reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Warto wiedzieć

Na co można przeznaczyć wypracowany przez spółkę zysk

Aktualizacja: 12.02.2007

W praktyce spółek handlowych wypracowany zysk netto najczęściej przeznacza się na: wypłatę dywidendy, kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, pokrycie straty netto z lat ubiegłych, podwyższenie kapitału zakładowego, umorzenie udziałów/akcji własnych, dodatkowe wypłaty dla członków zarządu lub pracowników, zasilenie funduszu socjalnego lub innych funduszy specjalnych, darowizny. »

Jak rozliczać organizacje prowadzące działalność

Aktualizacja: 09.02.2007

Fundacje oraz stowarzyszenia, które prowadzą działalność gospodarczą, powinny, tak jak inni przedsiębiorcy, prowadzić w pełni księgi rachunkowe, z tym że wykazują one wynik finansowy odrębnie na działalności statutowej i na działalności gospodarczej. »

Jak wybrać zaliczki uproszczone na 2007 r.

Aktualizacja: 08.02.2007

Do 20 lutego 2007 r. podatnicy mogą wybrać uproszczony sposób zapłaty zaliczek. W 2007 r. zaliczek uproszczonych nie mogą wybrać podatnicy, którzy w 2007 r. albo w 2006 r. po raz pierwszy podjęli działalność gospodarczą. »

Jakie zdarzenia następujące po dniu bilansowym wymagają dokonania korekt w księgach rachunkowych

Aktualizacja: 07.02.2007

Zdarzenia, które dostarczają nowych informacji i dowodów, dotyczące stanu aktywów lub pasywów na dzień bilansowy, wymagają odpowiednich korekt w księgach rachunkowych. »

Praktyka we własnej firmie nie daje uprawnień

Aktualizacja: 05.02.2007

Rozporządzenie ministra finansów dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wymaga od kandydata udokumentowania co najmniej dwuletniej praktyki w księgowości. Taką praktyką nie może być jednak prowadzenie własnej firmy. »

Na czym polega audyt komputerowych ksiąg rachunkowych

Aktualizacja: 05.02.2007

Audyt poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera dotyczy przede wszystkim takich zagadnień, jak miejsce prowadzenia i przechowywania ksiąg, procedura otwarcia i zamknięcia oraz drukowania ksiąg, sprawdzalność, bezbłędność i warunki prowadzenia ksiąg na bieżąco, sporządzanie elektronicznych dowodów księgowych, a także realizacja wymagań dotyczących ochrony danych systemów informatycznych rachunkowości. »

Kiedy wprowadzić korekty do sprawozdania

Aktualizacja: 02.02.2007

W sprawozdaniu należy wykazać wszystkie operacje gospodarcze, jakie miały miejsce w trakcie roku bilansowego. Należy wykazać z nim również te informacje, które zostały ujawnione pomiędzy dniem bilansowym a dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego, jeżeli dotyczyły roku objętego sprawozdaniem lub są istotne dla oceny sprawozdania przez zewnętrznych odbiorców. »

Jak nabywca i sprzedawca księgują premie pieniężne

Aktualizacja: 01.02.2007

Jeżeli premia pieniężna nie odnosi się do konkretnej dostawy, to traktowana jest jak wynagrodzenie za usługę. Gdy natomiast związana jest z konkretną dostawą, powinna zostać potraktowana jak rabat i tak rozliczona w księgach rachunkowych. »

Jak ustalać rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego

Aktualizacja: 31.01.2007

Każda jednostka, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu musi tworzyć rezerwę i ustalać aktywa z tytułu podatku odroczonego. Podatek odroczony jest konsekwencją odmiennego traktowania przez prawo bilansowe i podatkowe przychodów i kosztów oraz momentu ich rozliczania. »

Jak zaksięgować koszt gospodarowania odpadami

Aktualizacja: 30.01.2007

Jak zaksięgować opłatę produktową, którą obciążamy naszych klientów za każdą sztukę sprzedanego wyrobu (świetlówki i lampy). Jest to koszt gospodarowania odpadami w wysokości 1 zł za każdą sztukę. »

Jakie błędy są najczęściej popełniane przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych

Aktualizacja: 29.01.2007

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości jednostki mają obowiązek sporządzić jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2006 r. w okresie 3 miesięcy po dniu bilansowym, czyli do 31 marca 2007 r. Oznacza to, że trwa już okres ich przygotowywania. »

Jak zabezpieczać wartość godziwą i przepływy pieniężne

Aktualizacja: 26.01.2007

W przypadku zabezpieczenia wartości godziwej, zyski lub straty z wyceny instrumentu zabezpieczającego w wartości godziwej ujmuje się w księgach rachunkowych bieżąco , jako przychody lub koszty finansowe okresu sprawozdawczego. »

Jak przekwalifikować instrumenty finansowe według MSR nr 39 i rozporządzenia MF

Aktualizacja: 25.01.2007

Przekwalifikowanie instrumentów finansowych zależy od tego, czy jednostka do aktywów finansowych stosuje zasady ustawy o rachunkowości czy rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. »

Zamykanie i otwieranie ksiąg rachunkowych

Aktualizacja: 25.01.2007

W styczniu każdego roku zamykamy i otwieramy księgi rachunkowe. Otwieramy je w nowym roku gospodarczym, pomimo że trwają prace związane z zamknięciem ksiąg za rok ubiegły. Wyjątkowo można zamknąć księgi nawet 15 lipca. »

Które sprawozdania sprawdza biegły rewident

Aktualizacja: 24.01.2007

Oprócz banków i zakładów ubezpieczeń obowiązek badania sprawozdania mają m.in. firmy, które przekroczą limity podane w ustawie o rachunkowości. Limity dotyczą zatrudnienia, wysokości posiadanych aktywów i przychodów. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska

Rachunkowość spółek i organizacji pozarządowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama