| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Ujemna wartość firmy

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe obejmują - inne niż ujemna wartość firmy i otrzymane zaliczki na dostawy - rozliczenia międzyokresowe przychodów, wynikające z zapisów na koncie "rozliczenia międzyokresowe przychodów" jako saldo kredytowe tego konta.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) każe wykazywać inne rozliczenia międzyokresowe w pasywach bilansu w wierszu B. IV. 2 z podziałem na:

• długoterminowe, jeżeli całość lub część przychodów przypada do rozliczenia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, czyli podlega zarachowaniu do przychodów w 2006 r. i dalszych latach,
• krótkoterminowe, jeżeli całość lub część przychodów przypada do rozliczenia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, czyli w 2005 r.

Co obejmują rozliczenia

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są przy uwzględnieniu zasady ostrożności i obejmują m.in.:

• nadwyżkę zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi kosztami, dotyczącą kontraktów długoterminowych,
• równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, np. zapłacony z góry czynsz za cały okres wynajmu,
• środki pieniężne, które jednostka otrzymała na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym również środków trwałych w budowie, oraz prac rozwojowych, jeśli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych.

Odpisy stopniowe

Przyjęte nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych analogicznie jak środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, tzn. zarachowuje się je pod datą otrzymania na konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty odpisuje się stopniowo w pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

Należy pamiętać, że w wierszu B. IV. 2 nie wykazuje się potwierdzonych fakturą VAT zaliczek (zadatków, przedpłat) pobranych od kontrahentów jednostki na poczet dostaw towarów czy produktów, ponieważ należy wykazać je jako zobowiązanie z tego tytułu w wierszu B. III. 2e pasywów, pomimo iż figurują one jako saldo kredytowe konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Księgowanie darowanego środka trwałego

Przykładowe zapisy na kontach w związku z nieodpłatnym otrzymaniem niefinansowego majątku trwałego:

1. Wprowadzenie do ewidencji otrzymanego nieodpłatnie środka trwałego w budowie, środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej:

Wn konto „Środki trwałe”, „Środki trwałe w budowie”, „Wartości niematerialne i prawne” / Ma konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,

2. Miesięczny odpis amortyzacyjny od otrzymanego nieodpłatnie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej:

Wn konto „Koszty według rodzajów” lub konto zespołu 5 (analitycznie: Amortyzacja) / Ma konto „Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”,

3. Zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych kwot stanowiących równowartość odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

Wn konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” / Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne”.

Barbara Kołodziej

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »