reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Zasady ogólne > Uproszczenia w księgowości dla jednostek mikro od 2018 r.

Uproszczenia w księgowości dla jednostek mikro od 2018 r.

Przygotowany przez rząd projekt zmian w ustawie o rachunkowości, zawiera m.in. uproszczenia w księgowości dla mikro-przedsiębiorców, czyli rozszerzenie katalogu jednostek mikro, które mogą stosować uproszczenia w sprawozdawczości finansowej o firmy prowadzone przez osoby fizyczne – próg przychodów o równowartości w walucie polskiej nie mniej niż 2 mln euro i nie więcej niż 3 mln euro. Nowe regulacje mają wejść w życie w 2018 r.

Wprowadzenie zmian w ustawie o rachunkowości, ale także szeregu innych ustaw zakłada projekt ustawy z dnia 27 września 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Głównych celem projektowanych regulacji jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Propozycja zawiera ponad 50 uproszczeń, które mają sprawić, jak zapewnia wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, że w kieszeniach przedsiębiorców zostanie przez 10 lat przynajmniej 3,8 mld zł. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest uproszczenie w księgowości dla mikro-przedsiębiorców, czyli rozszerzenie katalogu jednostek mikro, które mogą stosować uproszczenia w sprawozdawczości finansowej.

W ustawie o rachunkowości modyfikacji ulegną przepisy art. 7 ustawy. Szczegółowe rozwiązania zawarte w projekcie są następujące:

- Art. 7 pkt 1 – zmiana art. 2 ust. 2

Zmiana art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości polegająca na dodaniu po wyrazie  „obowiązani” sformułowania „o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej”  dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, którzy skorzystali z możliwości stosowania zasad określonych ustawą o rachunkowości od początku następnego roku obrotowego pomimo, że osiągnięte przez nich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Przedmiotowa zmiana ma na celu dostosowanie przepisu ustawy o rachunkowości do zmienianego przepisu art. 24a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 4 ust. 6b projektu ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców) w zakresie informowania przez ww. jednostki o prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Brak zmiany przepisów art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości skutkowałoby obowiązkiem podwójnego zawiadamiania o prowadzeniu ksiąg rachunkowych - w świetle przepisów o rachunkowości przed rozpoczęciem roku obrotowego, a w świetle projektu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy.

Zmiana art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości niweluje obowiązek podwójnego zawiadamiania o prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez podatników podatku dochodowego; zawiadomienie nastąpi w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy.

Inne jednostki nie będące podatnikami podatku dochodowego zawiadomienia będą dokonywać, tak jak dotychczas, w terminie określonym w świetle przepisów ustawy o rachunkowości.

- Art. 7 pkt 2 lit. a – dodanie art. 3 ust. 1a pkt 2a

Zmiana ta dotyczy jednostek nieobjętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. Urz. UE L z 182 z 29.06.2013, str. 19) – „dyrektywa w sprawie rachunkowości”, tj. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2 mln euro i nie więcej niż 3 mln euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą.

Zmiana ta spowoduje, że większa ilość jednostek będzie mogła być zaliczana do kategorii jednostek mikro, a tym samym będzie mogła korzystać z uproszczeń przewidzianych dla tej kategorii (w zakresie możliwości sporządzania bardzo uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz niesporządzania informacji dodatkowej; niestosowanie wartości godziwej).

- Art. 7 pkt 2 lit. b – zmiana art. 3 ust. 1c pkt 1

Zmiana art. 3 ust. 1c pkt 1 poprzez podniesienie progów dla kategorii małych jednostek  spowoduję, że większa ilość jednostek objętych i nieobjętych dyrektywą w sprawie rachunkowości będzie mogła być zaliczana do kategorii jednostek małych, a tym samym będzie mogła korzystać z uproszczeń przewidzianych dla tej kategorii w zakresie sprawozdawczości finansowej tj. możliwości sporządzania uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, a także zwolnienia ze sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz sprawozdania z działalności. Podwyższenie progów dla jednostek małych o 50% związane jest z wykorzystaniem opcji dla krajów członkowski zawartej w art. 3 ust. 2 akapit drugi dyrektywy w sprawie rachunkowości.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

- Art. 7 pkt 2 lit. c – zmiana art. 3 ust. 6

Zmiana art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości poprzez podniesienie progów wartościowych dotyczących sumy aktywów oraz przychodów ze sprzedaży towarów i produktów o 50% spowoduje, że większa ilość jednostek objętych i nieobjętych dyrektywą w sprawie rachunkowości będzie mogła korzystać z uproszczeń przewidzianych dla tych jednostek w ewidencji księgowej w zakresie klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad określonych w przepisach podatkowych.

Proponowana wysokość progów jest zbieżna z wysokością progów dla małych jednostek. Ułatwienie dotyczy daleko idących uproszczeń w ewidencji księgowej i dla spójności systemu proponuje się, aby wysokość podwyższonych progów uprawniających do ww. uproszczenia była tożsama z wysokością progów przewidzianych dla małych jednostek.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama