REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Urzędnik może sam poprawić deklarację

Magdalena Majkowska
Magdalena Majkowska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

W sytuacji gdy w wyniku czynności sprawdzających zostaną ujawnione braki formalne złożonej przez podatnika deklaracji, w określonych wypadkach urzędnik może skorygować deklarację z urzędu.

Podatnik, który zorientował się, że w złożonej do urzędu skarbowego deklaracji popełnił błąd, ma prawo skorygować uprzednio złożone zeznanie. Skorygowanie deklaracji odbywa się poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty. Korekta deklaracji nie należy do wyłącznych uprawnień podmiotów składających zeznania podatkowe, może się nią zająć również urząd skarbowy.

Czynności sprawdzające

Regulacje w zakresie tzw. urzędowej korekty deklaracji zawiera art. 274 Ordynacji podatkowej. Urząd skarbowy może skorygować deklarację na etapie czynności sprawdzających. Przypomnijmy, że czynności sprawdzające koncentrują się przede wszystkim na ocenie działań podatników od strony formalnej. Ich celem jest sprawdzenie terminowości składania deklaracji podatkowych, wpłacania podatków, a także stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów przedstawionych przy składaniu deklaracji oraz wpłacaniu podatków.

Czynności sprawdzające mają także na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności deklaracji oraz wpłacanych podatków z przedstawionymi dokumentami. Nie służą one natomiast rozwiązywaniu kwestii spornych pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi.

Braki formalne

W praktyce zdarza się, że urzędnik weryfikując złożoną deklarację podatkową w trakcie czynności sprawdzających stwierdzi, że zawiera ona braki formalne: błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Tytułem przykładu można wymienić tutaj błędy literowe, niezgodne ze stanem faktycznym informacje o podmiocie, którego dotyczy deklaracja, czy też omyłkowe wypełnienie niewłaściwych rubryk w zeznaniu bądź pominięcie określonych pozycji w formularzu. Brakiem formalnym będzie również wypełnienie deklaracji niezgodnie z ustalonymi wymaganiami. Dotyczą one najczęściej obowiązku wypełnienia deklaracji na urzędowo określonym formularzu. W takich wypadkach, w zależności od charakteru i zakresu uchybień, organ podatkowy koryguje złożoną deklarację lub zwraca się o to do podatnika.

Warto podkreślić, że w ocenie formalnej poprawności nie będą się mieścić działania organu mające na celu sprawdzenie, czy podatnik prawidłowo realizował swoje obowiązki od strony materialnoprawnej, np. właściwe określenie przychodów i kosztów ich uzyskania przy ustalaniu podstawy opodatkowania.

Lżejsze uchybienie

Ingerencja organu podatkowego w złożoną deklarację może mieć miejsce w przypadku, gdy odstępstwa od formalnej poprawności deklaracji są mniejszej wagi. Urzędnik koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1 tys. zł.

Warto wskazać, że regulacje wprowadzające możliwość zastępowania podatnika przez organ podatkowy, przy korygowaniu uchybień formalnych mniejszej wagi, stwierdzonych w toku czynności sprawdzających, zostały wprowadzone do Ordynacji podatkowej od 1 września 2005 r. Celem zmian było ograniczenie konieczności osobistych kontaktów podatnika z organami podatkowymi w sprawach niebudzących kontrowersji, jak również zaoszczędzenie czasu pracownikom urzędów, którzy musieliby go poświęcić na obsługę podatników, w sprawach, które nie są sporne i tego nie wymagają.

Organ podatkowy ma obowiązek powiadomienia podatnika o dokonaniu korekty deklaracji. W tym celu urząd uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji oraz doręcza ją podatnikowi. Dodatkowo podatnik powinien otrzymać informację o związanej z korektą deklaracji o zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian.

Zgłoszenie sprzeciwu

Podatnikowi, który nie zgadza się z korektą, przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na korektę dokonaną przez urząd skarbowy w toku czynności sprawdzających. Sprzeciw ten wnosi się do organu podatkowego, który dokonał korekty, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji wraz z informacją dotyczącą skutków finansowych korekty. Brak sprzeciwu po stronie podatnika oznacza, że dokonana przez urząd korekta wywoła takie skutki jak korekta deklaracji złożona przez podatnika. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik w ustawowym terminie wniesie sprzeciw do organu podatkowego, korekta dokonana przez urzędnika zostanie anulowana.

Wprowadzenie jednocześnie z możliwością korygowania deklaracji przez urząd skarbowy instytucji sprzeciwu podatnika jest wyrazem zachowania zasady dobrowolności przez składającego deklarację przy dokonywaniu poprawek czy też uzupełnień deklaracji. Przepisy nie nakładają na podatnika obowiązku uzasadnienia sprzeciwu. Jednak w przypadku jego wniesienia organ ma prawo wezwać podatnika do osobistego skorygowania deklaracji albo wszcząć postępowania podatkowe.

Korekta podatnika

Jak wskazano powyżej, w przypadku gdy organ podatkowy stwierdzi wystąpienie błędów formalnych o skutkach finansowych nieprzekraczających kwoty 1 tys. zł, ma prawo do samodzielnego skorygowania deklaracji. Jednak w zależności od charakteru i zakresu uchybień w takiej sytuacji organ podatkowy może zwrócić się również o dokonanie korekty do podatnika. Zatem w tym przypadku organ podatkowy ma prawo wyboru drogi, którą dokona korekty. W sytuacji jednak, gdy w wyniku korekty deklaracji dojdzie do zmiany wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w kwocie przekraczającej 1 tys. zł, organ podatkowy ma obowiązek zwrócić się do podatnika o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień. Jednocześnie organ podatkowy musi wskazać przyczyny, z powodu których podaje w wątpliwość informacje zawarte w kwestionowanej deklaracji.

Zasady dotyczące korekty deklaracji w toku czynności sprawdzających mają zastosowanie nie tylko do deklaracji składanych przez podatników, ale również płatników i inkasentów oraz do załączników do deklaracji.

Zaległości bez odsetek

Ordynacja podatkowa w art. 54 par. 1 pkt 7a zawiera rozwiązanie dyscyplinujące organy podatkowe do szybkiego ujawniania błędów formalnych w składanych przez podatników, płatników i inkasentów deklaracjach. Przepis ten jednocześnie chroni podmioty składające zeznania podatkowe przed konsekwencjami finansowymi zbyt późnego ujawnienia błędów formalnych. Zgodnie z jego brzmieniem odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dania złożenia deklaracji, od zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami, jeżeli w tym okresie nie zostały one ujawnione przez organ podatkowy.

WAŻNE!

Podatnik nie musi zgadzać się z korektą dokonaną przez urzędnika. Wniesienie do organu podatkowego sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji skutkuje anulowaniem korekty

WARUNKI SKUTECZNEGO DOKONANIA KOREKTY DEKLARACJI PRZEZ ORGAN PODATKOWY

l finansowe skutki korekty nie mogą przekraczać 1000 zł

l uwierzytelnienie kopii skorygowanej korekty

l doręczenie podatnikowi uwierzytelnionej kopii skorygowanej korekty wraz z informacją o zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty lub informacji o braku takich zmian

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

l Art. 274, art. 54 par. 1 pkt 7a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA