reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Uproszczona ewidencja księgowa dla większej liczby jednostek od 2019 r.

Uproszczona ewidencja księgowa dla większej liczby jednostek od 2019 r.

Ustawodawca przygotował szereg zmian w ustawie o rachunkowości, które wejdą w życie już na początku 2019 r. Wśród zaproponowanych nowych rozwiązań znajduje się m.in. możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji księgowej przez szerszą grupę jednostek.

Zmiany w ustawie o rachunkowości

Nowe regulacje wprowadza ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2018 r. (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2252), która wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

Zmiany zawarte w noweli obejmują modyfikację wielu przepisów w kilku aktach prawnych. Ich głównym celem jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawodawca wprowadza regulacje skierowane przede wszystkim na redukcję obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców i rozszerzenie już obowiązujących uprawnień na szerszą kategorię podmiotów. Ustawa wyjaśnia również pewne ujawnione wątpliwości interpretacyjne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej oraz wprowadza zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców, jak również narzędzia minimalizujące ryzyko związane z obciążeniami podatkowymi oraz prowadzeniem kontaktów biznesowych z kontrahentami, którzy okazali się nierzetelni.

Jedną z ustaw, której przepisy ulegną zmianie jest ustawa o rachunkowości. Zakres tych zmian jest szeroki i zakłada:

a) wprowadzenie uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro dla większej niż dotychczas liczby jednostek (nieobjętych dyrektywą w sprawie rachunkowości – jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne) poprzez podniesienie progów wartościowych (z 2 mln euro do 3 mln euro),

b) zwiększenie zakresu jednostek (objętych i nieobjętych dyrektywą w sprawie rachunkowości) mogących korzystać z uproszczeń dla małych jednostek poprzez podniesienie progów dla tej kategorii jednostek z 17 mln zł na 25,5 mln zł w przypadku sumy aktywów bilansu oraz z 34 mln zł na 51 mln zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów,

c) wprowadzenie możliwości odstąpienia przez jednostki mikro, jednostki małe, określone organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia), z wyłączeniem spółek objętych dyrektywą w sprawie rachunkowości (np. spółek kapitałowych) od tworzenia rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących wartość aktywów,

d) wprowadzenie możliwości stosowania przez jednostki, o których mowa w lit. c, przepisów podatkowych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej,

e) wprowadzenie możliwości nietworzenia przez jednostki, o których mowa w lit. c, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych,

f) skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych z trwałego przechowywania do 5 lat.

Ustawa przewiduje również zwiększenia progów uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej. Przyjrzyjmy się szczegółom tego rozwiązania.

Uproszczenia w ewidencji księgowej

Nowela przewiduje, począwszy od 1 stycznia 2019 r., zwiększenie progów uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej. Odpowiednie nowe regulacje zawiera art. 3 ust. 6, art. 28 ust. 4a, art. 28b ust. 1, art. 37 ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

Chodzi o możliwość stosowanie uproszczeń w ewidencji księgowej w zakresie:

- klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad określonych w przepisach podatkowych,

- stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu,

- niestosowania rozporządzenia  Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,

- odstąpienia od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Adam Kuchta

Redaktor portalu Infor.pl

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Uproszczona ewidencja księgowa dla większej liczby jednostek od 2019 r. /Fot. Fotolia
Uproszczona ewidencja księgowa dla większej liczby jednostek od 2019 r. /Fot. Fotolia

INFORLEX PKWiU + CN ze stawkami VAT i WIS249.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama