| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Łatwiejsze rozliczenia różnic kursowych

Łatwiejsze rozliczenia różnic kursowych

Nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące różnic kursowych rozwiązały problemy występujące m.in. przy rozliczaniu pożyczek, potrąceń czy stosowaniu kursów walut innych niż bankowe.


Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące różnic kursowych. Podatkowe traktowanie różnic kursowych do końca 2006 roku było źródłem licznych kontrowersji. Czy wprowadzone zmiany mogą ułatwić życie podatnikom?

- Ustawodawca zmienił samą konstrukcję przepisów dotyczących różnic kursowych. O ile w poprzednim stanie prawnym przepisy te stanowiły część regulacji dotyczących kosztów i przychodów, o tyle w znowelizowanym kształcie stanowią one odrębny artykuł 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.; dalej ustawa o CIT) i regulują bardziej szczegółowo materię różnic kursowych. Ta niewielka z pozoru zmiana ma istotne znaczenie. Zdarzały się np. przypadki kwestionowania przez władze skarbowe możliwości rozpoznania dla celów podatkowych ujemnych (tj. kosztowych) różnic kursowych w przypadku sprzedaży waluty obcej. Problemy wynikały z faktu, że stosowane w takiej sytuacji regulacje dotyczące wyliczania różnic kursowych od własnych środków w walutach obcych znajdowały się w art. 12 ustawy o CIT dotyczącym przychodów i nie wspominały o możliwości rozpoznawania kosztów. W obecnym stanie prawnym podobne wątpliwości nie znajdą już uzasadnienia.


Czy znowelizowane regulacje rozstrzygają niektóre wątpliwości interpretacyjne związane z różnicami kursowymi z tytułu pożyczek i kredytów, które nie były odrębnie uregulowane w ustawie o CIT przed 1 stycznia 2007 r.?

- Tak. Przekazanie i zwrot samej kwoty pożyczki jest neutralne podatkowo. W konsekwencji w poprzednim stanie prawnym powstawały wątpliwości, czy różnice kursowe z tym związane powinny być rozpoznawane dla celów podatkowych (w praktyce przyjmowano, że tak). W świetle przepisów obowiązujących obecnie nie ulega wątpliwości, że różnice te należy rozpoznać. Przed 1 stycznia 2007 r. niektórzy podatnicy mieli także wątpliwości, czy w świetle ustawy o CIT zasadne jest rozpoznawanie różnic kursowych w związku z pożyczkami denominowanymi w walutach obcych (tj. udzielanymi w walucie polskiej, ale których wartość ustalana jest na podstawie kursu waluty obcej). W znowelizowanej ustawie o CIT znalazł się przepis, że różnice kursowe powstają jedynie w przypadku kredytu (pożyczki) w walucie obcej - co sugeruje, że różnice kursowe nie powstają w przypadku pożyczek denominowanych do walut obcych.


Nowelizacja ustawy o CIT rozwiewa też wątpliwości związane z rozpoznawaniem różnic kursowych w przypadku uregulowania zobowiązania walutowego poprzez kompensatę (potrącenie). Z jakimi problemami w tym zakresie podatnicy spotykali się do tej pory?

- Wątpliwości te wynikały przede wszystkim z rozumienia pojęcia zapłaty, które w ocenie władz skarbowych nie obejmowało potrącenia. Nie wnikając w argumenty zarówno zwolenników, jak i przeciwników tego twierdzenia, należy z aprobatą ocenić obecną regulację ustawy o CIT. Zgodnie z nią różnice kursowe powstają w przypadku uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności.


Obecnie przepisy ustawy o CIT pozwalają podatnikom na rozliczanie niektórych transakcji wyrażonych w walutach obcych przy zastosowaniu kursów walutowych innych niż kursy bankowe. Dla jakich transakcji taka zmiana jest istotna?

- Jest to ważne w przypadku kupna walut obcych w kantorach. Nowe przepisy rozwiązują także część problemów związanych z podatkowym ujęciem walutowych instrumentów pochodnych o charakterze rzeczywistym (tj. obejmujących faktyczną dostawę instrumentu bazowego), gdzie dostawa waluty następowała po kursie terminowym określonym w umowie. Możliwość zastosowania kursu wynikającego z umowy była często kwestionowana przez władze skarbowe na gruncie poprzednich regulacji.


Katarzyna Przewłocka

konsultant, Ernst & Young


Rozmawiała Ewa Matyszewska

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Ostrowska

ekspert Instytutu Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »