| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Prezenty świąteczne dla pracowników - PIT i składki ZUS

Prezenty świąteczne dla pracowników - PIT i składki ZUS

Pracodawca fundując pracownikom tzw. świadczenia pozapłacowe (np. prezenty świąteczne) musi wiedzieć, że co do zasady są one opodatkowane i oskładkowane tak samo jak wynagrodzenie pieniężne. Jedynie świadczenia sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są zwolnione z PIT do wartości 380 zł rocznie. Bonusy pozapłacowe ze środków zfśs są też zwolnione w całości ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.


Prezenty ze środków obrotowych


Na podstawie art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) za przychody ze stosunku pracy uważa się nie tylko wypłaty pieniężne ale także wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty oraz świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Ta szeroka definicja nie pozostawia wątpliwości, że bony, kupony, karty przedpłacone, paczki świąteczne, abonamenty i inne tego typu nieodpłatne świadczenia (także np. samochód służbowy używany do celów prywatnych) fundowane pracownikom przez firmy są przychodem ze stosunku pracy. Dlatego też powinny być, co do zasady, opodatkowane PIT, tak samo jak miesięczne wynagrodzenie pieniężne.

Wyjątkiem są świadczenia wynikające z przepisów BHP, które są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11-11b ustawy o PIT. Zwolnienie to dotyczy m.in. otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, jeżeli pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów BHP, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, czy artykułów spożywczych.

Dotyczy to również co do zasady składek na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawy wymiaru składek nie stanowi m.in.:

- wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych - (§ 2 ust. 1 pkt 6);

- wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł - (§ 2 ust. 1 pkt 11).

Te zwolnienia wykorzystują pracodawcy fundując pracownikom bony, kupony, czy karty żywieniowe, bo zarówno ZUS, jak i organy podatkowe uznają, że uprawniają one do tych zwolnień, jeżeli można je wymienić wyłącznie na posiłki lub artykuły żywnościowe.

 

Zwrot VAT za materiały budowlane 2014

Podróże służbowe 2013 / 2014


Świadczenia ze środków funduszu socjalnego


Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Przepis ten ponadto wyraźnie wskazuje, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Zatem bony wręczane pracownikom nie są zwolnione z PIT w ramach tego limitu, nawet jeżeli zostały sfinansowane z zfśs.

Zwolnienie ma roczny limit kwotowy - 380 zł. Jeżeli pracownik otrzyma w danym roku z zfśs świadczenia o łącznej wartości przekraczającej ten limit, to od nadwyżki ponad 380 zł powinna zostać pobrana zaliczka na PIT.

Świadczenia z zfśs nie powinny być przyznawane wszystkim w takiej samej wysokości. Powinny one zależeć od sytuacji materialnej pracownika (decydować powinno tzw. kryterium socjalne). To w jakich sytuacjach i komu można przyznać dane świadczenie powinno wynikać z regulaminu zfśs.

Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego (np. wyrok z 16 września 2009 r. - sygn. I UK 121/09), gdzie SN uznał, że jeżeli każdy pracownik dostał świadczenie o takiej samej wartości, to nie można uznać, że były to świadczenia z zfśs - były to świadczenia dodatkowe, które powinny być opodatkowane i oskładkowane jak wynagrodzenie.

Kwestię tą coraz skrupulatniej sprawdzają w firmach organy ZUS.

Świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zfśs nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - (§ 2 ust. 1 pkt 19 - ww. rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 r.).

Czy w 2014 r. będziemy wliczać do proporcji zakupy opodatkowane przez nabywcę - porada

 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »