| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Zasady ogólne > Zmiany w ustawie o rachunkowości od 2019 r. – wyjaśnienia MF

Zmiany w ustawie o rachunkowości od 2019 r. – wyjaśnienia MF

Ministerstwo Finansów udzieliło wyjaśnień redakcji Infor.pl dotyczących zmian (uproszczeń) w ustawie o rachunkowości, które zawiera ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Nowe regulacje przewidziane niniejszą nowelizacją wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 r.

Infor.pl: Zgodnie ze zmianami, które wprowadza ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2244), od 1 stycznia 2019 r. podatnik będzie informował o zamiarze dobrowolnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy. Na czym dokładnie polega ta zmiana i jaki ma wymiar praktyczny?

Ministerstwo Finansów: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana dalej „ustawą PIT”, nakłada na podatników prowadzących działalność gospodarczą obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku podatkowym, jeżeli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku wyniosły co najmniej 2 mln euro.

Przepis art. 24a ust. 5 ustawy PIT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.) pozwala na prowadzenie w roku podatkowym ksiąg rachunkowych również podatnikom, których przychody w poprzednim roku były niższe od tego limitu.

Warunkiem jest jednak zawiadomienie o zamiarze prowadzenia ksiąg przed rozpoczęciem roku. Z jego brzmienia wynika, że osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego roku podatkowego, jeżeli przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości.

W tym przypadku osoba ta lub wspólnicy spółki przed rozpoczęciem roku podatkowego są obowiązani do zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych może być złożone na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, zmienia m.in. przepis art. 24a ust. 5 ustawy PIT. Zmiana polega na uchyleniu obowiązku odrębnego zawiadomienia przed rozpoczęciem roku podatkowego o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych, co dotychczas warunkowało ich prowadzenie. Podatnicy, którzy zdecydują się na prowadzenie ksiąg rachunkowych, pomimo braku obowiązku ich prowadzenia, jedynie poinformują o dokonanym wyborze w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym prowadzili te księgi.

Polecamy: W jakim kierunku zmierza księgowość, obsługa biur rachunkowych oraz system podatkowo-księgowy w 2019? – konferencja w Poznaniu 19 lutego

Infor.pl: Ustawa wprowadza zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczące m.in. jednostek mikro. Jak zmieniają się przepisy w tym zakresie? Czy progi wartościowe przewidziane dla tych jednostek pozostaną na tym samym poziomie? Od kiedy należy stosować nowe regulacje?

Ministerstwo Finansów: Progi dla jednostek mikro przewidziane w art. 3 ust. 1a pkt 1 nie uległy zmianie w omawianej nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Do katalogu jednostek mikro włączono natomiast jednostki określone w przyjętym punkcie 2a art. 3 ust. 1a o treści:

„2a) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2 000 000 euro i nie więcej niż 3 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą”.

Przepisy zmienianej ustawy o rachunkowości mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2018 r.

Infor.pl: Ustawa modyfikuje progi wartościowe (umożliwiające stosowanie uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych) w przypadku jednostek małych. Proszę o wskazanie na czym polega zmiana i od kiedy można ją stosować?

Ministerstwo Finansów: W nowelizowanym art. 3 ust. 1c pkt 1 ustawy o rachunkowości zmieniono progi określone w literach a i b dotyczące jednostek małych:

a) z 17 000 0000 zł na 25 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) z 34 000 000 zł na 51 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.

Przepisy zmienianej ustawy o rachunkowości mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2018 r.

Infor.pl: Nowelizacja przewiduje także uproszczenia w ewidencji księgowej, tj. zwiększa progi uprawniające jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej w zakresie m.in. klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony, stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu. Jakie dokładnie zmiany zostaną wprowadzone w ustawie o rachunkowości i których jednostek dotyczą?

Ministerstwo Finansów: Rozszerzenia kręgu jednostek uprawnionych do stosowania dodatkowych uproszczeń w zakresie ewidencji leasingu, zwolnienia z ustalania podatku odroczonego, zwolnienia ze stosowania przepisów dotyczących instrumentów finansowych oraz stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu wynika z podniesienia następujących progów dających możliwość stosowania ww. uproszczeń:

a) z 17 000 0000 zł na 25 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) z 34 000 000 zł na 51 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.

Infor.pl: Ustawa przewiduje ponadto skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Proszę o wyjaśnienie na czym polega zmiana, których jednostek dotyczy i od kiedy ma zastosowanie?

Ministerstwo Finansów: Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu przez okres co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie.

Roczne sprawozdania finansowe sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się przed dniem 1 stycznia 2019 r. podlegają przechowywaniu przez okres co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie.

Zmiana dotyczy wszystkich jednostek, które stosują przepisy ustawy o rachunkowości.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »