| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > O czym informuje rachunek zysków i strat

O czym informuje rachunek zysków i strat

Sama informacja dotycząca wysokości zysku/straty jest niewystarczająca do pełnej analizy rentowności przedsiębiorstwa. Pełniejszy jej obraz daje analiza poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat, która pozwala ocenić, jaki rodzaj działalności przynosi zysk oraz jaki rodzaj działalności należy rozwijać, aby ten zysk maksymalizować.


Rachunek zysków i strat - oprócz pozycji zysku netto - zawiera odpowiednio pogrupowane pozycje przychodów i kosztów oraz pokazuje wyniki na poszczególnych segmentach działalności, do których zalicza się:

a) segment działalności operacyjnej,

b) segment działalności finansowej,

c) segment działalności nadzwyczajnej,

d) segment obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego.


Analiza porównawcza


Podstawową analizą rachunku zysków i strat jest analiza porównawcza. W tym celu jego poszczególne pozycje są porównywane np. w dwóch kolejnych latach. Wartości zrealizowane można również porównać z wartościami planowanymi.

Możliwe jest w tym przypadku porównanie w wartościach bezwzględnych lub w wartościach względnych, tj. ustalanie dynamiki poszczególnych kategorii przychodów i kosztów.

Kreatywna księgowość w polskich firmach

Jak ująć w księgach koszty postępowania sądowego

Zapraszamy na forum dla księgowych


PRZYKŁAD

Spółka ABC wykazała w ostatnich dwóch latach następujące pozycje rachunku zysków i strat:

 

Wyszczególnienie

Rok 2004
PLN

Rok 2004
PLN

Odchylenia
PLN

Wskaźnik dynamiki

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

2 560 000

2 985 000

425 000

116,60

Koszt własny sprzedaży

1 950 000

2 115 000

165 000

108,46

Zysk na sprzedaży

610 000

870 000

260 000

142,62

Pozostałe przychody operacyjne

250 000

272 000

22 000

108,80

Pozostałe koszty operacyjne

220 000

240 000

20 000

109,09

Zysk na działalności operacyjnej

640 000

902 000

262 000

140,94

Przychody finansowe

346 000

372 000

26 000

107,51

Koszty finansowe

315 000

280 000

-35 000

88,89

Zysk na działalności gospodarczej

671 000

994 000

323 000

148,14

Saldo zysków i strat nadzwyczajnych

35 000

12 000

-23 000

34,29

Zysk brutto

706 000

1 006 000

300 000

142,49

Podatek dochodowy

155 000

228 000

73 000

147,10

Zysk netto

551 000

778 000

227 000

141

 

Z analizy przedstawionego sprawozdania wynika, że wzrost zysku netto nastąpił głównie na skutek wzrostu przychodów ze sprzedaży i jednocześnie niższej dynamiki przyrostu kosztów własnych sprzedaży. Było to najprawdopodobniej wynikiem racjonalizacji kosztów.

Dodatni wpływ miała również wyższa dynamika przychodów finansowych i obniżenie kosztów finansowych. Mogło to wynikać ze zwiększenia inwestycji finansowych, korzystnych zmian kursów walutowych i ograniczenia zadłużenia z tytułu kredytów. Na obniżenie zysku miała wpływ pozostała działalność operacyjna: dynamika kosztów jest wyższa niż dynamika przychodów oraz zyski i straty nadzwyczajne.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »