Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kasy fiskalne online bezobsługowe (w automatach sprzedających) - zmiany w 2022 roku

Kasy fiskalne online bezobsługowe (w automatach sprzedających) - zmiany w 2022 roku
Kasy fiskalne online bezobsługowe (w automatach sprzedających) - zmiany w 2022 roku
Shutterstock
Minister finansów przygotował projekt zmiany rozporządzenia z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Projekt ten ma dostosować przepisy do zmian wynikających z projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących i ma związek z objęciem bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania usług w urządzeniach do automatycznej sprzedaży. W związku z dopuszczeniem możliwości wprowadzenia postaci elektronicznej dla wszystkich raportów fiskalnych oraz dokumentów takich jak paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, faktury i faktury anulowane z kas rejestrujących, istnieje konieczność odpowiedniego dostosowania przepisów rozporządzenia w tym zakresie.

Wymagania techniczne dla kas rejestrujących - zmiana rozporządzenia

Na ostatniej prostej rządowej procedury legislacyjnej (Komisja Prawnicza) znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących. Projekt ten (najnowsza jego wersja pochodzi z 21 marca 2022 r.) ma na celu określenie optymalnych rozwiązań dla kas rejestrujących stosowanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług.

Kiedy kasa fiskalna nie będzie musiała zawierać drukarki?

Zmieniony (zgodnie z propozycją zawartą w ww. projekcie) § 52 tego rozporządzenia wprowadzić ma rozwiązania techniczne w konstrukcji kas rejestrujących, aby takie kasy mogły nie zawierać drukarki kasy jako elementu konstrukcyjnego. Zmiany wprowadzono w przepisach rozdziału 7 dotyczącego wymagań technicznych dla kas o zastosowaniu specjalnym.
W przedmiotowym przepisie przewidziano dwa warianty:

 • kasę w automacie, która zawiera drukarkę;
 • kasę w automacie, która nie zawiera drukarki.

W przypadku kasy niezawierającej w swojej konstrukcji drukarki:

 • kasa wyświetla na wyświetlaczu dla nabywcy przez co najmniej 30 sekund lub do czasu rozpoczęcia kolejnej sprzedaży określone rozporządzeniem pozycje paragonu fiskalnego, paragonu fiskalnego anulowanego lub faktury i faktury anulowanej i nie wystawia ich w postaci papierowej; 
 • kasa nie wystawia raportów fiskalnych dobowych, raportów fiskalnych okresowych, raportu fiskalnego rozliczeniowego, łącznych raportów fiskalnych okresowych, łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego, raportów fiskalnych zdarzeń, raportu fiskalnego fiskalizacji oraz dokumentów niefiskalnych, w postaci papierowej – zapewnia możliwość przesłania ww. dokumentów  do komputerowych systemów ogólnodostępnych w celu ich zapisu lub wydruku.
 • kasa nie drukuje danych zapisanych w pamięci fiskalnej i w pamięci chronionej oraz nie zapewnia współpracy z terminalem płatniczym w zakresie polecenia dotyczącego wydruku potwierdzenia transakcji płatniczej oraz raportów związanych z działaniem terminala płatniczego.

Zdaniem projektodawców zmiana ta powinna stanowić nie tylko znaczne ułatwienie prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatników, ale i wpłynąć korzystnie na tempo prowadzenia postępowań w sprawie wydania potwierdzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Miar o spełnianiu przez kasę (w tym przypadku niezawierającą drukarki) warunków technicznych (szybsza homologacja kas i w efekcie szybsze dopuszczenie urządzeń danego typu do stosowania przez podatników).

Dodatkowe korzyści z rezygnacji z drukarki w kasach rejestrujących powinni odnotować podatnicy używający kas o zastosowaniu specjalnym do ewidencjonowania sprzedaży usług w specyficznych warunkach środowiskowych, tj. np. w samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych. Charakterystyczna dla tego typu działalności podatność urządzeń na wilgoć i warunki pogodowe utrudniałaby stosowanie tradycyjnego wydruku, wpływała negatywnie na trwałość elementów konstrukcyjnych (drukarki) i powodowała konieczność częstszego serwisowania urządzeń.

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych - projekt zmiany

Ponadto Minister Finansów przygotował projekt (z 22 marca 2022 r.) rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Projekt ten ma na celu  dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian wynikających z ww. projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących. W związku z dopuszczeniem możliwości wprowadzenia postaci elektronicznej dla wszystkich raportów fiskalnych oraz dokumentów takich jak paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, faktury i faktury anulowane z kas rejestrujących, istnieje konieczność odpowiedniego dostosowania przepisów rozporządzenia w tym zakresie.

Zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących dadzą podatnikowi możliwość wyboru niewystawiania paragonu fiskalnego, paragonu fiskalnego anulowanego, faktury i faktury anulowanej w postaci papierowej, przy prowadzeniu ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony w przepisach o wymaganiach technicznych dla kas.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1625), stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 7a oraz w art. 145a ust. 15 ustawy o VAT. Przepis art. 111 ust. 7a ustawy o VAT stanowi delegację w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji oraz warunków używania kas rejestrujących typu online. Natomiast art. 145a ust. 15 ustawy o VAT stanowi delegację w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji oraz warunków używania dotychczas funkcjonujących na rynku kas z elektronicznym i papierowym zapisem kopii. Delegacje upoważniają także do określenia warunków zorganizowania i prowadzenia ich serwisu, w tym obowiązkowych przeglądów technicznych.

Zgodnie z omawianym projektem nowe przepisy będą mogły mieć zastosowanie do wszystkich kas umieszczonych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. f zmienianego rozporządzenia, dalej zwanych „kasami bezobsługowymi”.

Celem proponowanych zmian jest ułatwienie prowadzenia ewidencji przy użyciu kas bezobsługowych poprzez dopuszczenie możliwości niedrukowania dokumentów fiskalnych. W przypadku kas rejestrujących typu on-line poprzez wystawienie dokumentu przy użyciu kasy rozumie się jego utworzenie i zapis w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej, a w przypadku dokumentów w postaci papierowej, także wydruk tych dokumentów. Dopuszczenie możliwości niedrukowania paragonów fiskalnych, przy jednoczesnym zapewnieniu nabywcy możliwości zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich wyświetlenie na urządzeniu.

W szczególności zostaną zmienione przepisy § 12 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących poprzez zamieszczenie regulacji dotyczących prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas bezobsługowych wyposażonych w drukarkę, jak również kas bez drukarki. Rozwiązanie to będzie spójne z projektowanymi przepisami o wymaganiach technicznych dla kas.

Przepis § 12 ust. 1 obejmuje obowiązki podatnika w przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji przy użyciu kas bezobsługowych, jeżeli nie zawierają drukarki kasy. W takim przypadku podatnik nie zapewnia połączenia kasy z drukarką i jej konfiguracji w sposób zapewniający poprawny wydruk, zgodnie z przepisami o wymaganiach technicznych dla kas oraz nie wystawia wskazanych w przepisie dokumentów tj.: paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych, faktur i faktur anulowanych w postaci papierowej, ale zapewnia nabywcy zapoznanie się z danymi o sprzedaży poprzez pokazanie tych danych w sposób określony w przepisach o wymaganiach technicznych dla kas. W przypadku pozostałych dokumentów (raportów fiskalnych okresowych, raportu fiskalnego rozliczeniowego, raportów fiskalnych zdarzeń) przesyła je do komputerowych systemów ogólnodostępnych i dokonuje ich zapisu lub wydruku w tych systemach lub może je tam przesłać i wydrukować (dotyczy dokumentów wystawianych również w postaci elektronicznej - raportów fiskalnych dobowych, raportu fiskalnego fiskalizacji i dokumentów niefiskalnych).

Zmiana § 12 ust. 2 dotyczy przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas bezobsługowych, jeżeli zawierają drukarki kasy. W takim przypadku podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego, paragonu fiskalnego anulowanego, faktury i faktury anulowanej, w postaci papierowej, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży przez ich odpowiednie pokazanie zgodnie z przepisami o wymaganiach technicznych (kryteriach i warunkach technicznych) dla kas.

Termin wejścia w życie nowych przepisów

Planuje się, że ww.
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących oraz
-
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie
w sprawie kas rejestrujących

wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, co jest uzasadnione koniecznością pilnego zapewnienia podmiotom świadczącym usługi myjni samochodowych kas rejestrujących dopasowanych do specyfiki ich działalności.

Bowiem od 1 lipca 2022 r. w przypadku świadczenia usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej), nie będzie można korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas. Powyższe wyłączenie ze zwolnienia przewiduje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2442).
Odstąpienie od 14-dniowego vacatio legis i wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia uwzględnia też konieczność zapewnienia wymaganego terminu dla notyfikacji aktu prawnego oraz wytworzenia i homologacji nowych kas przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.

oprac. Paweł Huczko

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Opłata od deszczu. Kto zapłaci podatek od deszczu?
  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej to potocznie podatek od deszczu. Ten rodzaj daniny publicznej obciąża właścicieli nieruchomości z określonym dolnym limitem powierzchni, których określona część jest „zabetonowana” poprzez utworzenie np. parkingu lub asfaltowego podjazdu do garażu. Nie wszyscy wiedzą o istnieniu tego obowiązku. Korzystniej jest zapłacić z własnej inicjatywy niż narażać się na interwencje fiskusa oraz odsetki od niezapłaconej w terminie należności.
  Fogiel: tarcze antyinflacyjne w razie potrzeby będą przedłużane
  Na razie tarcza antyinflacyjna jest przedłużona o kilka miesięcy. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te tarcze będą przedłużane - powiedział w środę rzecznik PiS Radosław Fogiel. "Będziemy pomagać Polakom tak długo, jak sytuacja będzie tego wymagać" - zapewnił.
  Maląg: obywatele Ukrainy mogą wnioskować o pomoc w uzyskaniu nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów
  W systemie praca.gov.pl obywatele Ukrainy mogą już składać wnioski o przyznanie finansowania opłaty pobieranej przez uczelnie wyższe za postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie - poinformowała PAP szefowa MRiPS Marlena Maląg.
  Czym jest poręczenie za dług? Jak wyegzekwować poręczenie?
  Poręczenie to forma zabezpieczenia płatności przez dłużnika, która jest bardzo często wykorzystywana w praktyce gospodarczej. Przyczyną dużej popularności poręczenia może być fakt, iż jest to forma stosunkowo prosta i wygodna dla wierzyciela. Co więcej, udzielenie poręczenia nie powoduje zbyt wielu formalności. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?
  Koszty windykacji - ile wynoszą? Czy można prowadzić windykację na koszt dłużnika?
  Zwlekający z zapłatą kontrahenci to niechlubny standard w polskich firmach. Niestety niemal każdy przedsiębiorca spotyka się w końcu z sytuacją, w której druga strona transakcji będzie zwlekać z regulacją wymagalnych zobowiązań. Przyczyny takiego stanu rzeczy bywają różne, a w wielu przypadkach koniecznością okazuje się wszczęcie sprawy sądowej. Warto wiedzieć, że kosztami postępowania można obciążyć dłużnika.
  Inflacja i rosnące stopy procentowe NBP. Czy Polacy oszczędzają? Czy chronią swoje oszczędności?
  Inflacja osiągnęła już w 2022 roku poziomy nienotowane od ponad dwudziestu lat. Większość prognoz sugeruje, że szybko rosnące ceny będą nam towarzyszyć przez dłuższy czas. Jak Polacy odnajdują się w obliczu inflacji? Czy nasza świadomość w tym zakresie jest wysoka? Jak podchodzimy do oszczędzania? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w najnowszych raportach autorstwa dr Katarzyny Sekścińskiej „Inflacja i stopy procentowe oczami polskiego konsumenta 2022” oraz „Postawy Polaków Wobec Finansów 2022”.
  Rozliczenie CIT za 2021 rok - do kiedy?
  Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin rozliczenia rocznego podatku za 2021 r. dla większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Termin złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E) został przesunięty do 30 września 2022 r.
  JPK/PIT i JPK/CIT - od kiedy?
  Nowelizacja ustawy o PIT (oraz niektórych innych ustaw) z 9 czerwca 2022 r. odroczyła terminy wejścia w życie przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji podatkowych przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązku ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego (tzw. JPK/PIT i JPK/CIT). Od kiedy podatnicy będą mieli obowiązek elektronicznego prowadzenia ewidencji podatkowych i wysyłania JPK/PIT lub JPK/CIT?
  PUE ZUS stanie się niedługo częścią platformy gov.pl
  Platforma Usług Elektronicznych ZUS stanie się niedługo częścią wielkiej platformy gov.pl – zapowiedziała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Dodała, że rozwijane będą funkcjonujące rozwiązania informatyczne, np. e-wizyty i e-wnioski, będzie też więcej aplikacji mobilnych.
  Zwolnienie z VAT i cła przywozu towarów do zwalczania skutków COVID-19 tylko do 30 czerwca 2022 r.
  Decyzja Komisji Europejskiej zwalniająca z cła i VAT przywóz spoza Unii Europejskiej towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 obowiązuje do 30 czerwca 2022 r. Ministerstwo Finansów informuje, że zwolnienie to nie będzie przedłużone.
  Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT - rozliczenie podatku naliczonego
  Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanych fakturach to fundamentalne prawo przysługujące podatnikom VAT. Jednym z warunków dokonania odliczenia jest rejestracja jako podatnik VAT czynny. Brak formalnej rejestracji w chwili dokonywania zakupów nie pozbawia jednak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, o ile będą one wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych. Wymaga to odpowiedniego wypełnienia formularza VAT-R.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych - założenia specustawy
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje specustawę, która ułatwi waloryzację kontraktów we wszystkich kategoriach umów objętych zamówieniami publicznymi. Dla umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r. będzie możliwość wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych, a w umowach zawartych po tej dacie możliwe będzie podniesienie limitów waloryzacji.
  „Podatek Belki”. RPO pisze do Minister Finansów.
  Obywatele są zaniepokojeni szybkim wzrostem cen towarów i usług. W tym kontekście pytają o zasadność dalszego opodatkowania zysków kapitałowych, znanego jako ”podatek Belki”. Jest on dużym obciążeniem fiskalnym dla gospodarstw domowych - nie tylko wobec dwucyfrowej inflacji, ale i niskiego oprocentowania lokat oraz w dobie kryzysu po pandemii, a także wojny w Ukrainie.
  KAS: Jak klienci oceniają wizytę w urzędzie skarbowym – wyniki badania
  W ramach programu „Klient w centrum uwagi KAS” od kwietnia 2021 r. prowadzono internetowe badanie ankietowe wśród osób odwiedzających urzędy skarbowe. W ciągu roku spłynęło ponad 108 tys. wypełnionych ankiet, z których wynika, że ogólny poziom satysfakcji klientów wyniósł 82%. Wyniki badania są wykorzystywane do projektowania nowych rozwiązań i ulepszania obsługi w urzędach.
  Polski Ład 2.0 – zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Stawki, skala podatkowa, ulgi, składka zdrowotna i inne nowości
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, tzw. „Polski Ład 2.0” została podpisana przez Prezydenta w dniu 13 czerwca 2022 r., natomiast 15 czerwca 2022 r. opublikowano ustawę w Dzienniku Ustaw (poz. 1265). Poniżej przedstawiamy zbiór najważniejszych planowanych zmian. W zdecydowanej większości zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r.
  Wyższe zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r. - kto zapłaci i dlaczego
  Zmiany w PIT wchodzące w życie od 1 lipca 2022 r., zdaniem Ministerstwa Finansów, pozwolą na obniżenie zobowiązań podatkowych Polaków ale niektórych wypadkach mogą doprowadzić do wzrostu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Niższa 12% stawka PIT, wysoka kwota wolna od podatku – 30.000 zł oraz próg podatkowy na poziomie 120.000 zł nie w każdym przypadku już od pierwszego miesiąca wejścia w życie ustawy zrekompensują uchylenie innych mechanizmów wprowadzonych w 2022 roku. Ministerstwo Finansów wskazuje, że reforma podatkowa została rozłożona na 2 etapy, dlatego jej pełen skutek podatnicy odczują po 1 stycznia 2023 roku.
  Skutki podatku bankowego
  Podatek bankowy ogranicza efektywność polityki pieniężnej, nie jest wsparciem dla reformy wskaźników referencyjnych w Polsce - wynika z raportu opublikowanego w ramach Working Papers NBP.
  Nowelizacja ustawy o PIT od 1 lipca 2022 r. – najważniejsze zmiany. Wynagrodzenia brutto-netto
  Polski Ład, jedna z największych nowelizacji prawa podatkowego od wielu lat, doczekał się korekty (tzw. Polski Ład 2.0) w postaci ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 1 lipca 2022 r. Jakie najważniejsze zmiany w PIT będą obowiązywać od lipca? Jak w praktyce zmiany wpłyną na sytuację podatników – osób fizycznych pracujących w ramach stosunku pracy?
  Co ważniejsze do zastosowania 0% stawki VAT przy WDT - prawo UE czy prawo krajowe?
  Polska wchodząc w 2004 do Unii Europejskiej wyraziła chęć bycia w „unijnej rodzinie” oraz m.in. przyjęła dorobek prawny UE wprost, tak jak był on przez lata wypracowany oraz zgodziła oddać niektóre dziedziny życia w kompetencje zarządzania i legislacji UE. Zrozumiałym jest, że aby dobrze zarządzać tworem składającym się z 27 krajów, pod każdym względem różnych krajów, trzeba posiadać narzędzia, aby wspólne dziedziny życia funkcjonowały jednakowo i w określonym porządku.
  Badanie sprawozdania finansowego. Korekty biegłego rewidenta - wprowadzać czy nie wprowadzać?
  Do zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021 rok, zgodnie z przedłużonym terminem, pozostało jeszcze trochę czasu, ale nie zapominajmy, że wiele z nich podlega ocenie biegłego rewidenta, a ten może mieć uwagi. Co w sytuacji, gdy w wyniku badania pojawiają się korekty, a firma nie zgadza się na ich wprowadzenie?
  Składka zdrowotna 2022 a podatek - zmiany od 1 lipca
  Od 1 lipca 2022 r. zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), a także w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej. Zmiany te wynikają z ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1265. Nowelizacja ta jest określana potocznie jako Polski Ład 2.0, a w publikacjach Ministerstwa Finansów jako "Niskie podatki". Co się zmieni w rozliczaniu podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne?
  Kto zyska na obniżce podatku dochodowego z 17% do 12%?
  Jedynym beneficjentem zmian w PIT od 1 lipca 2022 r. będą pracownicy oraz zleceniobiorcy, którzy uzyskują miesięcznie przychody brutto w wysokości ponad 12 800 zł – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Stawka 12% i inne ważne zmiany - nowelizacja ustawy o PIT od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r. wchodzą w życie wchodzą istotne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), które m.in. obniżają niższą stawkę podatkową z 17 do 12 proc. Z niższej stawki będą mogli skorzystać wszyscy, którzy rozliczają się z wykorzystaniem skali podatkowej, a więc pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i przedsiębiorcy rozliczający się w ten sposób.
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w VAT – wyroki TSUE
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ma istotne znaczenie w dobie aktywnej działalności polskich przedsiębiorców na rynkach innych Państw członkowskich. System VAT opiera się na neutralności VAT z zachowaniem konieczności zapewnienia wpływów do budżetów państw członkowskich w miejscu konsumpcji towaru lub usługi podlegającej opodatkowaniu. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ma na celu opodatkowanie usług, które świadczone są za pomocą infrastruktury znajdującej się w innym Państwie niż siedziba podatnika. Najnowsze orzecznictwo europejskie tj. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 kwietnia 2022 w sprawie C-333/20 Berlin Chemie A. Menarini SRL oraz poprzedzające go wyroki w sprawach C-547/18, Dong Yang Electronics, oraz C 931/19, Titanium Ltd., wskazują drogę w rozumieniu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
  Realny spadek wynagrodzeń - 1% miesięcznie nawet przez rok
  Majowy spadek płac realnych to początek dłuższego trendu. Nie należy obawiać się, że ten spadek się mocno pogłębi, będzie wynosił ok. 1 proc. miesięcznie, ale taka sytuacja może potrwać nawet rok – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Karol Pogorzelski.