Kategorie

Informatyzacja administracji publicznej - zmiany w 2014 roku

Maciej Brzeziński
inforCMS
Elektroniczny obieg dokumentów będzie zrównany z papierowym. Urzędy zobowiązane będą do korespondowania z interesantem w formie elektronicznej gdy wyrazi on na to zgodę, bądź sam ją w tej formie zainicjuje. Dotyczyć to będzie także relacji z organami podatkowymi.

Od 11 maja 2014 r. wejdą w życie przepisy ustawy z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 10 lutego 2014 r., poz. 183). Ustawa przewiduje szereg rozwiązań nastawionych na zwiększenie dostępności i atrakcyjności systemu ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) oraz powszechność zastosowania elektronicznej formy komunikacji z administracją publiczną.

e-Administracja dziś

Cyfryzacja administracji publicznej jest jednym z głównych priorytetów państwa. Polska realizując założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa tworzy nowe metody komunikacji pomiędzy obywatelami a administracją publiczną. Owocem podejmowanych działań jest platforma usług administracji publicznej ePUAP, która umożliwia załatwienie spraw urzędowych drogą elektroniczną. Stworzony system daleki jest jednak od ideału.

Z obserwacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wynika, że dotychczasowe rozwiązania są nieefektywne i doprowadziły do rozproszenia i zróżnicowania systemów elektronicznej obsługi interesanta. Dezorientacja powstała na tym gruncie skutkuje brakiem świadomości obywateli co do faktycznej możliwości załatwienia konkretnej sprawy urzędowej za pośrednictwem internetu. Dane udostępnione przez Ministerstwo jednoznacznie wskazują na niskie zainteresowanie usługami oferowanymi przez urzędy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Jedynie 32 % obywateli korzysta w kontaktach z administracją z internetu, a jeszcze gorzej prezentuje się odsetek użytkowników platformy ePUAP posiadających tzw. „Profil Zaufany” - 1,5%. Możliwości wynikające z dynamicznie rozwijającej się branży IT, pozwalają na znacznie wyższy poziom wdrożenia założeń systemowych i udostępnienie szerszego wachlarza usług oferowanych drogą elektroniczną, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości obsługi i bezpieczeństwa.

Powyższe okoliczności doprowadziły do uchwalenia nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, która zawiera pakiet rozwiązań mających poprawić sytuację polskiej e-Administracji.

Poczęstunek dla gości na targach jest reprezentacją

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r. - vademecum

 

Elektroniczny obieg dokumentów zrównany z papierowym

 

Ustawa skierowana jest przede wszystkim na ujednolicenie praktyki organów administracji publicznej. Ustawodawca nakłada na urzędy obowiązek posługiwania się jednolitymi skrzynkami podawczymi, które w odróżnieniu od stosowanych obecnie, mają przyjąć każde podpisane cyfrowo pismo. Ministerstwo chce ponadto uporządkować wzory dokumentów będących w elektronicznym obiegu.

Urzędy zobligowane będą do zgłaszania sporządzonych przez siebie elektronicznych wzorów do centralnego repozytorium, gdzie poddane zostaną kontroli. Formularze niespełniające wyznaczonych przez ministra ds. informatyzacji standardów będą odgórnie usuwane z ePUAP-u by nie wprowadzać obywateli w błąd.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt zrównania w ustawie drogi elektronicznej z papierową. Urzędy zobowiązane będą do korespondowania z interesantem w formie elektronicznej gdy wyrazi on na to zgodę, bądź sam ją w tej formie zainicjuje. Ponadto ustawodawca wprowadza tzw. „fikcję doręczenia” korespondencji elektronicznej. Instytucja znana z tradycyjnego obrotu dokumentów przewiduje, że nieodebrane po dwukrotnym zawiadomieniu pismo, uznaje się za doręczone, w terminie 14 dni licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.

Cyfryzacja wejdzie też głębiej w strukturę postępowania administracyjnego poprzez dopuszczenie formy elektronicznej przy udzielaniu pełnomocnictwa procesowego, składaniu zeznań lub wyjaśnień, sporządzaniu przez urzędnika adnotacji oraz wezwaniu na rozprawę. Dodatkowo, ustawa umożliwia zastosowanie w postępowaniu administracyjnym, elektronicznych kopii dokumentów po ich uwierzytelnieniu kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym.

Na uznanie zasługuje też umożliwienie stronom wglądu w akta sprawy za pośrednictwem kanału elektronicznego. Podobne zmiany wprowadzono do postępowania sądowoadministracyjnego w którym dopuszczono obrót (wnoszenie i doręczanie) dokumentów w formie elektronicznej oraz możliwość wglądu w akta sprawy w formie elektronicznej, bez konieczności osobistego stawiennictwa w siedzibie sądu.

Po zmianach łatwiej ma być także o potwierdzenie profilu zaufanego. Ustawodawca rozszerzył bowiem zakres podmiotów uprawnionych do potwierdzenia profilu zaufanego o instytucje bankowe, kredytowe oraz operatora pocztowego. Do tej pory potwierdzenie profilu zaufanego wiązało się z koniecznością wizyty w urzędzie, co jak pokazują statystyki było znacznym utrudnieniem.

Zmiany w ordynacji podatkowej

Nowelizacja ustawy obejmuje także administrację podatkową, która zobligowana będzie do szerszego niż dotychczas stosowania elektronicznej formy komunikacji. Ustawa przewiduje, że doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej następować będzie w przypadku gdy podatnik spełni jeden z następujących warunków:

- złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego  na elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub portal podatkowy,

- wniesie o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny,

- wyrazi zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny.

 

Organ podatkowy będzie mógł ponadto wystąpić do podatnika o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego we wszystkich sprawach podatkowych. Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do rezygnacji z dokonanego wyboru i powrót do tradycyjnej formy doręczania. Analogicznie do zmian wprowadzonych w postępowaniu administracyjnym, ustawa modyfikuje ordynację podatkową wprowadzając zapis o skuteczności doręczenia korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną po upływie 14 dni od dnia  przesłania pierwszego zawiadomienia.

 

Nowelizacja przewiduje nadto uruchomienie portalu podatkowego tj. systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, służącego upowszechnianiu informacji podatkowych oraz kontaktowaniu się organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecim. Portal umożliwi wnoszenie podań, składanie deklaracji, doręczanie pism organów podatkowych oraz wydawanie zaświadczeń, a ponadto ma w sposób przejrzysty prezentować wykładnię prawa podatkowego i zmiany w obowiązujących przepisach.

 

Podsumowanie

Zmiany wprowadzane nowelizacją z 10 stycznia 2014 r. zmierzają do powszechnej i jednolitej informatyzacji organów administracji publicznej. Szczególne znaczenie na gruncie omawianej ustawy ma zrównanie skuteczności dostarczonego w formie elektronicznej dokumentu z wersją papierową. Zmiana ta z pewnością uwiarygodni skuteczność czynności urzędowych dokonywanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Motorem popularności platformy ePUAP ma być ilość dostępnych na niej usług, dlatego urzędy będą musiały dokonać rewizji spraw możliwych do zrealizowania w nowej formie a następnie dopasować odpowiednie wzory i formularze do ich obsługi. Ministerstwo chce także odświeżyć sam interfejs platformy by uczynić ją bardziej intuicyjną i przejrzystą dla odbiorcy. Działania podejmowane przez ustawodawcę skierowane są na osiągnięcie celu określonego w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, który zakłada wzrost odsetku obywateli komunikujących się z administracją za pośrednictwem internetu z dotychczasowych 32 % do 64% w 2020 r. Wzrosnąć ma także ilość korespondencji wychodzącej z urzędów za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej z 6% do 60%.

Pomimo, iż większość zmian wprowadzanych ustawą zacznie obowiązywać od 11 maja 2014 r., to obowiązek posiadania jednolitej e-skrzynki podawczej wejdzie w życie od 10 sierpnia 2014 r.,  zmiany w ordynacji podatkowej w odniesieniu do wydawanych drogą elektroniczną zaświadczeń 1 stycznia 2016 r., a przepisy odnoszące się do postępowania przed sądami administracyjnymi 11 lutego 2017 r.

Maciej Brzeziński

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.