| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość non-profit > Zbiory biblioteczne amortyzuje się jednorazowo

Zbiory biblioteczne amortyzuje się jednorazowo

Według jakich zasad należy amortyzować zbiory biblioteczne w organizacji pozarządowej? Czy to, że gromadzimy różnego rodzaju wydawnictwa, po to, by mogli się z nimi zapoznać nasi członkowie, powoduje, że jest to zbiór biblioteczny?


O zbiorach bibliotecznych w organizacjach non profit możemy mówić wtedy, kiedy w organizacjach tych zostanie wydzielona działalność stanowiąca i spełniająca zadania biblioteki (ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach).

Ponieważ zbiory biblioteczne są to głównie niskocenne środki trwałe, amortyzacji dokonuje się jednorazowo poprzez ujęcie ich w kosztach w miesiącu przyjęcia do używania.

Zgodnie z art. 12 ustawy zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej (która nie jest samodzielną jednostką organizacyjną, np. organizacji non profit) określa regulamin nadany przez kierownika tej jednostki.

Według ustawy do podstawowych zadań bibliotek należy:

• gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

• obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

Ponadto biblioteka może prowadzić działalność bibliograficzną, dokumentacyjną, naukowo-badawczą, wydawniczą, edukacyjną, popularyzatorską i instrukcyjno-metodyczną.

Według przepisów możemy wyróżnić następujące rodzaje bibliotek:

• Biblioteka Narodowa,

• biblioteki publiczne,

• biblioteki naukowe,

• biblioteki szkolne i pedagogiczne,

• biblioteki fachowe i zakładowe.

Biblioteki fachowe i zakładowe mogą być tworzone i prowadzone przez organizacje non profit, stanowiące zakłady pracy. Zgodnie z art. 24 ustawy biblioteki fachowe wspierają realizację zadań zakładów pracy oraz służą potrzebom doskonalenia zawodowego pracowników, natomiast biblioteki zakładowe służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych pracowników zakładów pracy i ich rodzin.

Zgodnie z art. 5 ustawy o bibliotekach materiałami bibliotecznymi są w szczególności dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne.

Zbiory biblioteczne traktuje się jako rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, które wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych. Ze względu na fakt, że stanowią one głównie niskocenne środki trwałe, amortyzacji dokonuje się jednorazowo przez ujęcie ich w kosztach w miesiącu przyjęcia do używania.

Katarzyna Goldmann

Podstawy prawne:

• ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach - Dz.U. Nr 85, poz. 539; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600

• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »