Kategorie

Jak ująć w księgach rachunkowych wykorzystanie kapitału inwestycyjnego

Ewa Szczepankiewicz
inforCMS
Przy podziale zysku netto za 2006 rok wspólnicy przekazali 80 000 zł na fundusz inwestycyjny. Fundusz ten był przeznaczony na utworzenie oddziału spółki w innym mieście. Spółka zakupiła środki trwałe o wartości 45 000 zł, które przekazała do oddziału. Przekazano też środki pieniężne o wartości 10 000 zł. Jak zaksięgować wykorzystanie tego funduszu?

RADA

Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego, na które został utworzony kapitał (fundusz) inwestycyjny, nie są księgowane na pomniejszenie tego kapitału, lecz są ujmowane w ewidencji tak jak inne zwykłe wydatki. Szczególnym przypadkiem (wyjątkiem) jest przekazanie aktywów oddziałom samodzielnie się bilansującym, gdy przekazanie takie księgowane jest poprzez tak zwany fundusz wydzielony. Dalsze szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Statut spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może dowolnie przewidywać tworzenie kapitałów o charakterze rezerwowym na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. W praktyce tworzone są w spółkach np. kapitały inwestycyjne, rozwojowe lub przeznaczone na działalność bieżącą.

Tworzenie kapitału (funduszu) inwestycyjnego

Reklama

O obowiązkowym tworzeniu kapitału inwestycyjnego z zysku netto (np. w wysokości 10%), jako swego rodzaju kapitału rezerwowego, może rozstrzygać umowa spółki. Wówczas jest on tworzony za każdym razem przy podziale zysku netto, ma trwały charakter i z zasady nie wymaga rozliczenia w odniesieniu do zadań inwestycyjnych.

Umowa spółki oczywiście nie musi zawierać obowiązku tworzenia tego rodzaju kapitału, lecz jedynie taką możliwość. Wtedy o powstaniu lub nie tego funduszu celowego przy podziale zysku netto decyduje uchwała walnego zgromadzenia i zwykle ma ona związek z programem (zadaniem) inwestycyjnym. O zmniejszeniu kapitału inwestycyjnego, tak jak zapasowego i rezerwowego, również rozstrzyga walne zgromadzenie.

Utworzenie kapitału inwestycyjnego z zysku netto nie jest równoznaczne z wypłatą środków i gromadzeniem w oddzielnej kasie czy umieszczaniem ich na oddzielnym rachunku bankowym (choć i tego rodzaju działania mogą zostać powzięte). Oznacza natomiast wewnętrzne zobowiązanie wspólników do wyłączenia spod podziału pomiędzy wspólników pewnych kwot zysku netto do czasu realizacji zadania inwestycyjnego. Monitorowanie wykonania zadania, stopnia jego zaawansowania jest raczej przedmiotem ewidencji pozabilansowej i analiz oraz raportów o takim charakterze tworzonych na potrzeby zarządu.

Rozwiązanie kapitału (funduszu) inwestycyjnego

Wykonanie zadania inwestycyjnego jest tu równoznaczne z wydatkowaniem na określone cele środków obrotowych do wysokości co najmniej utworzonego funduszu inwestycyjnego. Po jego wykonaniu fundusz inwestycyjny na wniosek zarządu może zostać rozliczony przez zgromadzenie wspólników i przekazany na fundusz rezerwowy, zapasowy bądź do podziału pomiędzy wspólników jako dywidenda. Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego, na które został utworzony fundusz celowy, nie są księgowane na pomniejszenie tego kapitału, lecz są ujmowane w ewidencji tak jak inne zwykłe wydatki.

Fundusze wydzielone

Fundusz wydzielony służy do ewidencji równowartości składników majątkowych wydzielonych samodzielnie bilansującym się zakładom (oddziałom). A zatem z jednej strony w jednostce macierzystej fundusz ten powinien wyodrębnić aktywa przekazane, natomiast w zakładzie (oddziale) samodzielnie tworzącym bilans powinien wskazywać aktywa mu przydzielone.

Przekazanie aktywów z jednostki macierzystej do oddziału będzie wówczas ewidencjonowane jako obciążenie (Wn) konta funduszu wydzielonego.

Fundusz wydzielony związany jest z ewidencją księgową oddziału i nie ma nic wspólnego z funduszem inwestycyjnym. Jeśli utworzono z zysku netto kapitał inwestycyjny na założenie oddziału (jak to ma miejsce w przypadku Czytelnika), to w chwili gdy fundusz wydzielony (w części dotyczącej wydatków) zrówna się z wysokością utworzonego kapitału inwestycyjnego, można uznać, że fundusz inwestycyjny został wykorzystany. Twierdzenie to będzie jednak zasadne, pod warunkiem dokonania zapłaty za wszystkie zobowiązania związane z majątkiem przekazanym do oddziału.

