Kategorie

Jak założyć nowoczesne biuro rachunkowe?

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Wiele osób zdecydowało się na założenie biura rachunkowego i odniosło sukces. Do tego grona przedsiębiorców wciąż dołączają kolejne osoby. Jak udało się im rozkręcić biznes w branży usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych? Dlaczego klienci chętnie korzystają z ich usług? Jaka jest recepta na dobrze funkcjonujące biuro rachunkowe? Od czego w ogóle zacząć? Jakie formalności są niezbędne? I wreszcie, co zrobić by nasze biuro wyróżniało się na rynku pod względem świadczonych usług księgowych? A zatem, co tak naprawdę należy zrobić, aby nasze biuro było po prostu nowoczesne?

Zakładanie biura rachunkowego – aspekty prawne

Zacznijmy od spraw formalnoprawnych związanych z założeniem biura rachunkowego. Obecnie próg wejścia do, nazwijmy to, branży usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a więc założenie własnego biur rachunkowego, jest bardzo niski. Po deregulacji przepisów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, co miało miejsce w 2014 roku, działalność gospodarczą tego rodzaju mogą bowiem wykonywać osoby, które:

- mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz

Reklama

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.

Jednocześnie, ustawodawca wprowadził wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg.

Natomiast, jeżeli chodzi o katalog usług, które może wykonywać biuro rachunkowe w ramach prowadzonej działalności, to został on określony przepisami ustawy o rachunkowości. I są to następujące czynności, tj.:

- prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

- okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

- wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

- sporządzanie sprawozdań finansowych;

- gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

To by było na tyle, jeżeli chodzi o stronę formalną. Czas przejść do zasadniczej części naszego biznesu usługowego.

Zachęcamy do odwiedzin: Nowoczesne biuro rachunkowe - Obsługa klientów online

Dobry start biura rachunkowego

Reklama

Jeżeli sprawy lokalowe mamy załatwione, a przy tym odpowiednie kompetencje i kwalifikacje zapewnione (np. poprzez system certyfikacji prowadzony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce), należy w końcu zacząć zarabiać. Potencjalnymi klientami są niemal wszystkie jednostki gospodarcze, wśród których najwięcej oczywiście jest mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Kluczową kwestią jest w pełni profesjonalna obsługa klienta. Jak ją zapewnić? Nie da się w żaden sposób pominąć sprawy podstawowej, czyli narzędzi, które muszą zostać zakupione i wdrożone, aby uzyskać pożądany efekt w postaci prawidłowego i sprawnego funkcjonowania biura.

Na starcie działalności mamy do wyboru znaczną ilość opcji dostępnych na rynku, jeżeli chodzi o oprogramowanie, tj. systemy finansowo-księgowe specjalnie przygotowane z myślą o biurach rachunkowych. Z pewnością warto się dobrze rozejrzeć, warto spojrzeć na współczesny świat, który, jak szczególnie widzimy to obecnie, w dobie pandemii koronawirusa, funkcjonuje w dużej mierze zdalnie, w oparciu o narzędzia cyfrowe. Jest więc oczywistą oczywistością, że praca biura rachunkowego, jego właściwe funkcjonowanie musi być również oparte na rozwiązaniach cyfrowych/informatycznych. Przy czym, najlepiej gdy praca na dokumentach, cyfrowy obieg tych dokumentów, a także praca z zebranymi danymi rachunkowymi klientów odbywa się w sposób jak najbardziej płynny i jednocześnie przyjazny dla obu stron umowy o usługowe prowadzenie ksiąg.

Dla biur rachunkowych Comarch proponuje sprawdzony przez tysiące biur w Polsce program Comarch ERP Optima wraz z ekosystemem dodatkowych aplikacji. Warto nadmienić, że całość rozwiązań dostępna jest też w chmurze, co czyni je atrakcyjnymi pod kątem chociażby pracy zdalnej w dobie pandemii. Program Comarch ERP Optima pozwoli na obsługę klientów zarówno pełnej księgowości kontowej, jak i książki przychodów i rozchodów czy też firm rozliczających się na zasadach ewidencji ryczałtowej. Narzędzia dodatkowo pozwalają m.in. na wczytywanie dokumentów wprost ze skanów przy użyciu mechanizmu OCR, zdalną obsługę kadrową pracowników, czy też elektroniczną wymianę danych z klientem za pomocą mechanizmu IWD. Dodatkowo biura rachunkowe, które są użytkownikami Comarch ERP Optima mają możliwość promocji swoich usług w serwisie iKsięgowość24.pl. To portal, gdzie biuro nie tylko znajduje się na mapie biur rachunkowych, ale także miejsce, w którym biuro rachunkowe może przekazać swoim klientom program do fakturowania (Comarch ERP XT), a także przechowywać własne dane oraz dane swoich klientów w bezpiecznej przestrzeni Chmury Comarch w serwisie IBARD. Działanie na wielu polach za pomocą współpracujących ze sobą narzędzi pozwala, już na starcie, na wypracowanie sporej przewagi nad konkurencją, która często tego typu rozwiązań dodatkowych nie świadczy lub oferuje w znacznie ograniczonym zakresie – mówi Jacek Krzaczek, product manager systemów Comarch ERP.

Nie przypadkowo obecnie zwiększoną popularnością cieszą się biura rachunkowe oferujące obsługę księgową w pełni online, innymi słowy, usługi księgowe 100% online. Zachęcamy do odwiedzin: Nowoczesne biuro rachunkowe - Obsługa klientów online

Biuro rachunkowe musi być na bieżąco z prawem gospodarczym

Nie sposób pominąć aspektu prawnego przy wyborze oprogramowania na potrzeby zakładanego przez nas biura rachunkowego. Przykładem nich będą ostatnie tygodnie związane z pandemią COVID-19. Kolejne tarcze antykryzysowe, których mamy już na stanie cztery, były wprowadzane przez ustawodawcę w bardzo ekspresowym tempie i wywołały ogromne zamieszanie w szeroko rozumianych przepisach prawa gospodarczego, odnoszących się w istotnej części do podatków i rachunkowości.

Na przykład przepisy dotyczące obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych ukazały się w ostatniej chwili. Podobnie było z terminami w zakresie dokonywania rozliczeń w podatkach dochodowych. Pojawiło się także szereg nowych przepisów dotyczących stawek podatku VAT, możliwości odliczania darowizn, zwolnień i ulg podatkowych. Przy tym oczywiście całe spektrum środków pomocowych dla przedsiębiorców w postaci postojowego, pożyczek, dotacji itd. Biura rachunkowe musiały, w narzuconym przez rząd reżimie sanitarnym, czyli przed wszystkim zdalnie, sprostać tym wyzwaniom, bo tego oczekiwali od nich ich klienci.

Wracając do kwestii narzędzi, wybór narzędzi, to wybór także partnera w biznesie, który reaguje na bieżąco na tego typu sytuacje, dostosowując oprogramowanie, a także udzielając niezbędnych porad merytorycznych. Nasz wybór musi to uwzględniać, jeżeli chcemy, a chcemy, żeby nasze biuro funkcjonowało w pełni bezpiecznie i nie generowało strat również w tych bardzo trudnych dla przedsiębiorców (klientów biura) czasach.

Przy wyborze systemu finansowo-księgowego należy zwrócić uwagę na to, czy oprogramowanie ma możliwość pracy w chmurze oraz czy są dla niego dostępne dodatki, które nie tylko usprawniają pracę samego biura, ale także współpracę z klientem. Ważnym czynnikiem jest również gwarancja oprogramowania z obowiązującymi przepisami. Comarch taką gwarancję swoim klientom zapewnia. Nowe, dostosowane do zmieniających się przepisów wersje systemów dostarczane są zawsze jeszcze przed wejściem w życie tych przepisów. Dzięki temu nasi klienci nie tylko nie obawiają się o aktualność posiadanych programów, ale także darzą nas wysokim stopniem zaufania na tym polu. Comarch dla swoich Klientów udostępnia także wsparcie techniczne i merytoryczne. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze mogą skontaktować się z biurem obsługi klienta, które czynne jest nawet w soboty – wylicza Jacek Krzaczek.

Działania promocyjne i przyciągnięcie klientów do biura

Myśląc o reklamie/marketingu powstającego nowoczesnego biura rachunkowego, jako pierwsze i naturalne skojarzenie to – strona internetowa. Jak bowiem inaczej dotrzeć do potencjalnych klientów w sposób najszybszy i zaprezentować im pełną ofertę biura w jednym miejscu? Z drugiej strony, zdecydowana większość firm poszukuje biura do prowadzenia swoich ksiąg rachunkowych właśnie przez Internet.

Strona internetowa dla biura powinna jak najbardziej powstać, jeżeli myślimy o zaistnieniu na rynku, rozwoju czy też późniejszej ekspansji. Profesjonalnie przygotowana i prowadzona strona biura pozwala na zaprezentowanie obok oczywiście informacji o ofercie, także kompetencji, kwalifikacji, rekomendacji, czy też portfolio klientów, którzy zaufali naszemu biuru. Niewątpliwym atutem strony będzie interaktywny czat, gdzie potencjalni klienci będą mieli możliwość uzyskania szybkiej odpowiedź na swoje zapytania. W późniejszym etapie strona internetowa może służyć również jako platforma do prowadzenia firmowego bloga, szkoleń online, czy też wprowadzania wielu innych nowoczesnych funkcjonalności.

Osobną kwestią, ale bardzo ważną jest zoptymalizowanie strony biura pod wyszukiwarkę Google, gdyż pozycja w pierwszych wynikach wyszukiwania (np. według określonej lokalizacji, na której działa biuro czy pod kątem specjalizacji biura) to obecnie kluczowa przewaga konkurencyjna.

Samo utworzenie dobrze działającej strony może okazać się jednak niewystarczające, aby skutecznie walczyć na tym konkurencyjnym rynku. Pozytywnych efektów można się spodziewać, jeżeli nasza strategia wizerunku i widoczności w Internecie jest dobrze przemyślana i na bieżąco kontrolowana. W tym kontekście, co niejednokrotnie obserwujemy sami dokonując zakupów w sieci, wyjątkowo ważne stają się opinie/komentarze pozostawione przez klientów, w postaci postów na forach internetowych czy wpisach na wielu dostępnych obecnie kanałach społecznościowych. Dbałość o ten element nie jest z pewnością zadaniem łatwym, jednak wizerunek biura w tym względzie może okazać się kluczem do sukcesu.

Umowa z klientem a odpowiedzialność biura rachunkowego

Jednym z ważnych aspektów prowadzenia biura jest konstrukcja umowy z klientem oraz wiążący się z tym zakres odpowiedzialności biura. Usługi biur rachunkowego oparte są bowiem na pisemnej umowie między stronami o świadczenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg. Umowa tego rodzaju nakłada ściśle określone prawa i obowiązki na obie strony. W związku z tym, z punku widzenia biura rachunkowego, ale także z punktu widzenia klienta (przedsiębiorcy), bardzo istotne jest określenie w umowie obowiązków biura rachunkowego.

Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych jest umową starannego działania, co powoduje, że na biurze rachunkowym ciąży odpowiedzialność odszkodowawcza. Dlatego właśnie ustawodawca wprowadził wymóg posiadania przez biuro ubezpieczenia OC (od odpowiedzialności cywilnej) za wyrządzone szkody. W efekcie zaistniała szkoda, która powstała w wyniku działania lub zaniechania działania biura, pokrywana jest przez ubezpieczyciela.

W praktyce może być też tak, że w przypadku gdy przedsiębiorca poniesie szkodę z winy biura, może on wystąpić na drodze cywilnej o odszkodowanie, na co pozwalają przepisy Kodeksu cywilnego. Biuro rachunkowe ponosi bowiem odpowiedzialność za niewywiązanie się z umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych lub niestaranność w wykonywaniu obowiązków wynikających z takiej umowy.

Pamiętać trzeba również o tym, co wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, że gdy księgi rachunkowe są prowadzone lub przechowywane poza siedzibą podatnika (klienta biura), podatnik na żądanie kontrolującego organu obowiązany jest zapewnić dostęp do ksiąg w swojej siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania. Wobec czego, po stronie biura rachunkowe pojawia się obowiązek udostępniania organom kontrolującym ksiąg swojego klienta wraz z wszelkimi dowodami księgowymi.

Źródło: Artykuł partnerski
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Karol
    2021-04-28 09:05:55
    Jeśli szukasz programu, który usprawni działanie Twojej firmy to mogę polecić Ci Firmao. Zarządzasz całą firmą online i trzymasz wszystko w chmurze. System posiada program do księgowości i ERP. Na ich stronie możesz przetestować program za darmo.
    0
QR Code
Księgowość
1 sty 2000
13 cze 2021
Zakres dat:

Ulga klęskowa w podatku rolnym

Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

Pusta faktura wymaga udowodnienia

Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?