reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Podmiot, na który jest wystawiana faktura

Aktualizacja: 10.03.2005

Spółka zajmująca się kolportażem prasy zamierza podpisać umowę z posłem Parlamentu Europejskiego na kolportaż wydawanego czasopisma. Czasopismo będzie kolportowane na terytorium Polski. Zgodnie z życzeniem posła faktura za usługi kolportażowe miałaby być wystawiana na jeden z organów UE. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe? »

Podwyższenie ceny dostarczonego uprzednio towaru

Aktualizacja: 10.03.2005

W wyniku zastosowania określonych warunków dostawy nastąpiło podwyższenie ceny dostawy towarów uprzednio dostarczonych. W jaki sposób należy udokumentować zwiększenie ceny towaru? »

Postępowanie odwoławcze - możliwość oceny dowodów przez stronę

Aktualizacja: 10.03.2005

W mojej sprawie organy podatkowe wszczęły postępowanie, które dotyczyło skorzystania przeze mnie dwa lata temu z ulgi budowlanej w podatku dochodowym. Postępowanie to zostało zakończone wydaniem (niekorzystnej dla mnie) decyzji, od której się odwołałem. Proszę o wyjaśnienie, czy w postępowaniu w II instancji też powinienem dostać 7-dniowy termin na wypowiedzenie się w sprawie zebranych w sprawie dowodów? Jeśli tak, to czy takie uprawnienie przysługuje mi również wtedy, gdy w postępowaniu tym nie zebrano żadnych nowych dowodów? »

Korekta faktury VAT sprzed 1 maja 2004 r.

Aktualizacja: 10.03.2005

Chciałbym wstawić korektę faktury VAT (zmniejszającą cenę usługi) sprzed maja 2004 r. na usługę transportu międzynarodowego z Polski do Francji. Jak ją rozliczyć w deklaracji VAT-7: za miesiąc wystawienia korekty, za miesiąc otrzymania potwierdzenia korekty, czy za kwiecień 2004 r.? W obecnym wzorze deklaracji VAT-7 nie ma pozycji sprzedaży traktowanej jako eksport, opodatkowanej stawką 0 proc. »

Opodatkowanie marży - zasady ewidencjonowania

Aktualizacja: 10.03.2005

Jak i co ewidencjonować w kasie fiskalnej w przypadku usług, które są opodatkowane "z marży"? Czy tylko zapłaty i przedpłaty? Czy może należy ewidencjonować również marżę, a nawet faktury zakupu? Czy prowadzący biura podróży muszą osobno wpisywać do kasy marżę, a osobno wartość usług własnych? Pozostaje jednak jeszcze kwestia usług kupionych od podmiotów trzecich dla bezpośredniej korzyści turysty. »

Obowiązek udzielenia informacji podatkowych

Aktualizacja: 10.03.2005

Prowadzę w formie spółki cywilnej działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego artykułami metalowymi. W ramach prowadzonej działalności współpracuję z kontrahentami z całej Polski. Otrzymałam od urzędu skarbowego pismo z żądaniem podania informacji o wartości należności wynikających z umów zawartych z jednym z moich kontrahentów. Obawiam się, że w sytuacji, kiedy mój kontrahent dowie się o przekazanych przeze mnie informacjach, nasza współpraca może się zakończyć. Czy organy podatkowe mogą żądać ode mnie takich informacji? »

Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu udziału w spółce komandytowej

Aktualizacja: 09.03.2005

Zamierzamy założyć spółkę komandytową. Jakie będą zasady opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu działalności prowadzonej w tej formie? »

Dochody z odpłatnego zbycia zagranicznych papierów wartościowych

Aktualizacja: 09.03.2005

Zajmuję się inwestowaniem na giełdzie. Obecnie zamierzam sprzedać część moich akcji, przy czym będą to zarówno akcje spółki polskiej, notowane na giełdzie warszawskiej, jak i akcje spółek zagranicznych. Czy jest jakaś różnica w opodatkowaniu dochodów ze zbycia tych akcji ze względu na miejsce ich uzyskania? »

Koszty konkursu dla pracowników

Aktualizacja: 09.03.2005

Firma ogłosiła wśród swoich pracowników konkurs na temat wiedzy o firmie. Zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę rzeczową w wysokości 299 zł. Czy wydatek poniesiony na zakup tej nagrody jest kosztem uzyskania przychodów dla firmy? Czy świadczenie to jest przychodem dla pracownika? »

Kara umowna za odstąpienie od umowy jako koszt

Aktualizacja: 08.03.2005

Spółka dzierżawi grunt rolny na okres 10 lat. Dzierżawa wiąże się z koniecznością dokonania inwestycji w sprzęt, które w kontekście uzyskiwanych przychodów stają się nieopłacalne. Kalkulacja ekonomiczna skłania nas do decyzji zerwania tej umowy za cenę zapłacenia przewidywanej umową kary umownej. Czy zapłacona w tych okolicznościach kara umowna stanowiłaby koszt uzyskania przychodu? »

VAT odliczony w wyniku korekty jako przychód

Aktualizacja: 08.03.2005

Spółka z o.o. użytkuje w działalności gospodarczej maszynę drukarską nabytą w sierpniu 2004 r. za kwotę 244 000 zł (44 000 zł stanowi VAT naliczony przy jej nabyciu). Zakupiony środek trwały spółka używa do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych od VAT. Ustalony współczynnik proporcji odzwierciedlający strukturę sprzedaży pozwalał spółce w trakcie 2004 r. odliczyć 50 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu maszyny, tj. kwotę 22 000 zł. Pozostała kwota, która nie została odliczona w zakresie rozliczeń VAT, zwiększyła wartość początkową maszyny drukarskiej, od której nalicza się odpisy amortyzacyjne. Po zakończeniu roku proporcja sprzedaży opodatkowanej do zwolnionej w sprzedaży ogółem wyniosła 60 proc. Tym samym spółka w korekcie za styczeń 2005 r. zwiększyła odliczenie VAT naliczonego przy zakupie maszyny drukarskiej o piątą część powstałej różnicy, tj. o kwotę 880 zł (4400 zł/5). Czy nasze postępowanie było prawidłowe? »

Jak udokumentować zwrot kosztów usługi prawnej wierzycielowi przez dłużnika

Aktualizacja: 08.03.2005

Pozwaliśmy do sądu dłużnika. Ponieśliśmy koszty usługi prawnej w sierpniu 2004 r., w wysokości 2000 zł + VAT. We wrześniu 2004 r. dłużnik podpisał z nami ugodę, gdzie zobowiązał się zwrócić poniesione do tej pory koszty. Zwrócił 2440 zł (czyli z VAT). Dłużnik nie chciał wówczas faktury (czy też refaktury). Obecnie dłużnik żąda wystawienia refaktury, ponieważ chciałby odliczyć VAT. Czy po takim okresie czasu mam obowiązek wystawić refakturę? Jeśli tak, z jaką datą (grudzień 2004 r.) i kiedy umieścić ją w deklaracji VAT-7: w grudniu 2004 r. czy też zrobić korektę do sierpnia 2004 r.? »

Czy usługa pośrednictwa związana z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów podlega opodatkowaniu w Polsce

Aktualizacja: 07.03.2005

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą i osiągam przychody m.in. z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terytorium Czech. Otrzymuję od pośrednika czeskiego rachunek za pośrednictwo w sprzedaży (określona kwota od każdej sprzedanej sztuki). Rachunek zawiera NIP nabywcy i dostawcy dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Czy mam to potraktować jako import usług i wystawić fakturę wewnętrzną? Jeżeli tak, to jaką zastosować stawkę VAT? Urząd twierdzi, że 22%, ja natomiast uważam, że jest to usługa pośrednictwa związana z dostawą wewnątrzwspólnotową towarów i należy zastosować stawkę 0%. Czy w przypadku gdy będzie to 0%, należy dokonać korekty deklaracji VAT-7 i wykazać import usług ze stawką podatku 0%? »

Czy sprzedaż dzieł sztuki przez stowarzyszenie może korzystać ze zwolnienia

Aktualizacja: 07.03.2005

Związek Artystów Plastyków, jako stowarzyszenie, prowadzi działalność statutową i gospodarczą. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej w całości przeznaczamy na działalność statutową. Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. ZPAP w statucie realizuje swe cele poprzez, między innymi, tworzenie różnych form pomocy koleżeńskiej i socjalnej dla swoich członków. W związku z powyższym, przygotowujemy aukcję dzieł sztuki (obrazy, grafiki), przekazanych nam w formie darowizny od artystów plastyków. Czy sprzedaż dzieł sztuki na aukcji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy podstawą opodatkowania podatkiem VAT będzie kwota uzyskana ze sprzedaży pomniejszona o podatek VAT? Jeśli tak, to jaką stawką należy opodatkować tę transakcję? »

Wspieranie celów społecznie użytecznych poprzez udział w aukcji

Aktualizacja: 08.03.2005

Nasza firma stara się wspierać działające w jej regionie różne organizacje zajmujące się pomocą na rzecz potrzebujących, wspieraniem kultury, ochroną zdrowia itp. Aby nasza działalność na rzecz społeczności lokalnej nie była tak anonimowa, zamierzamy w tym roku uczestniczyć również w bardziej medialnych przedsięwzięciach, np. aukcjach na rzecz wsparcia miejscowych jednostek kultury lub ochrony zdrowia. Czy taka forma wsparcia celów społecznie pożytecznych będzie dla nas korzystna od strony podatkowej? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama