| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Ramy prawne opodatkowania energii w UE wymagają aktualizacji

Ramy prawne opodatkowania energii w UE wymagają aktualizacji

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych poparła aktualizację ram prawnych opodatkowania energii, tak by przyczyniały się do realizacji szerszych celów polityki gospodarczej i środowiskowej. Zdaniem Rady UE opodatkowanie energii jako instrument fiskalny może być ważnym elementem zachęt gospodarczych, które kierują skuteczną transformacją energetyczną, prowadząc do niskiego poziomu emisji gazów cieplarnianych.

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2019 roku przyjęła konkluzje w sprawie unijnych ram opodatkowania energii.

- Unijna dyrektywa w sprawie opodatkowania energii pełni ważną rolę w harmonizacji przepisów w tym zakresie i ma duże znaczenie dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Jej zmiana mogłaby jednak przyczynić się do osiągnięcia celów środowiskowych i usprawnić przejście Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej - Mika Lintilä, fiński minister finansów.

Konkluzje są bezpośrednią odpowiedzią na wezwanie Rady Europejskiej do kontynuowania prac nad warunkami, zachętami i ramami wspomagającymi, które pozwolą zapewnić przejście UE do neutralności klimatycznej, zgodnie z porozumieniem paryskim. Chodzi o wniesienie wkładu w realizację celów i środków politycznych pozwalających osiągnąć cele środowiskowe, energetyczne i klimatyczne na 2030 r., a jednocześnie zachować europejską konkurencyjność, przy zapewnieniu sprawiedliwych i społecznie zrównoważonych zasad oraz z poszanowaniem prawa państw członkowskich do decydowania o własnym koszyku energetycznym.

W przyjętej w 2003 r. dyrektywie o opodatkowaniu energii określono produkty energetyczne objęte zharmonizowanymi przepisami dotyczącymi podatków akcyzowych, minimalne poziomy opodatkowania i warunki stosowania zwolnień podatkowych i obniżek podatkowych, w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Choć dyrektywa początkowo wniosła pozytywny wkład w rynek wewnętrzny, obowiązujące przepisy nie sprzyjają realizacji nowych unijnych ram regulacyjnych i celów polityki w obszarze klimatu i energii, w obliczu znacznych zmian, które zaszły w technologii, krajowych stawkach podatkowych i na rynkach energii w ciągu ostatnich 15 lat.

Mając to na względzie, Rada popiera aktualizację ram prawnych opodatkowania energii, tak by przyczyniały się do realizacji szerszych celów polityki gospodarczej i środowiskowej Unii Europejskiej.

W tym celu Rada apeluje do Komisji o dokonanie analizy i oceny możliwych wariantów ewentualnej zmiany dyrektywy o opodatkowaniu energii, która to zmiana odzwierciedlałaby obecne potrzeby UE i państw członkowskich. W tym względzie w konkluzjach zachęca Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na zakres dyrektywy, stawki minimalne oraz szczególne obniżki i zwolnienia podatkowe.

Polecamy: PODATKI 2020 – Komplet

Ponadto w konkluzjach Rada wzywa Komisję do zaktualizowania przepisów, stosownie do sytuacji, w celu zagwarantowania możliwości ich praktycznego stosowania i zapewnienia większej pewności i jasności w ich wdrażaniu. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na:

  • opodatkowanie biopaliw i innych paliw alternatywnych
  • możliwość stosowania przepisów dotyczących kontroli i przemieszczania względem niektórych produktów, np. w odniesieniu do smarów i paliw podrabianych
  • nowe produkty i technologie energetyczne
  • odnośne sektory, takie jak lotnictwo, z uwzględnieniem ich specyfiki oraz istniejących zwolnień i wymiaru międzynarodowego
  • skutki dla dochodów rządowych
  • procesy i zasady pomocy państwa.

Rada UE podkreśla też, jak ważne jest, by przedstawiane wnioski były dokładnie oceniane pod kątem ich kosztów i korzyści gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz ich wpływu na konkurencyjność, konektywność, zatrudnienie i trwały wzrost gospodarczy, zwłaszcza w sektorach najbardziej narażonych na konkurencję międzynarodową.

Zobacz: Konkluzje Rady o opodatkowaniu energii

Rada Unii Europejskiej

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »