| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Nowelizacja prawa bankowego

Nowelizacja prawa bankowego

Dnia 14 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 126, poz. 853), która określa zasady nabywania znacznych pakietów akcji banków krajowych. Celem nowelizacji jest dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów do przepisów unijnych.

Najważniejszą zmianą Prawa bankowego, wymagającą przedstawienia w niniejszej publikacji, jest wprowadzenie obowiązku, zgodnie z którym podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji banku krajowego w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 10 %, 20 %, jednej trzeciej, 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest zobowiązany każdorazowo zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) o zamiarze ich nabycia albo objęcia. Dotychczas, podmiot zamierzający nabyć lub objąć akcje dające wskazany w Prawie bankowym udział w głosach na walnym zgromadzeniu banku, musiał uzyskać od KNF zezwolenie na wykonywanie prawa głosu z tych akcji.

Trzeba podkreślić, że zgodnie z nowelizacją obowiązek zawiadomienia KNF spoczywał będzie również na podmiotach, które zamierzają, bezpośrednio lub pośrednio, stać się podmiotem dominującym wobec banku w inny sposób niż przez nabycie lub objęcie akcji bądź praw do akcji, których liczba zapewnia większość głosów na walnym zgromadzeniu. Ponadto, regulacja dotycząca obowiązku zawiadomienia KNF nie odnosi się tylko do banków, podobne zmiany wprowadzono w innych ustawach, w związku z czym obowiązek taki będzie spoczywał również na podmiotach zamierzających nabyć lub objąć większe pakiety akcji krajowego zakładu ubezpieczeń, domu maklerskiego, czy też towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Nowelizacja reguluje także informacje, do których przedstawienia zobowiązany został podmiot składający zawiadomienie do KNF oraz dokumenty, które należy przedłożyć. Przepisy przewidują, że KNF będzie miała nie więcej niż 2 dni robocze na to, by potwierdzić otrzymanie zawiadomienia, informacji lub dokumentów, a także na określenie terminu, w którym nastąpi upływ terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu na nabycie pakietu akcji.

Warte wyjaśnienia są także warunki, zgodnie z którymi KNF będzie przysługiwało prawo do zgłoszenia, w drodze decyzji, sprzeciwu co do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub co do stania się podmiotem dominującym banku krajowego. I tak, KNF będzie mogła skorzystać z tego prawa, gdy podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów i informacji, jeśli podmiot składający zawiadomienie nie przekazał w terminie dodatkowych informacji lub dokumentów, których zażądała KNF, a także, gdy jest to uzasadnione potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem krajowym, z uwagi na możliwy wpływ podmiotu składającego zawiadomienie na bank krajowy lub na ocenę sytuacji finansowej podmiotu składającego zawiadomienie. Podobne warunki zostały wprowadzone w odniesieniu do krajowego zakładu ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, czy też domu maklerskiego.

Czytaj także

Źródło:

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

Zdjęcia


INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »