REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

WIRD, WIRF, WRR - GPW Benchmark rozpoczyna publiczne konsultacje nowych wskaźników stopy procentowej

WIRD, WIRF, WRR - GPW Benchmark rozpoczyna publiczne konsultacje wskaźników stopy procentowej
WIRD, WIRF, WRR - GPW Benchmark rozpoczyna publiczne konsultacje wskaźników stopy procentowej

REKLAMA

18 maja 2022 r. GPW Benchmark SA, spółka zależna Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, która jest Administratorem wskaźników WIBOR i WIBID, opublikowała dokument konsultacyjny dotyczący nowych transakcyjnych wskaźników referencyjnych stopy procentowej, które mogą zastąpić dotychczasowe wskaźniki. GPW Benchmark SA przygotowała propozycję trzech indeksów dla rynku stopy procentowej. Są to: Warszawski Indeks Rynku Finansowego – WIRF, Warszawski Indeks Rynku Depozytowego - WIRD oraz Warsaw Repo Rate - WRR. Konsultacje publiczne odnośnie tych wskaźników potrwają do początku czerwca 2022 r. Wyniki konsultacji mają zostać opublikowane na stronie internetowej GPW Bechmark w połowie czerwca br.

GPW Benchmark rozpoczyna publiczne konsultacje wskaźników stopy procentowej

GPW Benchmark (GPWB) jako Administrator prowadziła z przedstawicielami sektora bankowego oraz instytucji publicznych prace dotyczące możliwości rozwoju rodziny wskaźników referencyjnych stopy procentowej w Polsce już od 2018 roku. Pierwsze analizy dotyczące możliwości rozwoju alternatywnych metodologii kalkulacji wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, w stosunku do metodologii wskaźnika WIBID i wskaźnika kluczowego WIBOR, były prowadzone już w ramach procesu dostosowywania Stawek Referencyjnych do Rozporządzenia BMR , zwieńczonego udzieleniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 grudnia 2020 r. wymaganego zezwolenia. Celem tych prac było m.in. odpowiednie rozpoznanie kluczowych elementów metody opracowywania Stawek Referencyjnych oraz adekwatne zdefiniowanie alternatywnych sposobów pomiaru rynku pieniężnego, wraz z oceną zakresu informacyjnego segmentów, które na ten rynek się składają.

Dokument Konsultacyjny „Transakcyjne Wskaźniki Referencyjne Stopy Procentowej” został opublikowany na stronie internetowej GPW Benchmark S.A. (dalej jako: "GPW Benchmark", „GPWB”, „Administrator”) . Dokument jest materiałem informacyjnym prezentującym wyniki badań i wniosków dotyczących indeksów opracowanych przez Administratora na podstawie danych przekazywanych w trybie zautomatyzowanym przez dziewięć banków – Uczestników Fixingu WIBID® i WIBOR®, które wyraziły zainteresowanie udziałem w projekcie opracowania alternatywnych wskaźników referencyjnych stopy procentowej wolnych od ryzyka.

GPW Benchmark rozpoczyna tym samym konsultacje publiczne dotyczące optymalnego wyboru alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej i doboru parametrów do metody jego opracowywania. W konsultacjach brać udział będą podmioty rynku finansowego i niefinansowego oraz instytucje publiczne, w szczególności podmioty stosujące Stawki Referencyjne WIBID® i WIBOR®  także podmioty aktywne na rynku finansowym, które przekazały adresy mailowe w odpowiedzi na zaproszenie GPW Benchmark opublikowane 10 maja 2022 roku.

Ankiety zostaną przesłane drogą mailową. Konsultacje potrwają do początku czerwca 2022 roku. Administrator zaprezentuje podsumowanie i wyniki konsultacji na stronie internetowej w połowie czerwca 2022 roku.

Dokument Konsultacyjny odpowiada na pytania dotyczące przewidywanych przez GPW Benchmark zasad budowania jednodniowych (O/N) indeksów „wolnych od ryzyka” (ang. risk-free rates - RFR) i pokazuje podstawowe informacje dotyczące parametryzacji metody ich opracowywania. Dokument wskazuje różnice dotyczące przebiegu różnych projektowanych indeksów i pokazuje, jak zakres podmiotowy (typy podmiotów, których dane transakcyjne są brane do kalkulacji) oraz typ transakcji (depozyt niezabezpieczony lub transakcja warunkowa: repo oraz buy/sell-back) wpływa na przebieg wskaźnika referencyjnego.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

WIRD, WIRF, czy WRR?

Spółka GPW Benchmark przygotowała i wprowadza do dyskusji publicznej i do analizy trzy indeksy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- Warszawski Indeks Rynku Depozytowego (WIRD),

- Warszawski Indeks Rynku Finansowego - (WIRF),

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

- Warsaw Repo Rate (WRR).

Wartości indeksów WIRD, WIRF i WRR w wersji testowej będą publikowane na stronie Administratora o godzinie 13:00.

Autopromocja

Akademia podatków 2023/2024

Uczestnicy szkolenia przypomną podstawowe zagadnienia dotyczące opodatkowania, które często uchodzą uwadze, a mają kluczowe znaczenie. Prowadzący wskaże jak rozliczać VAT i o czym pamiętać, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie najmu prywatnego.

Szkolenie: VAT w transakcjach krajowych 2023

Pierwsze dwa indeksy (WIRD i WIRF) oparte są o transakcje depozytów niezabezpieczonych w grupie instytucji kredytowych, instytucji finansowych oraz - w przypadku WIRD – dużych przedsiębiorstw.

Z kolei WRR jest indeksem mierzącym stopę procentową transakcji warunkowych.

W podsumowaniu Dokumentu Konsultacyjnego wskazano, że w ciągu ostatnich kilku lat, Administrator przeprowadził szereg analiz i podjął szereg decyzji, mających na celu skuteczne opisywanie natury rodzimego rynku pieniężnego mając na uwadze:
1) doświadczenia i standardy z zagranicznych rynków finansowych, gdzie dokonano lub będzie się dokonywało zamiany indeksów typu IBOR na nowe, czysto transakcyjne, wskaźniki referencyjne typu RFR,
2) wyniki analiz krajowego rynku z uwzględnieniem poziomu zasobu informacyjnego w poszczególnych segmentach rynku pieniężnego,
3) dostępność wysokiej jakości danych, które w przypadku polskiego rynku stanowią element oddolnego działania podmiotów zaangażowanych w opracowywanie Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR oraz
4) charakterystykę rodzimego rynku pieniężnego, w tym:
(a) poziom zmienności stopy procentowej w segmencie transakcji O/N,
(b) trwałe różnice w zachowaniu stóp procentowych transakcji w poszczególnych segmentach rynku oraz
(c) konsekwencje wprowadzenia koncepcji wskaźników referencyjnych stopy procentowej wolnych od ryzyka do szerokiego stosowania na rynku finansowym.

Podstawowym wnioskiem, który wynika z przeprowadzonych badań jest to, że wysoka zmienność indeksu O/N jest charakterystyką krajowego rynku pieniężnego w kontraście do zagranicznych indeksów tego typu, co potwierdza porównanie indeksów transakcyjnych proponowanych przez GPWB do stawki POLONIA - opracowywanej przez NBP i od dłuższego czasu obecnej na polskim rynku pieniężnym. Co istotne, zastosowanie procedur odcinania wartości skrajnych nie pozwala na istotne ograniczenie zmienności przebiegu indeksów.

Drugim istotnym wnioskiem jest fakt, że zwiększony zasób informacyjny pozytywnie wpływa na poziom zmienności indeksu – oznacza to, że im większy zbiór danych, z którego można kalkulować indeks, tym mniejszy poziom zmienności danego indeksu.

Trzecim elementem, który wynika z analizy danych i porównania przebiegu indeksów transakcyjnych GPWB jest fakt, że indeksy oparte na danych dot. depozytów niezabezpieczonych, czyli WIRD i WIRF, charakteryzuje wyraźnie niższy średni poziom wartości w porównaniu do Stawki referencyjnej POLONIA, podczas gdy indeks WRR charakteryzuje się średnim poziomem zbliżonym do Stawki opracowywanej przez bank centralny.

Po czwarte, zasób informacyjny mierzony średnim poziomem wolumenu z rynku referencyjnego danego indeksu jest największy dla WIRD, mniejszy dla WIRF a najmniejszy dla WRR. Im większy poziom wolumenu transakcji, tym mniejsze prawdopodobieństwo nieustalenia indeksu i większe bezpieczeństwo obrotu, szczególnie w obliczu dość wysokiego poziomu zmienności indeksów. Istotnym elementem doboru wskaźnika referencyjnego jest również odporność na zmiany strukturalne, które wpływać mogą na poszczególne segmenty definiujące skład rynku referencyjnego indeksu.

Bieżące konsultacje nie dotyczą sposobu kreowania krzywej terminowej, czyli sposobu wyznaczania wartości wskaźnika referencyjnego dla terminów 1M, 3M czy 6M. Dokument prezentuje jednak kilka kluczowych elementów związanych z budowaniem takich indeksów w oparciu o metodykę odmienną w stosunku do koncepcji wskaźników typu IBOR.

Metodyką, która leży u podstaw krzywej terminowej opartej o wskaźnik referencyjny O/N, jest koncepcja procentu składanego. Oznacza ona, że wartość terminowej stopy procentowej jest wynikiem codziennego „doliczania” -w okresie na jakim chcemy zdefiniować dany indeks - zrealizowanych wartości wskaźnika O/N. Koncepcja ta pozwala na: (1) budowanie czysto transakcyjnej wartości indeksów terminowych, co oznacza, że oprócz serii przeszłych wartości indeksu O/N, metoda nie uwzględnia innych elementów czy instrumentów, (2) oparcie kalkulacji na czytelnej standardowej formule matematycznej bez uwzględniania innych czynników lub zmiennych.

Mając na uwadze ograniczoność zasobu transakcyjnego dotyczącego transakcji o długich terminach zapadalności, budowanie indeksów terminowych opartych na transakcjach terminowych wymagać będzie akceptacji stosowania procedur zastępczych lub awaryjnych, jak na przykład wykorzystywanie obserwacji z poprzednich dni lub uśrednianie informacji z poprzednich dni, co z pewnej perspektywy uznać można za zaburzenie zdolności do prezentowania konkretnej informacji nt. rynku referencyjnego, którego pomiar jest celem Administratora. W przypadku indeksów terminowych, będących wynikiem kalkulacji opartej o koncepcję procentu składanego, dochodzi również do opóźnienia w ich dostosowaniu do sytuacji bieżącej, co wynika ze stopniowego dodawania do wartości wskaźnika terminowego wartości każdej kolejnej obserwacji indeksu O/N będącego bazą do kalkulacji.

Z punktu widzenia podmiotów nie wymagających lub nie mających skłonności do podejmowania ekspozycji na ryzyka dotyczące kształtowania się stóp procentowych w przyszłości, wskaźniki referencyjne stopy procentowej oparte o proponowaną koncepcję stanowią ciekawą propozycję. Rynek podmiotów profesjonalnych posiada możliwość zbudowania instrumentów pozwalających na kreowanie krzywych terminowych uwzględniających oczekiwania, co obserwujemy także na rynkach zagranicznych. Warto jednak odnotować, że implementacja nowej koncepcji „patrzenia wstecz”, już praktykowanej w przypadku niektórych rynków finansowych, jest procesem wymagającym i wpływać będzie na procesy gospodarcze.

Źródło: GPW Benchmark, Dokument Konsultacyjny „Transakcyjne Wskaźniki Referencyjne Stopy Procentowej

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Kary za przestępstwa gospodarcze od 1 października. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Kary za przestępstwa gospodarcze managerów w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem kierowniczego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dotychczas za taki czyn można było trafić do więzienia na 8 lat.

  Ulga mieszkaniowa w PIT 2023 – pieniądze ze sprzedaży mieszkania można wydać na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości przyznanej w wyniku rozwodu

  18 września 2023 r. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną we wrześniu 2022 r. przez Dyrektora KIS i uznał, że podatniczka,  która przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania należącego do jej majątku odrębnego na spłatę udziału byłego męża w nieruchomości przyznanej jej na podstawie ugody sądowej zawartej po rozwodzie ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT. Zmiana stanowiska oznacza, że podatnicy którzy znajdą się w analogicznej sytuacji nie powinni płacić PIT z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. 

  Jednolita rejestracja VAT w ramach pakietu ViDA. Przedsiębiorcy popierają to rozwiązanie

  Na ten rok zapowiadane jest uchwalenie ostatecznego kształtu pakietu VAT w epoce cyfrowej (VAT in Digital Age – ViDA), który zakłada dalsze usprawnienie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Przyjęcie pakietu wiąże się ze znaczącymi zmianami w systemie rozliczenia VAT na terenie UE dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega potrzebę poprawy otoczenia prawnego na poziomie unijnym, popierając projekt rozwiązań modernizujących system VAT oraz promujących gospodarkę cyfrową, zaproponowanych w ramach pakietu ViDA.

  Mikrorachunek podatkowy. Co musisz wiedzieć jako podatnik?

  W świecie podatków i opłat, mikrorachunek podatkowy stał się ważnym narzędziem dla podatników w Polsce. Ale co to dokładnie jest i jak działa? Oto, co musisz wiedzieć o mikrorachunku podatkowym.

  REKLAMA