PRZYKŁAD 1

Spółka przy podziale kwoty 858 000 zł zysku netto za rok bilansowy przeznaczyła jego część w wysokości 800 000 zł na kapitał inwestycyjny, a część 58 000 zł na kapitał zapasowy. Taka decyzja wspólników wiązała się z inną uchwałą, dotyczącą zakupu nieruchomości inwestycyjnej (działki gruntu) o wartości 1 500 000 zł, i miała za zadanie zatrzymanie środków obrotowych w spółce przy czasowym wyłączeniu spod podziału między wspólników. Nieruchomość została ostatecznie sfinansowana: w kwocie 500 000 zł z własnych środków obrotowych oraz w kwocie 1 000 000 zł ze środków kredytu, przy okresie kredytowania 10 lat i równych ratach kapitałowych spłaty kredytu. W czwartym roku od zakupu nieruchomości, po spłacie ponad 300 000 zł kredytu, zarząd wniósł o rozliczenie kapitału inwestycyjnego, utworzonego w celu sfinansowania nieruchomości. Walne zgromadzenie wspólników rozliczyło kapitał inwestycyjny, przeniosło jego część 700 000 zł do kapitału zapasowego, a część 100 000 zł przeznaczono na dywidendę.

Księgowania:

1. Podział wyniku finansowego

Wn konto 821 „Rozliczenie wyniku finansowego” 858 000 zł

Ma konto 801 „Kapitał zapasowy” 58 000 zł

Ma konto 802 „Kapitały rezerwowe”, w analityce: kapitał inwestycyjny 800 000 zł

2. Zakup nieruchomości inwestycyjnej

Wn konto 031 „Inwestycje długoterminowe”, w analityce: nieruchomości inwestycyjne 1 500 000 zł

Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 1 500 000 zł

3. Zapłata zobowiązania

a) z własnych środków obrotowych

Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 500 000 zł

Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 500 000 zł

b) z kredytu celowego - bezpośrednio z banku do kontrahenta

Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 1 000 000 zł

Ma konto 132 „Kredyty bankowe” 1 000 000 zł

4. Rozliczenie (pozabilansowe) kapitału (funduszu) inwestycyjnego

- kapitał (fundusz) utworzony (+) 800 000 zł

- wydatki z własnych środków na zakup nieruchomości (-) 500 000 zł

- wydatki na spłatę kredytu (-) 300 000 zł

- kapitał (fundusz) niewykorzystany do zatrzymania (=) 0 zł

5. Przeksięgowanie funduszu po jego rozliczeniu i przekazaniu na kapitał zapasowy i do wypłaty uchwałą wspólników

Wn konto 802 „Kapitały rezerwowe”, w analityce: kapitał inwestycyjny 800 000 zł

Ma konto 802 „Kapitały rezerwowe”, w analityce: kapitał przeznaczony do wypłaty 100 000 zł

Ma konto 801 „Kapitał zapasowy” 700 000 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

PRZYKŁAD 2

Spółka przy podziale kwoty 100 000 zł zysku netto za rok bilansowy przekazała całość na kapitał inwestycyjny, z przeznaczeniem na utworzenie w Małopolsce oddziału na własnym rozrachunku księgowym. Spółka zakupiła środki trwałe, płacąc gotówką 45 000 zł, i przekazała je do oddziału. Przekazano też środki pieniężne o wartości 10 000 zł, inne środki trwałe w wartości początkowej 25 000 zł, których wartość umorzenia wynosi 7000 zł.

1. Podział wyniku finansowego

Wn konto 821 „Rozliczenie wyniku finansowego” 100 000 zł

Ma konto 802 „Kapitały rezerwowe”, w analityce: kapitał inwestycyjny 100 000 zł

2. Przekazanie składników majątku do oddziału przez jednostkę macierzystą

a) środki trwałe, nabyte wcześniej i zakupione obecnie, razem wartość początkowa 25 000 zł + 45 000 zł = 70 000 zł

Wn konto 809 „Fundusze wydzielone - oddział Małopolska” 70 000 zł

Ma konto 010 „Środki trwałe” 70 000 zł

Wn konto 070 „Umorzenie środków trwałych” 7 000 zł

Ma konto 809 „Fundusze wydzielone - oddział Małopolska” 7 000 zł

b) gotówka

Wn konto 809 „Fundusze wydzielone - oddział Małopolska” 10 000 zł

Ma konto 100 „Kasa” 10 000 zł

3. Księgowania na kontach pozabilansowych

a) ustanowienie kapitału inwestycyjnego

Wn konto pozabilansowe 999 „Techniczne konto rozliczeniowe” 100 000 zł

Ma konto pozabilansowe 980-2 „Kapitał inwestycyjny do rozliczenia” 100 000 zł

b) rozliczenie kapitału inwestycyjnego, dotyczące wydatków na środki trwałe oraz przekazania gotówki, 45 000 zł + 10 000 zł = 55 000 zł. (Inny majątek wydzielony i przekazany do oddziału nie wiąże się z wydatkami spółki na rzecz oddziału, a tym samym nie dotyczy funduszu inwestycyjnego.)

Wn konto pozabilansowe 980-3 „Kapitał inwestycyjny rozliczony” 55 000 zł

Ma konto pozabilansowe 999 „Techniczne konto rozliczeniowe” 55 000 zł

Saldo konta pozabilansowego (syntetycznego) 980 w wysokości 100 000 zł - 55 000 zł = 45 000 zł obrazuje kapitał inwestycyjny do wykorzystania i rozliczenia. Tej wartości majątek powinien zostać jeszcze nabyty i przekazany przez spółkę do oddziału.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewa Szczepankiewicz

główna księgowa w spółce z o.o.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.