reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Warto wiedzieć > Jak wybrać najkorzystniejszy sposób amortyzacji

Jak wybrać najkorzystniejszy sposób amortyzacji

Przepisy pozwalają podatnikowi w wielu przypadkach na podjęcie decyzji o tym, jak amortyzować posiadane środki trwałe. Do wyboru ma on metodę liniową lub degresywną. Może też zastosować stawki indywidualne albo zaliczyć odpis amortyzacyjny do kosztów jednorazowo.


Amortyzacji podlegają środki trwałe oraz inwestycje w obcych środkach trwałych. Oprócz środków trwałych amortyzacji podlegają również wartości niematerialne i prawne. Amortyzacji podlegają też nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania m.in. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego czy prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.


Metoda degresywna


Może być stosowana w przypadku użytkowania maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz środków transportu. Metody tej nie można natomiast stosować do samochodów osobowych.

Przy tej metodzie odpisów amortyzacyjnych można dokonywać w pierwszym podatkowym roku używania środków trwałych przy zastosowaniu stawek podanych w wykazie podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0. W następnych latach podatkowych odpisów dokonuje się od wartości początkowej środków pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadami dotyczącymi metody liniowej.


Metoda liniowa


W tym przypadku podatnik dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, stosując stawki amortyzacyjne określone w wykazie stawek. Co istotne, stawki te są identyczne w każdym roku. Podatnicy mogą jednak podane w wykazie stawki podwyższać:

- dla budynków i budowli używanych w warunkach: pogorszonych przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2 oraz złych przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4,

- dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej przy zastosowaniu w tym okresie współczynników nie wyższych niż 1,4,

- dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych przepisów, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0.

W przypadku podwyższenia stawek amortyzacyjnych podanych w wykazie przy zastosowaniu współczynników, należy dla środków trwałych stosować wybrany współczynnik. Mnoży się przez niego stawkę amortyzacyjną właściwą dla środka trwałego, przyjętą z wykazu stawek amortyzacyjnych.


Odpisy ekspresowe


Od 1 stycznia 2007 r. podatnicy zyskali możliwość dokonywania jednorazowej przyspieszonej amortyzacji. Nie wszyscy jednak. Możliwość ta została zarezerwowana jedynie dla podatników, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz dla małych podatników. Mogą oni dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, lub stosować zasady określone dla odpisów dokonywanych w równych ratach co miesiąc, co kwartał albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych, wybierając metodę degresywną lub liniową. Suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych.


Stawki indywidualne


Podatnicy mogą zdecydować się również na wybór stawek indywidualnych dla ulepszonych i używanych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji. W tym jednak przypadku okres amortyzacji nie może być krótszy niż ściśle określony czas. W przypadku środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji będzie to odpowiednio:

- 24 miesiące, gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 tys. zł,

- 36 miesięcy, gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 tys. zł i nie przekracza 50 tys. zł,

- 60 miesięcy w pozostałych przypadkach.

W przypadku środków transportu, w tym samochodów osobowych, okres ten wynosi 30 miesięcy.


JAK PRZELICZYĆ
KWOTĘ W EURO


Przeliczenia na złote kwoty 50 tys. euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wprowadzono środek trwały do ewidencji, w zaokrągleniu do 1 tys. zł.


KTO JEST
MAŁYM PODATNIKIEM


Mały podatnik to podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 tys. euro.


JAK AMORTYZOWAĆ
ŚRODKI NISKOCENNE


Gdy wartość środka trwałego nie przekracza 3,5 tys. zł, podatnik może dokonywać:

- odpisów według stawki liniowej

- odpisów według stawki degresywnej

- odpisów jednorazowych

- od razu zaliczyć do kosztów


ANNA WOJDA

anna.wojda@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

- Art. 22a-22k ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP
ZFŚS 2020. Komentarz55.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Jakie zmiany w podatkach i ZUS wprowadza Tarcza antykryzysowa 4.0

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama