| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Kurs waluty przy rozliczaniu WNT w 2014 roku

Kurs waluty przy rozliczaniu WNT w 2014 roku

Po jakim kursie należy przeliczyć fakturę dokumentującą kilka dostaw towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia? Dostawy towarów następowały w różnych terminach, jednak we wszystkich przypadkach faktura została wystawiona przed 15 dniem miesiąca następującego po dokonaniu dostawy towarów.

Do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej należy przyjąć kurs średni waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski albo ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień roboczy poprzedzający:

1) dzień wystawienia faktury - w zakresie, w jakim faktura została wystawiona po dostarczeniu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

2) dzień dostarczenia towarów - w zakresie, w jakim faktura została wystawiona przed dostarczeniem towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Średni kurs NBP albo kurs wymiany EBC

Zasady przeliczania dla celów VAT kwot wyrażonych w walutach obcych określają przepisy art. 31a ustawy o VAT. Zasadą wynikającą z tych przepisów jest, że do przeliczenia stosowany jest kurs średni waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, względnie ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 31a ust. 1 ustawy o VAT). Zasada ta obowiązuje również przy przeliczaniu kwot wyrażonych w walutach obcych przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów.

W drodze wyjątku od wskazanej zasady art. 31a ust. 2 ustawy o VAT stanowi, że gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. We wskazanym przypadku możliwe jest również stosowanie ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Obowiązek podatkowy w VAT - zmiany od 1 stycznia 2014 r.

Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2014 roku

Pojawia się pytanie, czy art. 31a ust. 2 ustawy o VAT ma zastosowanie w przypadku faktur wystawianych przez unijnych dostawców towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Odpowiedź na to pytanie jest o tyle istotna, że sporna jest kwestia, czy moment wystawienia faktury przez unijnego dostawcę towaru skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy o VAT również w przypadkach, gdy faktura jest wystawiana przed dokonaniem dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zdaniem autora wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. Na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2012 r. stanowisko to poparł NSA w wyroku z 29 stycznia 2010 r. (sygn. akt I FSK 1714/08), a na podstawie obecnie obowiązujących przepisów - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 18 listopada 2013 r. (sygn. IBPP4/443-387/13/BP).

Dlatego faktury wystawiane przez unijnych dostawców towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie są fakturami, o których mowa w art. 31a ust. 2 ustawy o VAT. Przemawia za tym definicja faktury, z której wynika, że fakturami w rozumieniu VAT są wyłącznie dokumenty wystawiane zgodnie z polskimi przepisami, jak również to, że art. 31a ust. 2 ustawy o VAT mówi o fakturach wystawianych przez podatników, a podatnikami z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów są nabywcy (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).

A zatem w przedstawionej sytuacji nie ma zastosowania art. 31a ust. 2 ustawy o VAT, a jednocześnie wystawienie faktury przed dostarczeniem towarów nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK