Kategorie

Jak założyć nowoczesne biuro rachunkowe?

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Wiele osób zdecydowało się na założenie biura rachunkowego i odniosło sukces. Do tego grona przedsiębiorców wciąż dołączają kolejne osoby. Jak udało się im rozkręcić biznes w branży usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych? Dlaczego klienci chętnie korzystają z ich usług? Jaka jest recepta na dobrze funkcjonujące biuro rachunkowe? Od czego w ogóle zacząć? Jakie formalności są niezbędne? I wreszcie, co zrobić by nasze biuro wyróżniało się na rynku pod względem świadczonych usług księgowych? A zatem, co tak naprawdę należy zrobić, aby nasze biuro było po prostu nowoczesne?

Zakładanie biura rachunkowego – aspekty prawne

Zacznijmy od spraw formalnoprawnych związanych z założeniem biura rachunkowego. Obecnie próg wejścia do, nazwijmy to, branży usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a więc założenie własnego biur rachunkowego, jest bardzo niski. Po deregulacji przepisów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, co miało miejsce w 2014 roku, działalność gospodarczą tego rodzaju mogą bowiem wykonywać osoby, które:

- mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.

Jednocześnie, ustawodawca wprowadził wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg.

Natomiast, jeżeli chodzi o katalog usług, które może wykonywać biuro rachunkowe w ramach prowadzonej działalności, to został on określony przepisami ustawy o rachunkowości. I są to następujące czynności, tj.:

- prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

- okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

- wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

- sporządzanie sprawozdań finansowych;

- gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

To by było na tyle, jeżeli chodzi o stronę formalną. Czas przejść do zasadniczej części naszego biznesu usługowego.

Zachęcamy do odwiedzin: Nowoczesne biuro rachunkowe - Obsługa klientów online

Dobry start biura rachunkowego

Jeżeli sprawy lokalowe mamy załatwione, a przy tym odpowiednie kompetencje i kwalifikacje zapewnione (np. poprzez system certyfikacji prowadzony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce), należy w końcu zacząć zarabiać. Potencjalnymi klientami są niemal wszystkie jednostki gospodarcze, wśród których najwięcej oczywiście jest mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Kluczową kwestią jest w pełni profesjonalna obsługa klienta. Jak ją zapewnić? Nie da się w żaden sposób pominąć sprawy podstawowej, czyli narzędzi, które muszą zostać zakupione i wdrożone, aby uzyskać pożądany efekt w postaci prawidłowego i sprawnego funkcjonowania biura.

Na starcie działalności mamy do wyboru znaczną ilość opcji dostępnych na rynku, jeżeli chodzi o oprogramowanie, tj. systemy finansowo-księgowe specjalnie przygotowane z myślą o biurach rachunkowych. Z pewnością warto się dobrze rozejrzeć, warto spojrzeć na współczesny świat, który, jak szczególnie widzimy to obecnie, w dobie pandemii koronawirusa, funkcjonuje w dużej mierze zdalnie, w oparciu o narzędzia cyfrowe. Jest więc oczywistą oczywistością, że praca biura rachunkowego, jego właściwe funkcjonowanie musi być również oparte na rozwiązaniach cyfrowych/informatycznych. Przy czym, najlepiej gdy praca na dokumentach, cyfrowy obieg tych dokumentów, a także praca z zebranymi danymi rachunkowymi klientów odbywa się w sposób jak najbardziej płynny i jednocześnie przyjazny dla obu stron umowy o usługowe prowadzenie ksiąg.

Dla biur rachunkowych Comarch proponuje sprawdzony przez tysiące biur w Polsce program Comarch ERP Optima wraz z ekosystemem dodatkowych aplikacji. Warto nadmienić, że całość rozwiązań dostępna jest też w chmurze, co czyni je atrakcyjnymi pod kątem chociażby pracy zdalnej w dobie pandemii. Program Comarch ERP Optima pozwoli na obsługę klientów zarówno pełnej księgowości kontowej, jak i książki przychodów i rozchodów czy też firm rozliczających się na zasadach ewidencji ryczałtowej. Narzędzia dodatkowo pozwalają m.in. na wczytywanie dokumentów wprost ze skanów przy użyciu mechanizmu OCR, zdalną obsługę kadrową pracowników, czy też elektroniczną wymianę danych z klientem za pomocą mechanizmu IWD. Dodatkowo biura rachunkowe, które są użytkownikami Comarch ERP Optima mają możliwość promocji swoich usług w serwisie iKsięgowość24.pl. To portal, gdzie biuro nie tylko znajduje się na mapie biur rachunkowych, ale także miejsce, w którym biuro rachunkowe może przekazać swoim klientom program do fakturowania (Comarch ERP XT), a także przechowywać własne dane oraz dane swoich klientów w bezpiecznej przestrzeni Chmury Comarch w serwisie IBARD. Działanie na wielu polach za pomocą współpracujących ze sobą narzędzi pozwala, już na starcie, na wypracowanie sporej przewagi nad konkurencją, która często tego typu rozwiązań dodatkowych nie świadczy lub oferuje w znacznie ograniczonym zakresie – mówi Jacek Krzaczek, product manager systemów Comarch ERP.

Nie przypadkowo obecnie zwiększoną popularnością cieszą się biura rachunkowe oferujące obsługę księgową w pełni online, innymi słowy, usługi księgowe 100% online. Zachęcamy do odwiedzin: Nowoczesne biuro rachunkowe - Obsługa klientów online

Biuro rachunkowe musi być na bieżąco z prawem gospodarczym

Nie sposób pominąć aspektu prawnego przy wyborze oprogramowania na potrzeby zakładanego przez nas biura rachunkowego. Przykładem nich będą ostatnie tygodnie związane z pandemią COVID-19. Kolejne tarcze antykryzysowe, których mamy już na stanie cztery, były wprowadzane przez ustawodawcę w bardzo ekspresowym tempie i wywołały ogromne zamieszanie w szeroko rozumianych przepisach prawa gospodarczego, odnoszących się w istotnej części do podatków i rachunkowości.

Na przykład przepisy dotyczące obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych ukazały się w ostatniej chwili. Podobnie było z terminami w zakresie dokonywania rozliczeń w podatkach dochodowych. Pojawiło się także szereg nowych przepisów dotyczących stawek podatku VAT, możliwości odliczania darowizn, zwolnień i ulg podatkowych. Przy tym oczywiście całe spektrum środków pomocowych dla przedsiębiorców w postaci postojowego, pożyczek, dotacji itd. Biura rachunkowe musiały, w narzuconym przez rząd reżimie sanitarnym, czyli przed wszystkim zdalnie, sprostać tym wyzwaniom, bo tego oczekiwali od nich ich klienci.

Wracając do kwestii narzędzi, wybór narzędzi, to wybór także partnera w biznesie, który reaguje na bieżąco na tego typu sytuacje, dostosowując oprogramowanie, a także udzielając niezbędnych porad merytorycznych. Nasz wybór musi to uwzględniać, jeżeli chcemy, a chcemy, żeby nasze biuro funkcjonowało w pełni bezpiecznie i nie generowało strat również w tych bardzo trudnych dla przedsiębiorców (klientów biura) czasach.

Przy wyborze systemu finansowo-księgowego należy zwrócić uwagę na to, czy oprogramowanie ma możliwość pracy w chmurze oraz czy są dla niego dostępne dodatki, które nie tylko usprawniają pracę samego biura, ale także współpracę z klientem. Ważnym czynnikiem jest również gwarancja oprogramowania z obowiązującymi przepisami. Comarch taką gwarancję swoim klientom zapewnia. Nowe, dostosowane do zmieniających się przepisów wersje systemów dostarczane są zawsze jeszcze przed wejściem w życie tych przepisów. Dzięki temu nasi klienci nie tylko nie obawiają się o aktualność posiadanych programów, ale także darzą nas wysokim stopniem zaufania na tym polu. Comarch dla swoich Klientów udostępnia także wsparcie techniczne i merytoryczne. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze mogą skontaktować się z biurem obsługi klienta, które czynne jest nawet w soboty – wylicza Jacek Krzaczek.

Działania promocyjne i przyciągnięcie klientów do biura

Myśląc o reklamie/marketingu powstającego nowoczesnego biura rachunkowego, jako pierwsze i naturalne skojarzenie to – strona internetowa. Jak bowiem inaczej dotrzeć do potencjalnych klientów w sposób najszybszy i zaprezentować im pełną ofertę biura w jednym miejscu? Z drugiej strony, zdecydowana większość firm poszukuje biura do prowadzenia swoich ksiąg rachunkowych właśnie przez Internet.

Strona internetowa dla biura powinna jak najbardziej powstać, jeżeli myślimy o zaistnieniu na rynku, rozwoju czy też późniejszej ekspansji. Profesjonalnie przygotowana i prowadzona strona biura pozwala na zaprezentowanie obok oczywiście informacji o ofercie, także kompetencji, kwalifikacji, rekomendacji, czy też portfolio klientów, którzy zaufali naszemu biuru. Niewątpliwym atutem strony będzie interaktywny czat, gdzie potencjalni klienci będą mieli możliwość uzyskania szybkiej odpowiedź na swoje zapytania. W późniejszym etapie strona internetowa może służyć również jako platforma do prowadzenia firmowego bloga, szkoleń online, czy też wprowadzania wielu innych nowoczesnych funkcjonalności.

Osobną kwestią, ale bardzo ważną jest zoptymalizowanie strony biura pod wyszukiwarkę Google, gdyż pozycja w pierwszych wynikach wyszukiwania (np. według określonej lokalizacji, na której działa biuro czy pod kątem specjalizacji biura) to obecnie kluczowa przewaga konkurencyjna.

Samo utworzenie dobrze działającej strony może okazać się jednak niewystarczające, aby skutecznie walczyć na tym konkurencyjnym rynku. Pozytywnych efektów można się spodziewać, jeżeli nasza strategia wizerunku i widoczności w Internecie jest dobrze przemyślana i na bieżąco kontrolowana. W tym kontekście, co niejednokrotnie obserwujemy sami dokonując zakupów w sieci, wyjątkowo ważne stają się opinie/komentarze pozostawione przez klientów, w postaci postów na forach internetowych czy wpisach na wielu dostępnych obecnie kanałach społecznościowych. Dbałość o ten element nie jest z pewnością zadaniem łatwym, jednak wizerunek biura w tym względzie może okazać się kluczem do sukcesu.

Umowa z klientem a odpowiedzialność biura rachunkowego

Jednym z ważnych aspektów prowadzenia biura jest konstrukcja umowy z klientem oraz wiążący się z tym zakres odpowiedzialności biura. Usługi biur rachunkowego oparte są bowiem na pisemnej umowie między stronami o świadczenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg. Umowa tego rodzaju nakłada ściśle określone prawa i obowiązki na obie strony. W związku z tym, z punku widzenia biura rachunkowego, ale także z punktu widzenia klienta (przedsiębiorcy), bardzo istotne jest określenie w umowie obowiązków biura rachunkowego.

Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych jest umową starannego działania, co powoduje, że na biurze rachunkowym ciąży odpowiedzialność odszkodowawcza. Dlatego właśnie ustawodawca wprowadził wymóg posiadania przez biuro ubezpieczenia OC (od odpowiedzialności cywilnej) za wyrządzone szkody. W efekcie zaistniała szkoda, która powstała w wyniku działania lub zaniechania działania biura, pokrywana jest przez ubezpieczyciela.

W praktyce może być też tak, że w przypadku gdy przedsiębiorca poniesie szkodę z winy biura, może on wystąpić na drodze cywilnej o odszkodowanie, na co pozwalają przepisy Kodeksu cywilnego. Biuro rachunkowe ponosi bowiem odpowiedzialność za niewywiązanie się z umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych lub niestaranność w wykonywaniu obowiązków wynikających z takiej umowy.

Pamiętać trzeba również o tym, co wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, że gdy księgi rachunkowe są prowadzone lub przechowywane poza siedzibą podatnika (klienta biura), podatnik na żądanie kontrolującego organu obowiązany jest zapewnić dostęp do ksiąg w swojej siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania. Wobec czego, po stronie biura rachunkowe pojawia się obowiązek udostępniania organom kontrolującym ksiąg swojego klienta wraz z wszelkimi dowodami księgowymi.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Artykuł partnerski
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Karol
    2021-04-28 09:05:55
    Jeśli szukasz programu, który usprawni działanie Twojej firmy to mogę polecić Ci Firmao. Zarządzasz całą firmą online i trzymasz wszystko w chmurze. System posiada program do księgowości i ERP. Na ich stronie możesz przetestować program za darmo.
    0
QR Code
Księgowość
1 sty 2000
24 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

Jaka inflacja w 2022 roku?

Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

Polski Ład - duże rodziny bez podatku

Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Efekty zwalczania luki VAT

Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.