reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Czy refundacja zakupu okularów jest kosztem?

Aktualizacja: 15.03.2006

Nasi pracownicy pracują przy komputerach przez prawie cały dzień pracy, więc spółka będzie refundować wydatki poniesione na wymianę szkieł do okularów korekcyjnych na podstawie otrzymanego od pracownika zaświadczenia lekarza okulisty oraz faktury VAT. Czy powyższe wydatki będą kosztem uzyskania przychodu dla pracodawcy? »

Kiedy można wystąpić o przyśpieszony zwrot VAT

Aktualizacja: 15.03.2006

Firma powstała w lipcu 2005 r. Dokonując WDT, sprzedawała towary ze stawką 0%. Czy firma ma prawo ubiegać się o przyśpieszony zwrot VAT w terminie 25 dni? W jaki sposób wyliczyć kwotę przysługującą do zwrotu w tym terminie? »

Czy wydatki na zakup prezentów ślubnych ze środków obrotowych stanowią koszt podatkowy pracodawcy

Aktualizacja: 15.03.2006

Pracownicy otrzymali prezenty ślubne oraz bony towarowe finansowane ze środków obrotowych pracodawcy. Pracodawca pokrył także koszty podatku dochodowego i ZUS naliczonego od przychodu pracowników z tytułu otrzymanego prezentu ślubnego i bonów. Czy wartość przekazanych prezentów, bonów towarowych oraz naliczonego od tego podatku dochodowego i ZUS stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu? »

Jak ująć w sprawozdaniu finansowym nie w pełni przekazany odpis na ZFŚS

Aktualizacja: 14.03.2006

Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych zobowiązanie na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z tytułu nie w pełni przekazanego odpisu za rok poprzedni? »

Czy są opodatkowane wynagrodzenia pracowników finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja: 14.03.2006

Jesteśmy stowarzyszeniem i realizujemy projekt, który jest dofinansowany w formie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie dostajemy tej dotacji bezpośrednio z EFS, ale od instytucji wdrażającej, którą jest województwo małopolskie. Czy wynagrodzenia pracowników wypłacane z tego Funduszu podlegają opodatkowaniu? »

Z jaką częstotliwością winny być wystawiane refaktury

Aktualizacja: 13.03.2006

Jaki jest termin i częstotliwość wystawania refaktur, np. za energię elektryczną, wodę i rozmowy telefoniczne, jeśli umowa z kontrahentem tego nie reguluje? W umowie (dotyczącej energii) jest jedynie mowa o obciążeniu na podstawie odczytu stanu podlicznika, lecz nie jest określona częstotliwość tego odczytu. W praktyce różna jest częstotliwość i odczytu, i wystawiania refaktur. Czy refaktury trzeba koniecznie wystawiać co miesiąc, czy można np. co dwa czy trzy miesiące, tak jak przychodzą faktury za energię czy wodę? »

Jakie są zasady sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki powiązane

Aktualizacja: 13.03.2006

Jesteśmy firmą produkującą rowery. W związku z ekspansywną polityką mającą na celu wzrost naszych udziałów w rynku nabyliśmy większościowy pakiet akcji naszego konkurenta. W jaki sposób wpłynie to na rodzaj sporządzanych przez nas sprawozdań finansowych? Jakie dokumenty szczegółowo regulują tę problematykę? »

Czy dotacje są opodatkowane

Aktualizacja: 10.03.2006

Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych do szkoleń organizowanych przez naszą sp. z o.o. Czy od tej dotacji powinniśmy zapłacić podatek dochodowy? Jak traktować finansowane z dotacji honoraria dla prowadzących szkolenie? Czy wydatki na sporządzenie wniosku o uzyskanie dotacji możemy zaliczyć do kosztów? »

Czy świadczenie usług jako kierowca może być opodatkowane ryczałtem

Aktualizacja: 10.03.2006

Czy działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług jako kierowca (60.24.A, 60.24.B, 74.50.B) może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeśli osoba, która prowadzi tę działalność, nigdy nie była pracownikiem firmy, na rzecz której świadczy usługi? Jeśli nie, to jak wybrnąć z sytuacji, skoro osoba ta od roku rozlicza się w takiej właśnie formie? »

Kiedy organy podatkowe mogą ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Aktualizacja: 09.03.2006

Ująłem faktury VAT-RR w deklaracji w grudniu, a powinienem ująć je w miesiącu zapłaty, czyli w styczniu. Z rozliczenia wynika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Wykazałem tę kwotę do zwrotu, lecz jej jeszcze nie otrzymałem. Czy w takiej sytuacji urząd może ustalić dodatkowe zobowiązanie? »

Jak rozliczyć umowę o dzieło zawartą z obywatelem USA

Aktualizacja: 09.03.2006

Jak rozliczyć umowę o dzieło zawartą z obywatelem USA przebywającym w Polsce tylko przez krótki czas (jeden miesiąc), potrzebny do wykonania tej umowy? Jak obliczyć zobowiązanie podatkowe oraz jakie ciążą na mnie obowiązki informacyjne? »

Jak odliczyć VAT w przypadku wpłaty zaliczki

Aktualizacja: 08.03.2006

Kupiliśmy samochód osobowy do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Otrzymaliśmy fakturę na wpłaconą zaliczkę, a później fakturę na całość wartości auta. Czy do celów VAT należy rozliczyć fakturę zaliczkową i pomniejszyć odpowiednio drugą fakturę wystawioną na całą wartość zakupu? Czy można zaewidencjonować tylko tę drugą fakturę? »

Jakie są koszty uzyskania przychodu dla tłumaczenia specyfikacji przetargowej

Aktualizacja: 08.03.2006

Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło. Umowy dotyczyły tłumaczenia tekstów specyfikacji przetargowej i nie przenosiły praw autorskich na zamawiającego. Czy do takich umów można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu? »

Jak prawidłowo ustalić wysokość zaliczek uproszczonych

Aktualizacja: 07.03.2006

W 2006 r. będę rozliczała się z podatku dochodowego w uproszczonej formie według skali podatkowej. Czy podstawą obliczenia zaliczek może być dochód za 2005 r., mimo że do tego czasu nie będzie złożone zeznanie roczne PIT-36? Proszę o przykład prawidłowego obliczenia wysokości zaliczek. »

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dostawy nieruchomości

Aktualizacja: 07.03.2006

Umowa sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości została sporządzona w formie aktu notarialnego 31 grudnia 2005 r. Zapłata nastąpi 31 marca 2006 r. - i w tym dniu nastąpi przekazanie nieruchomości na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Kiedy należy opodatkować podatkiem VAT tę sprzedaż - w chwili sporządzenia aktu notarialnego czy w momencie przekazania nieruchomości protokołem? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama