reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Czy zmienią się kody GTU w nowym JPK_VAT?

Czy zmienią się kody GTU w nowym JPK_VAT?

W odpowiedzi z 6 listopada 2020 r. na interpelację poselską Jan Sarnowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów poinformował, że "w chwili obecnej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzone są analizy dotyczące konieczności ewentualnego wprowadzenia zmian w rozporządzeniu wykonawczym w zakresie GTU." 25. listopada 2020 r. mija termin, w którym podatnicy po raz pierwszy mają przesłać nowy JPK_VAT. Czy resort finansów dokona zmian w rozporządzeniu dot. kodów GTU? Czy za błędy w JPK_VAT można nie ponieść kary?

Kody GTU w nowym JPK_VAT - czy będzie zmiana rozporządzenia?

Z interpelacją do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej wystąpiła 8 października 2020 r. posłanka Urszula Nowogórska, która zwróciła uwagę na zgłaszane jej przez przedsiębiorców pytania i wątpliwości dotyczące stosowania kodów GTU, którymi trzeba oznaczać w nowym JPK_VAT dostawy niektórych towarów i usług, niektóre rodzaje transakcji oraz dowody sprzedaży i nabycia.

Posłanka zauważyła, że zakwalifikowanie towarów i usług do poszczególnych grup nie zawsze jest proste. Grup towarów i usług jest tylko 13, ale katalog artykułów i usług zaliczanych do poszczególnych grup jest rozbudowany. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy daną transakcję trzeba oznaczyć kodem, niekiedy konieczne będzie sięgnięcie do osobnych klasyfikacji lub aktów prawnych, takich jak Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), Nomenklatura Scalona (CN), ustawa o VAT wraz z załącznikami nr 12 i nr 15, ustawa o podatku akcyzowym, a nawet Prawo farmaceutyczne (w przypadku sprzedaży leków i wyrobów medycznych).

W związku z powyższym posłanka zadała kilka pytań, a w szczególności:

  • Czy w związku z licznymi głosami służb księgowych i przedsiębiorców przewiduje się jakieś zmiany w zakresie GTU?
  • Jakie sankcje poniesie podatnik, jeżeli na wszelki wypadek użyje jakiegoś kodu lub błędnie zakwalifikuje transakcję?
  • Czy przed nałożeniem kary podatnik będzie informowany o nieprawidłowościach i czy dostanie czas na korektę?

Polecamy: Nowy JPK_VAT z kodami GTU

Czy resort finansów dokona zmian w rozporządzeniu dot. kodów GTU?

Odpowiadając 6 listopada 2020 r. na ww. interpelację w imieniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, Jan Sarnowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przypomniał, że elementy nowego JPK_VAT (w tym ujęte w części ewidencji, takie jak GTU) określa, wydane w ubiegłym roku na podstawie delegacji ustawowej, rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm. - zwane „rozporządzeniem wykonawczym” oraz opracowane na podstawie tego rozporządzenia wzory struktury logicznej JPK_VAT w formie JPK_V7M i JPK_V7K.

Nowy plik JPK_VAT jest przesyłany wyłącznie w formie elektronicznej i dlatego musi spełnić prawne wymogi wzoru dokumentu elektronicznego. Obowiązujący obecnie wzór JPK_VAT, w wersji dla podatników rozliczających się miesięcznie (JPK_V7M) i kwartalnie (JPK_V7K), został zamieszczony w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na ePUAP w trybie przepisów o informatyzacji działalności podmiotów.

Sarnowski przypomniał też, że zarówno rozporządzenie wykonawcze, jak i opracowane na jego podstawie wzory nowej schemy JPK_VAT z deklaracją były przedmiotem konsultacji. Projekt rozporządzenia wykonawczego był przekazany przy piśmie z 30 lipca 2019 r. do konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania. Zgłoszone uwagi w toku konsultacji były przedmiotem analiz, a ich wyniki znalazły odzwierciedlenie w raporcie z konsultacji opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Informacja o konsultacjach publicznych w zakresie wzoru nowej schemy i ich terminie była podana do publicznej wiadomości. Udział w konsultacjach był otwarty dla wszystkich przedsiębiorców. Po analizie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji w przedmiocie nowej schemy o połowę zredukowano liczbę zaproponowanych pierwotnie kodów dokumentów GTU. Dodatkowo zredukowano liczbę procedur specjalnych podlegających oznaczeniu w schemie oraz usunięto po stronie sprzedaży i zakupów adres kontrahenta/dostawcy.

Tym niemniej resort finansów chyba zdaje sobie sprawę z pewnych niedoskonałości tych przepisów, bowiem jak poinformował Jan Sarnowski w odpowiedzi na ww. interpelację: w chwili obecnej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzone są analizy dotyczące konieczności ewentualnego wprowadzenia zmian w rozporządzeniu wykonawczym w zakresie GTU.

Czy za błędy w JPK_VAT można nie ponieść kary?

Za błędy popełnione w ewidencji JPK_VAT grozi kara pieniężna w wysokości 500 zł (zob.  art. 109 ust. 3h ustawy o VAT). Minister Sarnowski zauważył, że kara ta ma charakter fakultatywny, oparty na uznaniu administracyjnym warunkowanym okolicznościami konkretnej sprawy i nie będzie nakładana automatycznie, po identyfikacji błędu w ewidencji. Zmieniono bowiem w stosunku do pierwotnej wersji przepisów charakter kary z obligatoryjnego na fakultatywny (zob. art. 58 pkt 1 lit. c ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 568).

Od 1 października 2020 r., tj. od daty wdrożenia nowego JPK_VAT, ww. kara może być nakładana tylko na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy uniemożliwiają weryfikacje prawidłowości transakcji, jeżeli naczelnik urzędu skarbowego uzna, że nałożenie tej kary jest zasadne.

Minister Sarnowski podkreślił, że nałożenie ww. kary przez naczelnika urzędu skarbowego poprzedzone będzie wezwaniem podatnika do skorygowania błędów, w którym to wezwaniu błędy te zostaną wskazane.

Kara pieniężna nie będzie nakładana, jeżeli podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania:
- prześle skorygowany plik JPK_VAT w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub
- złoży wyjaśnienia, w których wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.

Polecamy: Biuletyn VAT

Ustawa o VAT

Oprac. Paweł Huczko

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama