| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Deregulacja zawodu doradcy podatkowego 2014

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego 2014

9 maja 2014 r. Sejm uchwalił ostatecznie ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Ustawa przewiduje zmiany w zakresie czynności, które mogą wykonywać wyłącznie doradcy podatkowi. Ponadto nieco łatwiej też będzie zostać doradcą podatkowym – ma zostać skrócony okres praktyki.

Zatrudnienie doradcy podatkowego

Projektowana zmiana art. 27 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym ma na celu umożliwienie doradcom podatkowym wykonywania zawodu i jednocześnie pozostawania w zatrudnieniu w podmiotach innych niż podmioty uprawnione do wykonywania doradztwa podatkowego.

Pozostając w zatrudnieniu w tych podmiotach doradca podatkowy będzie uprawniony do wykonywania zawodu jedynie na rzecz tych podmiotów, a nie będzie mógł wykonywac doradztwa na rzecz podmiotów zewnętrznych w stosunku do pracodawcy.

Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli zbliżyć zasady wykonywania doradztwa podatkowego do zasad świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych, którzy świadczą pomoc prawną pozostając w zatrudnieniu w podmiotach, których wyłącznym przedmiotem dzialalnosci nie jest swiadczenie pomocy prawnej.

Dopuszczenie możliwosci wykonywania zawodu doradcy podatkowego i pozostawania w zatrudnieniu we wskazanych wyżej podmiotach będzie możliwe w przypadku, jeśli nie będzie powodowac konfliktu interesów.

Praktyka - wystarczy 6 miesięcy

W przypadku osób starających się o licencję doradcy podatkowego (uprawnionego do reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli aktów administracyjnych w sprawach z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej zwictzanej z tymi obowiązkami) przewidziano skrócenie okresu praktyki zawodowej odbytej w Polsce z 2 lat do 6 miesięcy.

Natomiast w przypadku absolwentów studiów wyższych, których program kształcenia zrealizowany zostal w ramach umowy zawartej między uczelnią a Komisją Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego - możliwość zwolnienia z części pisemnej egzaminu.

Kandydaci na doradców podatkowych, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy deregulacyjnej nie rozpoczną praktyki w organach podatkowych na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o doradztwie podatkowym, w brzmieniu dotychczasowym, nie będą musieli odbywać praktyki w tych organach - tylko u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego w wymiarze 6 miesięcy.

Praktyka zawodowa dla kandydatów na doradców podatkowych, wyznaczona w organach podatkowych przed dniem wejścia w życie ustawy deregulacyjnej ulega zakończeniu z dniem wejścia w życie tej ustawy. Osobom, które odbywały praktykę w organach podatkowych przysługuje prawo uzyskania zaswiadczenia o jej odbyciu oraz złożenia wniosku o wyznaczenie terminu praktyki u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego.

Jeżeli kandydaci na doradców podatkowych, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy deregulacyjnej rozpoczęli praktykę u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego - odbywają tylko 6 miesięczną praktykę. A jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy deregulacyjnej wymiar praktyki przekroczył 6 miesięcy - nie muszą już dalej kontynuować tej praktyki.

Ze względu na to, że przepisy ustawy o doradztwie podatkowym umożliwiają zdobycie uprawnień do wykonywania doradztwa podatkowego obywatelom wszystkich państw - zasadne jest umożliwienie obywatelom innych państw obcych zaliczenia na poczet praktyki zawodowej czynności doradztwa podatkowego wykonywanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - ze względu na zbieżnosc systemów i regulacji podatkowych w tych państwach.

Powyższe rozwiązanie związane jest z dążeniem ww. krajów do ujednolicania wykonywania doradztwa podatkowego i zrównania sposobu traktowania czynności doradztwa podatkowego wykonywanych w tych panstwach, m.in. poprzez wsp6lne Europejskie Zasady Wykonywania Zawodu Doradcy Podatkowego w ramach Confederation Fiscale Europeenne (CFE).

Ustawa zawierająca wskazane wyżej deregulacje ma wejść w życie po upływie 60 dni od jej ogłoszenia (publikacji w Dzienniku Ustaw) - czyli zapewne jeszcze w 2013 roku.


 

Zakres czynności z zakresu doradztwa podatkowego zastrzeżonych dla określonych grup podmiotów w obecnym stanie prawnym oraz proponowane zmiany:

Zakres czynności

Grupy podmiotów uprawnione do wykonywania w obecnym stanie prawnym

Grupy podmiotów uprawnione do wykonywania według projektu ustawy deregulacyjnej

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni;
 - biegli rewidenci

wszyscy
(czynność zderegulowana)

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni;
 - biegli rewidenci ;
 - przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 76a ust. 2 ustawy o rachunkowości).

wszyscy
(czynność zderegulowana)

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni;
 - biegli rewidenci ;
 - przedsiębiorcy wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 76a ust. 2 ustawy o rachunkowości)
.

wszyscy
(czynność zderegulowana)

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni.

 - doradcy podatkowi;
 - adwokaci i radcowie prawni.

 

Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

Prawnik, Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, PM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »