reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Jak ująć w księgach rachunkowych wdrażany program finansowo-księgowy

Jak ująć w księgach rachunkowych wdrażany program finansowo-księgowy

W naszej firmie wdrażany jest nowy program finansowo-księgowy. Poza kosztem samego programu spółka zostanie również obciążona fakturą za jego wdrożenie oraz przeszkolenie pracowników działu księgowości. Czy te dodatkowe wydatki zwiększą wartość początkową nabytego programu, czy też będą stanowić koszt w momencie poniesienia? Proszę o przedstawienie sposobu ujęcia operacji związanych z zakupem programu w księgach rachunkowych spółki.

 

rada

 

Wartość nabytego przez spółkę programu komputerowego będą zwiększać wszelkie wydatki związane z jego zakupem naliczone do dnia przekazania programu do używania, a w szczególności: koszty montażu, instalacji i uruchomienia. Natomiast koszty związane ze szkoleniem pracowników będą podlegać zaliczeniu w ciężar kosztów w momencie ich poniesienia. Szczegóły wraz z dekretacją - w uzasadnieniu.

uzasadnienie

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazuje, że programy komputerowe są utworami będącymi przedmiotem prawa autorskiego (art. 1 ust. 2 pkt 1). Z kolei nabyte przez jednostkę autorskie prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości zaliczamy do wartości niematerialnych i prawnych.

Wydatki składające się na cenę nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostały określone w art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Ustawodawca wprost wymienia w nim m.in. montaż, instalację i uruchomienie programów oraz systemów komputerowych jako elementy składowe ceny nabycia wartości niematerialnej i prawnej. Ponieważ jednak w wymienionym artykule został użyty zwrot „w szczególności”, oznaczający, że katalog wydatków jest otwarty, pojawia się wątpliwość odnośnie do prawidłowego zakwalifikowania wydatków poniesionych na szkolenie pracowników w zakresie obsługi nowego programu.

Zagadnienie to stanowiło przedmiot postanowienia Pomorskiego Urzędu Skarbowego z 6 stycznia 2006 r., sygn. DP/PD/423-0135/05/AK, w którym czytamy m.in.:

(...) Z powołanego powyżej art. 16g ust. 3 ustawy z dnia 15.02.1992 r. wynika, że do wartości początkowej nabytego prawa majątkowego - licencji na użytkowanie programu komputerowego zalicza się wartość zakupu, a także koszty instalacji i uruchomienia oraz inne wydatki związane z uaktywnieniem sytemu przed przyjęciem go do użytkowania, gdyż ww. przepis nie określa zamkniętego katalogu wydatków, o czym świadczy zwrot „w szczególności”.

Koszty wdrożenia programu komputerowego naliczone do dnia przyjęcia programu komputerowego do używania powinny zatem, co do zasady, stanowić element wartości początkowej nabytego prawa - licencji na użytkowanie programów komputerowych. Jednocześnie tut. organ podatkowy zauważa, iż wartość początkową powiększają wydatki dotyczące przygotowania systemu informatycznego do pracy, nie zaś koszty przygotowania pracowników do obsługi systemu komputerowego. Wydatki na szkolenia pracowników z zakresu obsługi systemu SAP są kosztami dotyczącymi podniesienia kwalifikacji pracowników. Wydatki związane ze szkoleniem pracowników w zakresie obsługi wdrażanego systemu winny być przez Spółkę oceniane i kwalifikowane na zasadach ogólnych. Należy zatem przyjąć, że będą one mogły stanowić koszty uzyskania przychodów po spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 15 i 16 ww. ustawy z dnia 15.02.1992 r. (...)

PRZYKŁAD

W kwietniu spółka zakupiła nowy program finansowo-księgowy o wartości 41 000 zł netto. Poza kosztem programu spółka poniosła wydatek w wysokości 13 000 zł netto za przeprowadzony proces wdrożenia programu. Dodatkowo spółka poniosła koszty szkolenia pracowników w zakresie obsługi programu. Koszt szkolenia wyniósł 5000 zł netto. Spółka ustaliła 2-letni okres amortyzacji zakupionego programu.

Księgowania:

1. Faktura za zakup programu finansowo-księgowego:

  Wn konto 300„Rozliczenie zakupu” 41 000 zł

  Wn konto 223„Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 9 020 zł

  Ma konto 240„Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne kontrahenta) 50 020 zł

2. Faktura za koszt wdrożenia programu:

  Wn konto 300„Rozliczenie zakupu” 13 000 zł

  Wn konto 223„Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 2 860 zł

  Ma konto 240„Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne kontrahenta) 15 860 zł

3. Przyjęcie zakupionego programu do używania:

  Wn konto 070„Wartości niematerialne i prawne” 54 000 zł

  Ma konto 300„Rozliczenie zakupu” 54 000 zł

4. Faktura za koszt szkolenia pracowników:

  Wn konto 403 „Usługi obce” (w analityce: „Koszty szkoleń pracowników”) 5 000 zł

  Wn konto 223„Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 1 100 zł

  Ma konto 202„Rozrachunki z dostawcami” (w analityce: konto imienne kontrahenta) 6 100 zł

5. Miesięczny odpis amortyzacyjny (54 000 × 50%)/12 = 2250 zł

  Wn konto 408„Amortyzacja” 2 250 zł

  Ma konto 075„Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych” 2 250 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna

l art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l art. 16g ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

l art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658


Izabela Grochola

główna księgowa w spółce z o.o.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego
VAT 2020. Komentarz199.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przegląd najważniejszych zmian

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama