| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Deregulacja zawodu doradcy podatkowego 2014

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego 2014

9 maja 2014 r. Sejm uchwalił ostatecznie ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Ustawa przewiduje zmiany w zakresie czynności, które mogą wykonywać wyłącznie doradcy podatkowi. Ponadto nieco łatwiej też będzie zostać doradcą podatkowym – ma zostać skrócony okres praktyki.

Zatrudnienie doradcy podatkowego

Projektowana zmiana art. 27 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym ma na celu umożliwienie doradcom podatkowym wykonywania zawodu i jednocześnie pozostawania w zatrudnieniu w podmiotach innych niż podmioty uprawnione do wykonywania doradztwa podatkowego.

Pozostając w zatrudnieniu w tych podmiotach doradca podatkowy będzie uprawniony do wykonywania zawodu jedynie na rzecz tych podmiotów, a nie będzie mógł wykonywac doradztwa na rzecz podmiotów zewnętrznych w stosunku do pracodawcy.

Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli zbliżyć zasady wykonywania doradztwa podatkowego do zasad świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych, którzy świadczą pomoc prawną pozostając w zatrudnieniu w podmiotach, których wyłącznym przedmiotem dzialalnosci nie jest swiadczenie pomocy prawnej.

Dopuszczenie możliwosci wykonywania zawodu doradcy podatkowego i pozostawania w zatrudnieniu we wskazanych wyżej podmiotach będzie możliwe w przypadku, jeśli nie będzie powodowac konfliktu interesów.

Praktyka - wystarczy 6 miesięcy

W przypadku osób starających się o licencję doradcy podatkowego (uprawnionego do reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli aktów administracyjnych w sprawach z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej zwictzanej z tymi obowiązkami) przewidziano skrócenie okresu praktyki zawodowej odbytej w Polsce z 2 lat do 6 miesięcy.

Natomiast w przypadku absolwentów studiów wyższych, których program kształcenia zrealizowany zostal w ramach umowy zawartej między uczelnią a Komisją Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego - możliwość zwolnienia z części pisemnej egzaminu.

Kandydaci na doradców podatkowych, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy deregulacyjnej nie rozpoczną praktyki w organach podatkowych na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o doradztwie podatkowym, w brzmieniu dotychczasowym, nie będą musieli odbywać praktyki w tych organach - tylko u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego w wymiarze 6 miesięcy.

Praktyka zawodowa dla kandydatów na doradców podatkowych, wyznaczona w organach podatkowych przed dniem wejścia w życie ustawy deregulacyjnej ulega zakończeniu z dniem wejścia w życie tej ustawy. Osobom, które odbywały praktykę w organach podatkowych przysługuje prawo uzyskania zaswiadczenia o jej odbyciu oraz złożenia wniosku o wyznaczenie terminu praktyki u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego.

Jeżeli kandydaci na doradców podatkowych, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy deregulacyjnej rozpoczęli praktykę u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego - odbywają tylko 6 miesięczną praktykę. A jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy deregulacyjnej wymiar praktyki przekroczył 6 miesięcy - nie muszą już dalej kontynuować tej praktyki.

Ze względu na to, że przepisy ustawy o doradztwie podatkowym umożliwiają zdobycie uprawnień do wykonywania doradztwa podatkowego obywatelom wszystkich państw - zasadne jest umożliwienie obywatelom innych państw obcych zaliczenia na poczet praktyki zawodowej czynności doradztwa podatkowego wykonywanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - ze względu na zbieżnosc systemów i regulacji podatkowych w tych państwach.

Powyższe rozwiązanie związane jest z dążeniem ww. krajów do ujednolicania wykonywania doradztwa podatkowego i zrównania sposobu traktowania czynności doradztwa podatkowego wykonywanych w tych panstwach, m.in. poprzez wsp6lne Europejskie Zasady Wykonywania Zawodu Doradcy Podatkowego w ramach Confederation Fiscale Europeenne (CFE).

Ustawa zawierająca wskazane wyżej deregulacje ma wejść w życie po upływie 60 dni od jej ogłoszenia (publikacji w Dzienniku Ustaw) - czyli zapewne jeszcze w 2013 roku.


 

Zakres czynności z zakresu doradztwa podatkowego zastrzeżonych dla określonych grup podmiotów w obecnym stanie prawnym oraz proponowane zmiany:

Zakres czynności

Grupy podmiotów uprawnione do wykonywania w obecnym stanie prawnym

Grupy podmiotów uprawnione do wykonywania według projektu ustawy deregulacyjnej

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni;
 - biegli rewidenci

wszyscy
(czynność zderegulowana)

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni;
 - biegli rewidenci ;
 - przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 76a ust. 2 ustawy o rachunkowości).

wszyscy
(czynność zderegulowana)

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni;
 - biegli rewidenci ;
 - przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 76a ust. 2 ustawy o rachunkowości)
.

wszyscy
(czynność zderegulowana)

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni.

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni.

 

Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »