiącu, towar powinien zostać ujęty w dacie faktycznego otrzymania na podstawie opisu dostawy albo specyfikacji dostawcy.


O tym, że właściwą datą ujęcia zakupu towarów w księdze jest data wystawienia dokumentu, decydują również objaśnienia do pkpir. Wynika z nich, że w kolumnie 2 księgi wpisuje się dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę zapisu. Tą jest m.in. data poniesienia wydatku, data otrzymania towaru. Zgodnie z wymienionymi wyjaśnieniami MF towar należy ująć w pkpir w:

- dacie faktycznego otrzymania towaru, gdy czynność ta następuje przed datą wystawienia faktury (data wystawienia dokumentu wynika z opisu towaru lub ze specyfikacji dostawcy),

- dacie wystawienia faktury, jeżeli ta jest wcześniejsza niż data faktycznego otrzymania towaru.


Wydaje się, iż powyższe rozwiązanie nie jest sprzeczne ani z księgowaniem kosztów w dacie ich poniesienia, ani z metodą memoriałową. W obu przypadkach podstawą ujęcia towarów będzie określony dokument księgowy (opis dostawy, specyfikacja dostawcy, faktura). Data jego wystawienia będzie więc datą uwzględnienia towaru w księdze. Jest to zgodne z tzw. metodą kasową, czyli księgowaniem kosztów w dacie poniesienia. Jednocześnie jest zgodne z metodą memoriałową, ponieważ otrzymany towar jest kosztem bezpośrednim. Ujęcie go na bieżąco w dacie otrzymania oznacza, że ma związek z bieżącymi przychodami.


PRZYKŁAD

Firma X prowadzi ewidencję w formie pkpir. Zapisów dokonuje w terminie do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 27 lutego br. firma otrzymała towar, a fakturę potwierdzającą jego zakup - 5 marca br., z datą wystawienia w marcu. Towar został ujęty w pkpir pod datą 27 lutego 2007 r. na podstawie opisu dostawy sporządzonego przez firmę X, do którego dołączono fakturę VAT.

1 marca br. firma X otrzymała fakturę z datą wystawienia 28 lutego 2007 r. potwierdzającą sprzedaż towarów, które zostały odebrane przez firmę X 1 marca br. Towary zostały ujęte w pkpir na podstawie faktury VAT pod datą 28 lutego 2007 r.


Podstawa prawna:
- art. 22 ust. 4-6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824

- § 16-17 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz.U. Nr 152, poz. 1475; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 229


Joanna Krawczyk

doradca podatkowy, właścicielka kancelarii podatkowej

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.