Kategorie

Wirtualne zyski i straty

Po zastosowaniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nagle okazało się, że niektóre spółki są znacznie bogatsze lub, odwrotnie, biedniejsze niż były. Analiza pierwszych półrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych przez te firmy według nowych zasad ukazuje, jak wiele zamieszania narobiły standardy międzynarodowe.

Oceny skutków wprowadzenia nowych standardów dokonały wszystkie firmy audytorskie z tzw. wielkiej czwórki. Co prawda, ich raporty różnią się, co jest uzależnione doborem „próby” do badania, jednak wnioski są takie same. Zmiany w wynikach finansowych spółek, w kapitałach, w wartości majątku to tylko niektóre efekty MSR. Nagle okazało się, że spółki są znacznie „bogatsze” lub, odwrotnie, „biedniejsze” niż były. Znaczące zmiany miały miejsce w wielu spółkach. Wzrosty wyników odnotowano m.in. w spółkach: Budimex, Amica, Zelmer, Echo i Bioton. Z kolei spadki wyników odnotowały m.in. następujące spółki: Orbis, Sokołów, PGNiG, Orlen.

Prowizje pobrane od nowo udzielonych kredytów nie są ujmowane jako przychód banku, lecz podlegają rozliczeniu w czasie.

– Największy relatywnie wpływ na wzrost prezentowanych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2005 r. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w porównaniu z ustalonymi według polskich zasad rachunkowości, miał wybór kursu walut stosowanego do wyceny pozycji bilansowych. Najbardziej widoczne zmiany powodujące, że wyniki finansowe według MSSF były niższe, to zwiększona amortyzacja na skutek wyceny środków trwałych oraz obciążenie wyników wypłatami z zysku netto – podkreślił Jacek Hryniuk, partner Ernst & Young.

Różnice w kapitałach

Ogromnym problemem dla spółek jest zastosowanie standardu dotyczącego hiperinflacji. Wymaga on przeszacowania kapitałów w spółkach. Czy wymóg ten jest do zrealizowania w polskich warunkach – zdania są podzielone. Zastosowanie standardu skutkuje tym, że spółka będzie miała inne kapitały w Krajowym Rejestrze Sądowym, a inne w sprawozdaniu finansowym. Powstaje pytanie, czy powinna dokonać korekty wartości kapitałów wpisanej do KRS?

– Różnicę powstałą z przeszacowania powinno się wykazać w nocie objaśniającej do sprawozdania i nie trzeba korygować zapisów w KRS – uważa Tomasz Konieczny, dyrektor z PricewaterhouseCoopers. Nie wszyscy jednak podzielają ten pogląd.

Zdania wśród audytorów są podzielone. Pojawiają się twierdzenia, że powinniśmy wystąpić do Komisji Europejskiej lub bezpośrednio do Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości z wnioskiem o zwolnienie ze stosowania tego standardu.

Korekty, które zwiększyły wartość kapitałów własnych, to nie tylko korekty hiperinflacyjne, ale też ujęcie środków trwałych w wartości godziwej oraz odmienne traktowanie tzw. ujemnej wartości firmy. Zmiany, które wpłynęły ujemnie na wartość kapitałów, związane były z rozpoznaniem odpisów aktualizujących wartość środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych oraz korekty hiperinflacyjne. Oczywiście nie należy też zapominać o wpływie ustalenia podatku odroczonego z tytułu korekt przy przejściu z polskich zasad rachunkowości na MSSF-y – podkreślił Jacek Hryniuk.

Zmiany w bankach

Zmiany dotyczyły również banków. Największy wpływ na zmiany wskaźników miała wycena metodą zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej.

– Prowizje z tytułu udzielenia kredytów, pobrane i uwzględnione w wyniku finansowym w latach poprzednich, skorygowały kapitały własne banków i podlegają ponownemu rozliczeniu do wyniku finansowego przez cały okres życia kredytów.

Prowizje pobrane od nowo udzielonych kredytów nie są ujmowane jako przychód banku, lecz podlegają rozliczeniu w czasie – stwierdził Paweł Ryba z KPMG. Banki muszą rozliczyć ponownie prowizje od wszystkich udzielonych i nie spłaconych dotychczas kredytów. Podkreślił, że prowizje te ujmowane są w rachunku zysków i strat jako przychody odsetkowe, a nie, jak dotychczas, jako przychody z tytułu prowizji, co ma pozytywny wpływ na marżę odsetkową realizowaną przez banki. Marża odsetkowa jest ważnym wskaźnikiem dla banków i rozwiązanie to poprawia wizerunek tych banków, w których jest ona wysoka. Jednak są też negatywne skutki zastosowania MSSF. Prezentacja wyceny pewnych instrumentów pochodnych, tzw. swapów płynnościowych, wpływa z kolei negatywnie na marżę odsetkową realizowaną przez banki, a szczególnie te, które odnotowały istotny wzrost kredytów hipotecznych udzielonych w walutach obcych – podkreślił Paweł Ryba. Korekty z tego tytułu może nie są szokujące, ale z pewnością mają wpływ na wizerunek firmy.

W spółkach paliwowych

Spółki paliwowe dotychczas swoje przychody ujmowały łącznie z akcyzą i opłatami paliwowymi. Według standardów przychody spółek paliwowych trzeba pomniejszać o te elementy – podkreślił Waldemar Bojara z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Przychody te będą więc niższe. Zmiana ta miała znaczny wpływ na przychody PKN Orlen czy Lotos.

Trudniejsza analiza

– Analiza sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF-ami wymaga dużo uważniejszej lektury niż sprawozdania według polskich zasad rachunkowości – podkreśla Anna Sirocka, partner Ernst & Young. W przypadku sporządzania sprawozdania finansowego po raz pierwszy zgodnie z MSSF, spółka może skorzystać z różnego rodzaju zwolnień przewidywanych przez standardy i te wybory determinują sposób ustalenia danych w sprawozdaniu finansowym. Znajomość wyborów dokonanych przez spółkę, jak również przyjętych przez nią rozwiązań, jest niezbędna dla zrozumienia wyników finansowych prezentowanych przez spółkę czy grupę kapitałową. – Znaczenie ma także interpretacja MSSF-ów w odniesieniu do takich zagadnień jak rozpoznanie prawa wieczystego użytkowania czy korekty hiperinflacyjne kapitałów – stwierdza Anna Sirocka.

Każda ze spółek musiała przygotować zestawienie zmian (korekt) pomiędzy standardami, podać ich wartości, opisać oraz podać ich wpływ na wynik finansowy i wartość kapitałów własnych w sporządzanym w 2005 r. sprawozdaniu finansowym. Bez takich wyjaśnień dotyczących danych historycznych czytelnik sprawozdania finansowego byłby praktycznie pozbawiony możliwości zrozumienia, na czym polegają zmiany bez dokonania dodatkowych analiz – podkreśla Jacek Hryniuk.

Bilans zamknięcia za 2004 r. ciągle jeszcze w spółkach jest korygowany, co oznacza, że ich raporty za I półrocze 2005 zawierają niestety błędy – podkreślił Mirosław Szmigielski z PricewaterhouseCoopers. Inwestorzy przed podjęciem właściwych decyzji muszą więc dokładnie czytać noty objaśniające do sprawozdań.

Wiesława Moczydłowska

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. Objaśnienia. Wzory. Przykłady
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. Objaśnienia. Wzory. Przykłady
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.