| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Obowiązek badania sprawozdań finansowych OPP - nowe rozporządzenie

Obowiązek badania sprawozdań finansowych OPP - nowe rozporządzenie

Część sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (OPP) będzie podlegała obowiązkowemu badaniu. Minister Finansów w drodze rozporządzenia określił trzy warunki, których łączne spełnienie powoduje konieczność przeprowadzenia badania. Nowe regulacje weszły w życie w połowie listopada br.

Z dniem 15 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2148).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli w dniu 16 listopada 2018 r.

Jak wynika z treści nowego rozporządzenia ustawodawca wprowadził obowiązek badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, których sprawozdania nie podlegają takiemu badaniu zgodnie z przepisami o rachunkowości, jeżeli organizacje te:

1) realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publicznego, oraz

2) otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w pkt 1 w wysokości co najmniej 100 000 zł, oraz

3) osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 000 000 zł.

Co więcej, obowiązek badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego określony w tym rozporządzeniu dotyczy rocznych sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego sporządzanych za rok obrotowy następujący po roku, w którym organizacje te spełniły łącznie warunki określone w rozporządzeniu.

Przepisy określone rozporządzeniem mają po raz pierwszy zastosowanie do organizacji pożytku publicznego, które spełniły powyższe warunki w roku obrotowym poprzedzającym rok obrotowy, który zakończył się po dniu 28 października 2018 r.

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów zmiany dotyczyć będą łącznie około 500 organizacji pożytku publicznego.

Rozporządzenie realizuje zapis zawarty w art. 23 ust. 5 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450), zgodnie z którym, w odniesieniu do organizacji pożytku publicznego, których sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania zgodnie z przepisami o rachunkowości, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu może w drodze rozporządzenia wprowadzić taki obowiązek, biorąc pod uwagę:

1) wysokość otrzymanych dotacji;

2) wielkość osiąganych przychodów;

3) potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości prowadzonej ewidencji.

To nowe rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 2852), które utraciło moc z dniem 29 października 2018 r. zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813).

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Przypomnijmy przy okazji, że zbliża się termin złożenia sprawozdania dla niektórych organizacji pożytku publicznego, mianowicie, jak wynika z przepisów ustawy z o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pożytku publicznego, których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszczają na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej zatwierdzone sprawozdania finansowe i sprawozdania merytoryczne ze swojej działalności w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2148),

- ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

WEBINARIUM! Tarcza Antykryzysowa: składki ZUS, świadczenia dla pracowników, wynagrodzenia

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »