Kategorie

Rozliczanie VAT w transakcjach transgranicznych

Justyna Kowalik
doradca podatkowy
inforCMS
W znowelizowanej ustawie o VAT zaproponowano wiele zmian zmierzających do liberalizacji i uproszczenia zasad rozliczania oraz warunków opodatkowania transakcji transgranicznych. W szczególności, złagodzono warunki stosowania stawki podatku 0% przy dostawach wewnątrzwspólnotowych i eksporcie towarów.

Nie wszystkie z zaproponowanych zmian są jednak dla podatników korzystne. Przede wszystkim zaostrzono warunki korzystania z prawa do odliczania podatku naliczonego z tytułu nabyć wewnątrzwspólnotowych, co może skutkować dla podatnika koniecznością finansowania VAT. Ponadto, znowelizowane przepisy budzą liczne wątpliwości interpretacyjne - nie gwarantują zatem podatnikom pewności w ich stosowaniu.

Opodatkowanie VAT dostawy towarów używanych

Rozliczanie VAT od najmu, dzierżawy, leasingu

Poniżej przedstawiono zmiany w zakresie rozliczania VAT w odniesieniu do poszczególnych transakcji transgranicznych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


Eksport towarów


A.
Obowiązek podatkowy


Przepisy: Art. 19a Znowelizowanej ustawy o VAT

Nowelizacja Ustawy o VAT wprowadza istotne zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z zasadą ogólną, podatnik będzie zobligowany do rozliczenia podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym dokona dostawy towarów.[1] Tym samym, moment powstania obowiązku podatkowego przestanie być generalnie powiązany z datą wystawienia faktury.

Powyższą zasadę modyfikują regulacje określające szczególne reguły ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Przykładowo, jeżeli przed dokonaniem dostawy towarów podatnik otrzyma całość lub części zapłaty (w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę), będzie on obowiązany naliczyć podatek należny w odniesieniu do otrzymanej kwoty, w rozliczeniu za okres, w którym ja otrzymał.[2]

Przedstawione reguły[3] znajdą odpowiednie zastosowanie do eksportu towarów - przepisy Znowelizowanej ustawy o VAT nie przewidują bowiem szczególnych, odrębnych regulacji dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do tego typu transakcji.

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w 2014 r.


B. Podstawa opodatkowania


Przepisy: Art. 29a Znowelizowanej ustawy o VAT

W świetle przepisów Znowelizowanej ustawy o VAT, podstawą opodatkowania będzie - co do zasady - wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy.[4] W szczególności, podstawa opodatkowania obejmować będzie podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze (z wyjątkiem kwoty VAT) oraz pobierane przez dostawcę koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia.[5]

Jako że przepisy Znowelizowanej ustawy o VAT nie określają odrębnych reguł ustalania podstawy opodatkowania z tytułu eksportu towarów, zasady te[6] stosować się będzie również przy kalkulacji podstawy opodatkowania u eksportera.

Ponadto, analogicznie jak w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., w odniesieniu do eksportu towarów nie będzie się stosować wymogu posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów - jako warunku obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu tej transakcji.[7]

Zapraszamy do dyskusji na forum o podatkach[1] Art. 19a ust. 1 Znowelizowanej ustawy o VAT (por. art. 63 Dyrektywy VAT).

[2] Art. 19a ust. 8 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[3] Omówione szczegółowo w rozdziale „Moment powstania obowiązku podatkowego.

[4] Art. 29a ust. 1 Znowelizowanej ustawy o VAT (por. art. 73 Dyrektywy VAT).

[5] Art. 29a ust. 6 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[6] Przedstawione kompleksowo w rozdziale „Podstawa opodatkowania”.

[7] Art. 29a ust. 15 Znowelizowanej ustawy o VAT (por. art. 29 ust. 4b pkt 1 Ustawy o VAT).

 


C. Warunki stosowania stawki podatku 0%


Przepisy: Art. 41 ust. 9a i 9b Znowelizowanej ustawy o VAT[8]


Jak wskazano powyżej, w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty) przed dokonaniem dostawy towarów, eksporter będzie zobligowany do rozliczenia podatku należnego w odniesieniu do otrzymanej kwoty - w rozliczeniu za okres, w którym ją otrzymał.[9]

Dla ustalenia właściwej stawki podatku z tego tytułu kluczowe znaczenie będą miały przyjęte przez kontrahentów warunki dostawy, określające termin wywozu towarów.

Przepisy Znowelizowanej ustawy o VAT przewidują bowiem możliwość „warunkowego” zastosowania stawki podatku 0% w eksporcie w odniesieniu do zapłaty otrzymanej przed dokonaniem dostawy towarów, jeżeli:

- wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę oraz

- podatnik w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE.[10]

W praktyce, warunek wywozu będzie spełniony, jeśli podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE zasadniczo przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz.[11]

Nieuzyskanie tego dokumentu we wskazanym powyżej terminie będzie skutkować obowiązkiem zastosowania wobec otrzymanej zapłaty stawki właściwej dla dostawy danych towarów na terytorium kraju.[12] W konsekwencji, podatnik będzie zobligowany do skorygowania uprzednio dokonanego rozliczenia.[13]

Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium UE w terminie późniejszym, podatnik będzie uprawniony do dokonania korekty podatku należnego (pomniejszenie dostawy krajowej opodatkowanej oraz odpowiednie powiększenie wartości eksportu według stawki 0%) w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument.[14]


Przykład 1

W dniu 15 stycznia 2014 r. Spółka otrzymała zaliczkę na poczet eksportu artykułów spożywczych od kontrahenta z siedzibą w Szwajcarii. Zgodnie z warunkami dostawy, towary zostaną dostarczone na terytorium Szwajcarii do dnia 15 marca 2014 r.

Spółka rozliczy podatek należny z tytułu otrzymanej zaliczki według stawki 0%, wykazując ją w deklaracji podatkowej za styczeń 2014 r., składanej do dnia 25 lutego 2014 r. (przy założeniu miesięcznych okresów rozliczeniowych).

Spółka nie będzie zobligowana do skorygowania powyższego rozliczenia, pod warunkiem, że w terminie do złożenia deklaracji podatkowej za marzec 2014 r. (do dnia 25 kwietnia 2014 r.) otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE.


Warto mieć również na uwadze możliwość zastosowania stawki podatku 0% w eksporcie w odniesieniu do zapłaty otrzymanej przed dokonaniem dostawy towarów - w sytuacji, gdy wywóz towarów nastąpi później niż w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę. Późniejszy termin wywozu towarów musi być jednak uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw, potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.[15]

 

Jest to tylko fragment poradnika o zmianach VAT. Pełna treść do pobrania tutaj: VADEMECUM dla przedsiębiorców. Najważniejsze zmiany w VAT 2014

Poradnik dla Państwa przygotowała kancelaria ACCREO we współpracy z portalem INFOR.pl

 


 
[8] Dodanie ust. 9a i 9b w art. 41 Ustawy o VAT wiąże się z uchyleniem z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 19 ust. 12 Ustawy o VAT (uzależniającego możliwość stosowania stawki podatku 0% z tytułu zapłaty otrzymanej przed dokonaniem eksportu od warunku, aby wywóz towarów nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania tej należności), budzącego liczne wątpliwości interpretacyjne, w tym w zakresie prawidłowej implementacji przepisów Dyrektywy VAT (por. np. wyrok NSA z 26 czerwca 2012 r., sygn. I FSK 1113/10).

[9] Art. 19a ust. 8 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[10] Art. 41 ust. 9a Znowelizowanej ustawy o VAT.

[11] Wniosek taki wynika z odpowiedniego zastosowania art. 41 ust. 7 Znowelizowanej ustawy o VAT, a także znajduje potwierdzenie w Uzasadnieniu do nowelizacji, str. 36.

[12] Art. 41 ust. 9a w zw. z ust. 7 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[13] Przepisy Znowelizowanej ustawy o VAT nie są w tym zakresie jednoznaczne. W szczególności, nie wskazują, czy w takiej sytuacji należy dokonać korekty „wstecz” (w rozliczeniu za okres, w którym pierwotnie ujęto kwotę otrzymanej zapłaty według stawki 0%), czy też „na bieżąco” (w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ustawowy termin na wywóz towarów). Wskazane wydaje się zatem bieżące monitorowanie praktyki organów podatkowych oraz linii interpretacyjnej w tym zakresie.

[14] Art. 41 ust. 9a w zw. z ust. 9 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[15] Art. 41 ust. 9b w zw. z ust. 9a Znowelizowanej ustawy o VAT.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: Accreo
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?