| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Zasady rozliczania wartości niematerialnych i prawnych

Zasady rozliczania wartości niematerialnych i prawnych

Jednostki budżetowe posiadają w swoich zasobach majątkowych wartości niematerialne i prawne. Chociaż udział tych wartości w strukturze aktywów jednostek jest ograniczony, to mimo to stanowią one element majątku trwałego każdej jednostki budżetowej.


Wartości niematerialne i prawne to:

• autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,

• prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,

• know-how.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.

Nie zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych:

• prawa do wieczystego użytkowania gruntu,

• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego i mieszkalnego.

Najczęściej spotykanymi w jednostkach budżetowych składnikami wartości niematerialnych i prawnych są licencje na programy komputerowe. W niektórych przypadkach łącznego zakupu komputerów lub innych urządzeń wyposażonych w technikę komputerową wraz z oprogramowaniem mogą pojawić się problemy.

Rozstrzygających kryterium jest możliwość samodzielnego funkcjonowania urządzenia (komputera) bez tego oprogramowania. Kiedy taki warunek jest spełniony, to oprogramowanie powinno być potraktowane jako odrębny składnik wartości niematerialnych i prawnych. W przeciwnym przypadku oprogramowanie stanowi integralną część środka trwałego, np. oprogramowania systemu operacyjnego komputera.

Wartości niematerialne i prawne mogą być oddane do używania innej jednostce za odpłatnością.

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy. Warunki, jakie musi spełnić taka umowa, zawarte są w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Jedynym rodzajem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonym przez jednostkę we własnym zakresie stanowią koszty zakończonych prac rozwojowych.

Aby można uznać za składnik wartości niematerialnych i prawnych, koszty prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii muszą spełniać następujące warunki (art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości):

• produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone,

• techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podjęta została decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii,

• koszty prac rozwojowych zostaną pokryte według przewidywań przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

Do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych służy konto 020 Wartości niematerialne i prawne.

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma wszelkie zmniejszenia stanu wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach: 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych oraz prawnych oraz 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 020 służy bowiem do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń pozycji zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych np. licencji, know-how.

Natomiast na koncie 071 księgowane jest umorzenie według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę, a na koncie 072 jednorazowe umorzenie w pełnej wysokości, w miesiącu wydania ich do używania.

Zgodnie z par. 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, że dysponenci główni i zarządy jednostek samorządu terytorialnego będą mogli ustalać ekonomiczne stawki umorzeniowe dla podległych jednostek zgodnie z zasadami dopuszczonymi w ustawie o rachunkowości. Jeżeli nie ustalą to jednostki, muszą stosować stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »