| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Zasady ogólne > Czy wyciąg z karty płatniczej jest dokumentem księgowym

Czy wyciąg z karty płatniczej jest dokumentem księgowym

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję zakupów za granicą za pomocą internetu. Potwierdzeniem dokonania transakcji jest wyciąg z karty płatniczej. Czy wyciąg z karty płatniczej jest dokumentem księgowym stanowiącym podstawę księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów transakcji zakupu?

RADA

Nie. Wyciąg z karty płatniczej nie jest dowodem, który może stanowić podstawę księgowania transakcji zakupu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Nie spełnia bowiem wymogów rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przewidzianych dla dowodów księgowych.

UZASADNIENIE

Katalog dowodów stanowiących podstawę zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym w tej sprawie. Dowodami księgowymi mogą zatem być faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT-RR, faktury VAT-MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej fakturami, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach. Dowodami księgowymi są również inne dowody wymienione w § 13 i 14 rozporządzenia, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,

c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych,

- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Takimi innymi dowodami są więc dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem, noty księgowe sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi, dowody przesunięć, dowody opłat pocztowych i bankowych, dowody wewnętrzne, a także inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające wyżej wymienione dane.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Podstawą zapisów w księdze mogą być takie dokumenty, które spełniają wymogi określone w rozporządzeniu dla dowodów księgowych.

Z pytania wynika, że operacje zakupu są dokumentowane przez Pana tzw. wyciągami z karty płatniczej. Powstaje więc pytanie, czy dokument ten spełnia określone wyżej wymogi przewidziane w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia pkpir dla dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisów.

Odpowiedź na to pytanie jest, niestety, negatywna. Wyciąg z karty płatniczej nie tylko nie został wprost wymieniony w katalogu dowodów księgowych, ale też nie spełnia wymogów określonych w przepisach rozporządzenia. Nie zawiera bowiem wszystkich niezbędnych danych tam wymienionych. Dlatego nie może on stanowić podstawy dokonywania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Takie samo stanowisko zajmują organy podatkowe. Przykładem jest pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 21 grudnia 2005 r. nr RO-XV/415/PDOF-630/194-BD/05, w którym czytamy, że:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dokonał Pan zakupu książek (literatury fachowej) merytorycznie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, na udokumentowanie czego posiada Pan tylko zestawienie operacji kartą kredytową. Żaden z powołanych wyżej przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie przewiduje udokumentowania takiego zakupu zestawieniem operacji kartą kredytową. Dokument taki nie został zaliczony przez ustawodawcę do kategorii dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisów w księdze podatkowej. W związku z tym poniesiony przez Pana wydatek na zakup książek, udokumentowany zestawieniem operacji kartą kredytową, nie stanowi kosztów uzyskania przychodów z uwagi na fakt, że nie został spełniony warunek prawidłowego udokumentowania.

Tak samo kwestię tę rozstrzygnął Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze w piśmie z 5 stycznia 2006 r. nr PD-J/415/1/256/05, odpowiadając na pytanie podatnika o możliwość udokumentowania wyciągiem z karty płatniczej zakupu części programów komputerowych w internecie. Organ podatkowy w wydanej interpretacji podkreślił, że wyciąg z karty płatniczej nie jest właściwym dokumentem do zaewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów transakcji zakupu oprogramowań komputerowych, gdyż nie odpowiada przepisom rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

- § 12 ust. 1 pkt 3, § 13, § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz.U. Nr 152, poz. 1475, ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 229

Maria Kotecha

ekspert w zakresie podatków dochodowych

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK