Kategorie

Prof. Nykiel: Karta Praw Podatnika wzmocni ochronę praw podatników

Prof. Nykiel: Karta Praw Podatnika wzmocni ochronę praw podatników
Podatnicy będą mogli powoływać się na przepisy ustawy Karta Praw Podatnika w konkretnych sytuacjach. O celach i potrzebie wprowadzenia do polskiego systemu prawa podatkowego Karty Praw Podatnika oraz korzyściach dla podatników z tym związanych rozmawiamy z prof. dr. hab. Włodzimierzem Nykielem.

Panie Profesorze, jest Pan współautorem projektu ustawy Karta Praw Podatnika. Projekt ten został przedstawiony podczas konferencji 26 marca 2019 r. w Sejmie. Wprowadzenie Karty Praw Podatnika za potrzebne uznaje także obecny Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Jakie cele ma realizować Karta Praw Podatnika?

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel: Tekst Karty wraz ze mną opracowywała dr Małgorzata Sęk. Nad koncepcją karty pracowali ponadto: dr Janusz Cichoń, dr Michał Wilk i p. Marcin Łoboda.

Kartę Praw Podatnika wprowadza się do systemu podatkowego, by wzmocnić ochronę praw podatnika przez ich skonsolidowanie w jednym dokumencie, usystematyzowanie i wyrażenie w sposób możliwie zrozumiały.

Proponowana Karta co do zasady nie przyznaje podatnikom nowych praw, bo te wynikają już z Konstytucji, zasady demokratycznego państwa prawnego, a także uregulowań proceduralnego i materialnego prawa podatkowego. Jednakże w niektórych obszarach Karta zwiększa zakres ochrony przysługującej podatnikom, rozszerzając ich prawa lub potwierdzając prawa, których obowiązywanie już teraz nie powinno budzić wątpliwości, a jednak nie jest tak oczywiste dla organów podatkowych.

Nawet gdy Karta powtarza jedynie prawa, które wynikają już z innych przepisów, ma do odegrania ważną rolę porządkującą, wzmacniającą oraz edukacyjną.

Proponowana Karta ma też stanowić kontekst interpretacyjny dla innych przepisów prawa podatkowego.

Czy Karta Praw Podatnika ma mieć charakter jedynie deklaratoryjny, czy też może podatnicy będą mogli wykorzystać przepisy Karty (powołać się na te przepisy) w konkretnych sytuacjach?

Reklama

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel: Z doświadczeń zagranicznych wynika, że  znacznie bardziej efektywne są Karty mające formę ustawy i właśnie taką formę proponujemy. Siła oddziaływania na praktykę stosowania prawa podatkowego Karty o charakterze normatywnym będzie z pewnością większa. Poza tym tylko forma ustawowa, jako wyraz samozwiązania się prawodawcy, daje szansę na poprawę praktyki tworzenia prawa podatkowego.

Podatnicy będą mogli powoływać się na przepisy ustawy Karta Praw Podatnika w konkretnych sytuacjach. Na przykład, podatnik będzie mógł powołać konkretną podstawę prawną do tego, by organy podatkowe domniemywały, że podatnik działał w dobrej a nie złej wierze. To domniemanie działania w dobrej wierze będzie obowiązywać, póki organy podatkowe nie wykażą, zgodnie z zasadami postępowania dowodowego, że podatnik dział jednak w złej wierze. To z pewnością poprawi relacje między podatnikami i organami podatkowymi.  

Jakie przepisy zaproponowane w projekcie Karty Praw Podatnika mają mieć największe znaczenie dla podatników? Które powinny najefektywniej chronić prawa podatników?

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel: Karta dotyczy tak wielu praw ważnych dla podatników, że trudno wskazać te najważniejsze. Bardzo istotne jest  uregulowanie standardów dla tworzenia prawa podatkowego, szczególnie w zakresie wymogów odpowiedniej konsultacji projektów nowych przepisów podatkowych, tak by przepisy te odpowiednio wyważały interes publiczny i interes prywatny.

Istotne jest zapisanie w Karcie prawa do jasnego i zrozumiałego prawa podatkowego, a także wskazanie, że niezrozumiały przepis prawa podatkowego nie może być podstawą stosowania sankcji podatkowych, karnych i karnych skarbowych.

Bardzo ważne jest też domniemanie rzetelności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i domniemanie działania w dobrej wierze.

Z karty wynika, że przesłanki zastosowania ulg i zwolnień powinny być jasno i precyzyjnie określone w przepisach. Spełnienie tych przesłanek, daje podatnikowi prawo do skorzystania z ulg i zwolnień i organy podatkowe nie mogą w sposób arbitralny pozbawiać podatnika tego prawa, kierując się nieprawidłowym założeniem, że ulga czy zwolnienie stanowi rozwiązanie wyjątkowe, a interes publiczny wymaga pobrania podatku w możliwie najwyższej kwocie. Interes publiczny wymaga bowiem pobrania podatku tylko w prawidłowej kwocie, wynikającej z przyjętych w ramach mechanizmów demokratycznych przepisów podatkowych.

Zgodnie z kartą, materiały zgromadzone sprzecznie z prawem nie będą stanowić dowodów.

Organy podatkowe będą miały obowiązek dążyć do załatwienia sprawy we współpracy i porozumieniu z podatnikiem.

To zaledwie kilka przykładów.

Skąd pomysł Karty Praw Podatnika jako odrębnej ustawy? Dlaczego nie zawrzeć takiego rozdziału np. w Ordynacji podatkowej? Czy obecna Ordynacji podatkowa nie zawiera przepisów wystarczająco chroniących prawa podatników?

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel: Nie każdy podatnik ma świadomość obowiązywania, zawartości i roli takich aktów prawnych jak ordynacje lub kodeksy podatkowe. Podatnicy często rezygnują z sięgania bezpośrednio do aktów prawnych, zniechęceni ich dużą objętością, stopniem złożoności i szczególnym, trudnym niekiedy do zrozumienia, językiem. Dlatego rolę  edukacyjną znacznie lepiej zrealizuje Karta w formie odrębnego dokumentu, mającego charakter normatywny, lecz znacznie krótszego i napisanego znacznie prostszym językiem niż inne akty prawne z zakresu prawa podatkowego.

Również w innych państwach Karty najczęściej przyjmują formę odrębnych dokumentów (normatywnych lub deklaratywnych).

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Reklama

Jak się ma projekt Karty Praw Podatnika do projektu nowej Ordynacji podatkowej? Projekt nowej Ordynacji (przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego i modyfikowany następnie w Ministerstwie Finansów) powoli zmierza do końca rządowych prac legislacyjnych i wg zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów w bieżącym roku ma trafić do Sejmu. Czy zdaniem Pana Profesora w tym projekcie nowej Ordynacji podatkowej w sposób niewystarczający chronione są prawa podatników? Czy jest możliwe, by Karta Praw Podatnika funkcjonowała obok nowej Ordynacji podatkowej?

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel: Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego rzeczywiście podjęła próbę włączenia szeregu unormowań chroniących praw podatnika do treści Ordynacji podatkowej. Ta inicjatywa i sposób jej wykonania zasługują na pozytywną ocenę.

Jednak najlepszym dla Polski rozwiązaniem jest odrębny dokument normatywny, przyjęty już teraz i czerpiący zarówno z wyników prac Komisji Kodyfikacyjnej, jak i z wcześniejszych projektów kart, deklaracji i przepisów ogólnych prawa podatkowego opracowanych przez przedstawicieli nauki i praktyki prawa podatkowego, a także z doświadczeń zagranicznych i inicjatyw międzynarodowych. Karta potrzeba jest już teraz. W bardzo wielu państwach karta działa obok ogólnych ustaw czy kodeksów podatkowych.

Gdzie można zapoznać się z treścią projektu ustawy Karta Praw Podatnika? Kiedy ten projekt trafi do Sejmu?

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel:  Obecnie trwają prace nad udoskonalaniem Karty. Staramy się uwzględnić pomysły zgłoszone przez uczestników konferencji, która obywała się w Sejmie 26 marca 2019 r.  Gotowa Karta na pewno zostanie udostępniona w serwisie Facebook na stronie Włodzimierz Nykiel - poseł na Sejm RP.

Oczywiście chciałbym, by Karta jak najszybciej trafiła pod obrady Sejmu, lecz musimy dbać o jak najwyższą jakość projektu.

Czy zdaniem Pana Profesora istnieje potrzeba uzupełnienia przepisów Konstytucji RP o przepisy gwarantujące prawa podatników? Wszyscy, bez względu na poglądy są podatnikami, więc nie wydaje się nieprawdopodobne wprowadzenie do Konstytucji zmian, które przysłużyłby się wszystkim podatnikom. Jakie zdaniem Pana Profesora przepisy chroniące prawa podatników warto wpisać do Konstytucji?

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel:  Nie dostrzegam potrzeby zmiany Konstytucji w tym zakresie. Konstytucja, właściwie rozumiana i stosowana, dostatecznie chroni prawa podatników. Kluczem jest jednak przestrzeganie jej unormowań  w praktyce oraz zwiększenie świadomości praw podatnika wśród samych podatników, jak i przedstawicieli administracji podatkowej. Ten cel może zostać zrealizowany przez Kartę.

Dziękuję uprzejmie za rozmowę

Z profesorem Włodzimierzem Nykielem rozmawiał Paweł Huczko z redakcji portalu infor.pl.

Projekt ustawy Karta Praw Podatnika z uzasadnieniem - wersja z 23 kwietnia 2019 r.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.