reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Czy zwrot wydatków na przejazdy prezesa zarządu jest kosztem

Aktualizacja: 28.03.2006

Czy spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów prywatnym samochodem w celu odbycia podróży służbowej lub jazd lokalnych? Nasze pytanie dotyczy prezesa zarządu, jedynego udziałowca spółki, niebędącego jej pracownikiem. Zwrot wydatków przewiduje zawarta umowa cywilnoprawna. »

Jak skorygować zaewidencjonowaną w kasie fiskalnej sprzedaż z niewłaściwą stawką VAT

Aktualizacja: 24.03.2006

Zdarza się, że sprzedawca zarejestruje w kasie fiskalnej sprzedaż z pomyłkową stawką VAT, np. zamiast 7% wprowadzi 0%. W związku z powyższym należy dokonać sprostowania w VAT, a ponieważ sprzedaż jest dokonywana na podstawie anonimowego paragonu z kasy fiskalnej, wówczas nie zachodzi obowiązek wystawienia korekty faktury. Prosimy o wyjaśnienie, jak skorygować paragon. »

W jaki sposób należy rozliczać i ewidencjonować koszty związane z delegacjami służbowymi

Aktualizacja: 24.03.2006

Prowadzę rachunkowość w firmie handlowej. Firma zatrudnia kilku handlowców, którzy bardzo często odbywają podróże służbowe. W jaki sposób i jakie koszty należy rozliczać w związku z delegacjami służbowymi? »

Kiedy możemy wystąpić o przyśpieszony zwrot VAT

Aktualizacja: 27.03.2006

Firma budowlana do listopada miała wysokie obroty opodatkowane stawkami 7 i 22%. W grudniu 2005 r., ze względu na niskie temperatury, była zmuszona do wstrzymania prac. W deklaracji VAT-7 za grudzień wykazała zwrot w wysokości 27 269 zł przy dostawie za 15 500 zł. Zwrot wynikał z przeniesienia 16 072 zł oraz zakupów pozostałych za grudzień 12 282 zł. »

Jak rozliczyć sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu

Aktualizacja: 23.03.2006

W 2002 r. przejęliśmy od Skarbu Państwa grunty w wieczyste użytkowanie. Transakcja została zaewidencjonowana na koncie "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". W 2005 r. sprzedaliśmy część prawa wieczystego użytkowania gruntu. Wartość księgowa prawa wieczystego użytkowania gruntu wynosi 20 000 zł, dotychczasowe umorzenie - 2833,30 zł. Jak należy zaewidencjonować operację sprzedaży? »

Czym grozi niesporządzenie informacji PIT-11/8B

Aktualizacja: 23.03.2006

W trakcie 2005 r. został rozwiązany stosunek pracy z kilkoma pracownikami w naszej firmie. Po kilku miesiącach od ich zwolnienia okazało się, że osoba odpowiedzialna za rozliczenia z pracownikami nie wystawiła im w ogóle PIT-11. Jakie sankcje grożą za nieprzekazanie informacji PIT-11? Czy możemy zostać pociągnięci za to do odpowiedzialności? »

Kiedy należy wystawiać faktury wewnętrzne

Aktualizacja: 22.03.2006

Jesteśmy firmą produkującą słodycze. Zbliżają się święta i chcielibyśmy przekazać naszym pracownikom prezenty, które w całości będą się składały z naszych produktów. Czy w związku z tą czynnością musimy wystawić wewnętrzną fakturę VAT, a jeśli tak, to jak powinna być wystawiona taka faktura? »

Jak dokumentować usługi doradcze

Aktualizacja: 22.03.2006

Nasza spółka z o.o. korzysta z usług różnego rodzaju doradców często za środki z tzw. pomocy publicznej. Są to zarówno doradcy podatkowi, jak i specjaliści od zarządzania i inwestycji. Kiedy wydatki poniesione na nabycie usług doradców zaliczać do kosztów uzyskania przychodów? Jakich wymogów należy przestrzegać w zakresie ich udokumentowania? »

Jak ewidencjonować użyczone środki trwałe

Aktualizacja: 21.03.2006

Jednostce użyczono środków trwałych w celu ich użytkowania. Po zakończeniu obowiązywania umowy użyczenia środki te nie będą stanowiły własności jednostki. Czy w związku z tym powinniśmy prowadzić dla tych środków trwałych ewidencję pozabilansową ilościową czy ilościowo-wartościową? Jak często powinno się przeprowadzać inwentaryzację takich środków trwałych: co roku czy co 4 lata - wraz z inwentaryzacją własnych środków trwałych? »

Kiedy dochody organizacji są zwolnione od podatku

Aktualizacja: 21.03.2006

Jak ustalić dochód do opodatkowania organizacji pracodawców? Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową. Przychody stanowią składki członkowskie, odpłatne szkolenia dla członków i podmiotów niebędących członkami związku, odpłatność za udział w forum i konferencjach, opłaty za doradztwo i aprobaty techniczne. Organizacja wszystkie dochody przeznacza na cele określone w statucie. »

Jak zaksięgować zwrot dofinansowania z deklaracji rocznej INFDR

Aktualizacja: 20.03.2006

W styczniu 2006 r. nasz zakład (nie jest zakładem pracy chronionej, zatrudniamy pracowników łącznie na ponad 25 etatach) otrzymał z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych za listopad i grudzień 2005 r. W którym roku, tj. 2005 czy 2006, kwota ta będzie przychodem (finansowo i podatkowo)? Jak zaksięgować zwrot do PFRON dofinansowania wynikający z deklaracji rocznej? »

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego z importu

Aktualizacja: 20.03.2006

Zakupiliśmy środek trwały z zagranicy (spoza Unii Europejskiej). Przed oddaniem do użytku wymagał on montażu. Jak należy ustalić wartość początkową? Jak powinniśmy zaewidencjonować powstałe różnice kursowe związane z tą transakcją? »

Jak ująć w księgach rachunkowych nieotrzymane dopłaty bezpośrednie do gruntów

Aktualizacja: 17.03.2006

Czy można zarachować w pozostałe przychody operacyjne nieotrzymane do końca roku sprawozdawczego dopłaty bezpośrednie do gruntów? Jesteśmy gospodarstwem rolnym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to istotna kwota, której brak spowoduje, że wynik finansowy będzie ujemny. »

Kiedy wynagrodzenie stanie się kosztem podatkowym

Aktualizacja: 17.03.2006

Płacimy wynagrodzenie za bieżący miesiąc ostatniego dnia tego miesiąca - przelewem na konto pracownika. W koszty ujmujemy je w miesiącu, w którym dokonaliśmy przelewu. Za grudzień złożyliśmy przelewy 30 grudnia 2005 r. Bank obciążył nasze konto 2 stycznia 2006 r. Czy w tym przypadku wynagrodzenia pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów grudnia 2005 r.? »

Czy dostarczając internet, trzeba wystawiać faktury

Aktualizacja: 16.03.2006

Zamierzamy wystawiać faktury za internet z góry za pół roku. Rozumiem, że do VAT-u i do przychodu należy je zaliczyć zgodnie z terminem płatności. Natomiast nie wiem, kiedy zarejestrować je na drukarce fiskalnej, czy w terminie płatności czy też w momencie zapłaty? A może w ogóle nie trzeba fiskalizować? Czy dostarczając internet, trzeba wystawiać faktury? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama