reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Warto wiedzieć

Jak ująć w księgach walutowe kontrakty terminowe typu forward

Aktualizacja: 05.03.2007

Kontrakty forward, łącznie z kontraktami futures , stanowią jeden z trzech rodzajów pochodnych instrumentów finansowych oferowanych na polskim rynku finansowym. Innymi rodzajami pochodnych instrumentów finansowych są: kontrakty zamiany swap oraz kontrakty opcyjne i warranty. »

Jak zaewidencjonować środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej

Aktualizacja: 02.03.2007

Do środków trwałych zaliczamy rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. »

Jak ewidencjonować kredyt obrotowy w księgach rachunkowych jednostki

Aktualizacja: 01.03.2007

Przejściowe kłopoty z płynnością finansową mogą pojawić się nagle i często są efektem nieregularnych wpływów należności z tytułu dostaw towarów i usług. Wyjściem z takiej sytuacji jest kredyt obrotowy, który umożliwia finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. »

Zadania kontroli skarbowej na 2007 r.

Aktualizacja: 28.02.2007

Ministerstwo Finansów wydało wytyczne dla urzędów kontroli skarbowej na temat planów kontroli w 2007 r. Do priorytetów kontroli będzie należało przede wszystkim zwalczanie przestępstw „karuzelowych” w podatku od towarów i usług zarówno w obrocie krajowym, jak i wewnątrzwspólnotowym. »

Jaki jest termin sporządzania sprawozdania i kto je podpisuje

Aktualizacja: 27.02.2007

Ustawa o rachunkowości nakłada na kierownika jednostki obowiązek zapewnienia sporządzenia sprawozdania finansowego w oznaczonym czasie i przedstawienia go do zatwierdzenia właściwym organom. Jaki jest termin sporządzania sprawozdania finansowego i kto je podpisuje? »

Jak otrzymać zwrot akcyzy pobranej od używanych samochodów sprowadzonych do Polski

Aktualizacja: 26.02.2007

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Brzeziński (C-313/05) potwierdził od dawna wyrażane stanowisko, że pobierana przez polskie organy podatkowe akcyza od sprowadzonych z innych krajów UE używanych samochodów osobowych jest niezgodna z prawem wspólnotowym. »

Jak ujmować ulepszenie w obcych środkach trwałych w księgach rachunkowych

Aktualizacja: 23.02.2007

Ulepszenie w obcych środkach trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę na przystosowanie niebędącego jej własnością środka trwałego do używania na potrzeby działalności statutowej. »

Jakie są założenia projektu Krajowego Standardu Rachunkowości dotyczącego leasingu

Aktualizacja: 22.02.2007

Celem projektowanego standardu jest określenie prawidłowych zasad rachunkowości, które obowiązują korzystających i finansujących, oraz zakresu ujawnianych informacji dotyczących umów leasingu. »

Podatek od spadków i darowizn w 2007 r.

Aktualizacja: 21.02.2007

Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2007 r. do przepisów normujących podatek od spadków i darowizn mają na celu zapewnienie ochrony interesów majątkowych członków najbliższej rodziny. Chodzi przede wszystkim o zniesienie obciążeń podatkowych dla nabywających nieodpłatnie majątek od osób najbliższych. »

Jak w 2007 r. rozliczyć umowę zlecenia z osobą, która nie posiada żadnego tytułu do ubezpieczeń społecznych

Aktualizacja: 20.02.2007

W przypadku gdy umowa zlecenia jest jedynym zatrudnieniem zleceniobiorcy (mającym miejsce zamieszkania w Polsce), płatnik (zleceniodawca) ma obowiązek naliczyć składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Zleceniobiorca może jedynie decydować o pobraniu/niepobraniu ubezpieczenia chorobowego. »

Kiedy dokonać odpisów aktualizacyjnych należności

Aktualizacja: 16.02.2007

Na dzień bilansowy należy dokonać odpisów aktualizujących, jeżeli występuje prawdopodobieństwo, że należność nie zostanie uregulowana. W przypadku gdy ustanie przyczyna dokonania odpisu, zapis może zostać odwrócony. »

Jak ułatwić sobie pracę - sposoby gromadzenia i oznaczania dokumentów księgowych

Aktualizacja: 16.02.2007

Dokument księgowy może być równocześnie dowodem księgowym i będzie stanowił wówczas podstawę dokonania zapisów księgowych w księgach rachunkowych. Dowody gromadzi się w postaci zbiorów, tworzonych według określonych kryteriów. Jednak ze względów praktycznych nie każde kryterium podziału powinno stanowić podstawę tworzenia zbioru. »

Jak ujmować aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku

Aktualizacja: 15.02.2007

Jednostki poddające sprawozdania finansowe badaniu w przypadku powstawania różnic między wyceną księgową a podatkową muszą tworzyć aktywa lub pasywa z tytułu podatku odroczonego. »

Co się zmieniło w pobieraniu i zwrocie podatku od czynności cywilnoprawnych

Aktualizacja: 14.02.2007

Od 2007 r. tylko notariusze są płatnikami pcc. Muszą oni oprócz dotychczasowych obowiązków składać informacje o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom. Również od 2007 r. nie podlega zwrotowi podatek od umowy spółki, która w wyniku ostatecznej decyzji odmawiającej spółce wydania koncesji na podjęcie działalności gospodarczej została rozwiązana. »

Jak przygotować spółkę do wejścia na giełdę

Aktualizacja: 13.02.2007

W prospekcie emisyjnym spółki, która zamierza wejść na giełdę, zamieszcza się informacje finansowe obejmujące trzy ostatnie lata obrotowe. Dwa ostatnie sprawozdania finansowe sporządza się zgodnie z zasadami rachunkowości, według których zostanie sporządzone kolejne sprawozdanie emitenta. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama