| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Jak ująć w księgach rachunkowych wczasy pod gruszą

Jak ująć w księgach rachunkowych wczasy pod gruszą

W tym roku po raz pierwszy mieliśmy obowiązek utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Obecnie pracownicy zaczęli składać wnioski o dofinansowanie wczasów pod gruszą. W czerwcu pracownik otrzymał dofinansowanie do wypoczynku (wczasy pod gruszą) w wysokości 880 zł. Otrzymuje on wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2500 zł. Jakie zapisy powinniśmy wprowadzić w księgach rachunkowych?

Warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie.

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Jedną z form świadczeń przyznawanym pracownikom z ZFŚS jest wypłata wczasów pod gruszą.

Przychodem ze stosunku pracy – bez względu na źródło finansowania wypłat i świadczeń – są w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przychody z tytułu dywidendy w księgach rachunkowych

Świadczenia sfinansowane z ZFŚS są wolne od podatku dochodowego, jeżeli zostały otrzymane przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS. Zwolnienie dotyczy rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez pracownika świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Dofinansowanie powyżej tej kwoty będzie opodatkowane (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT).

Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

PRZYKŁAD

Do wypłaty

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2500 zł. W czerwcu otrzymał również dofinansowanie do wypoczynku (wczasy pod gruszą) w wysokości 880 zł. Wynagrodzenie zostanie wypłacone oddzielnie z normalnymi potrąceniami. Wyliczenie kwot wczasów pod gruszą do wypłaty przedstawiamy poniżej:

● wynagrodzenie zasadnicze 880 zł,

● dofinansowanie do wypoczynku podlegające opodatkowaniu 500 zł,

● dofinansowanie do wypoczynku niepodlegające opodatkowaniu 380 zł,

● podatek 90 zł (500 zł x 18 proc.),

● kwota dofinansowania do wypłaty 790 zł (880 zł – 90 zł).

infoRgrafika

Jak ująć w księgach rachunkowych zaliczkę w walucie obcej

Objaśnienia:

1. Wartość dofinansowania przyznana pracownikowi kwota 880 zł;

2. Potrącenie zaliczki na podatek dochodowy z dofinansowania przyznanego pracownikowi powyżej kwoty wolnej kwota 90 zł;

3. Wypłata dofinansowania pracownikowi z rachunku bankowego wydzielonego dla potrzeb ZFŚS kwota 790 zł.

Gabriela Borek

specjalistka z zakresu rachunkowości

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Par. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »