REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Weryfikacja podpisu elektronicznego na dokumencie od fiskusa - nowa usługa PUESC

Weryfikacja podpisu elektronicznego na dokumencie od fiskusa - nowa usługa PUESC
Weryfikacja podpisu elektronicznego na dokumencie od fiskusa - nowa usługa PUESC

REKLAMA

REKLAMA

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) uruchomiła 12 października 2022 r. nową, bezpłatną e-usługę publiczną „Zweryfikuj podpis elektroniczny”. Dzięki tej usłudze można sprawdzić online status podpisu elektronicznego na dokumencie (w formie elektronicznej), który otrzymano z jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (np. z urzędu skarbowego) lub Ministerstwa Finansów.

Czego dotyczy e-usługa "Zweryfikuj podpis elektroniczny"?

Usługa "Zweryfikuj podpis elektroniczny" umożliwia sprawdzenie online aktualnego statusu zaawansowanych podpisów i pieczęci elektronicznych weryfikowanych certyfikatem celnym, certyfikatem kwalifikowanym, podpisów zaufanych oraz podpisów osobistych.
Usługa jest skierowana do klientów (np. podatników, płatników) Krajowej Administracji Skarbowej lub Ministerstwa Finansów, którzy otrzymali z jednostek KAS (np. z urzędu skarbowego) lub MF dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone podpisem lub pieczęcią elektroniczną.

Autopromocja

Zweryfikuj podpis elektroniczny - krok po kroku

KROK 1 - Kliknij link do usługi,

KROK 2 - Wskaż w oknie plik do weryfikacji, (Uwaga! W przypadku podpisu odłączonego - wczytaj najpierw plik z podpisem, a następnie oryginalny dokument.)

KROK 3 - Zapoznaj się z wynikiem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zweryfikuj podpis elektroniczny - opis e-usługi

Informacje, które znajdują się w opisie usługi, dotyczą zarówno podpisu elektronicznego, jak i pieczęci elektronicznych.

Usługa „Zweryfikuj podpis elektroniczny” umożliwia sprawdzenie podpisów elektronicznych dla dokumentów w różnych formatach, w szczególności dedykowanych dla plików PDF oraz XML.

Usługa nie jest kwalifikowaną usługą zaufania w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS).

Usługa ta nie może być używana do zautomatyzowanych walidacji podpisów.

Usługa ta sprawdza aktualny status podpisu na podstawie danych zawartych w dokumencie oraz udostępnianych przez wystawcę certyfikatu. Potwierdza ważność podpisu wtedy, gdy:

- dokument, który był podpisany, nie został zmieniony oraz

- certyfikat osoby podpisującej powiązany z podpisem jest ważny w momencie sprawdzenia, to znaczy nie został unieważniony i nie wygasł.

Dlatego też podpis elektroniczny może mieć status „ważny” jedynie w okresie ważności certyfikatu.

Podpis elektroniczny będzie miał status podpisu „nieważny” w przypadku:

- upływu terminu ważności certyfikatu,

- unieważnienia certyfikatu,

- zmiany w treści dokumentu po jego podpisaniu.

Ważne!
Jeśli chcesz zachować wynik weryfikacji, możesz zapisać go w pliku PDF.

Usługa jest bezpłatna.

Niedostępność usługi, sytuacje awaryjne

Usługa może być czasowo niedostępna z powodu prac serwisowych lub awarii. Informacje na ten temat są publikowane na stronie głównej PUESC.gov.pl w komunikatach.

Pomoc techniczna (Help Desk)

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

1) portal CSD - Centralny Service Desk;

2) e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl

- w polu "temat" wpisz nazwę usługi,

- w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,

- jeśli posiadasz konto na PUESC (login PUESC), wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta,

Ważne!
Nie ma wsparcia telefonicznego dla tej usługi.

Rejestracja zgłoszeń – niezwłocznie, całodobowo.

Obsługa standardowych zgłoszeń, dla których zostały opracowane rozwiązania - do 4 godzin, w dni robocze od 7:30 do 15:30.

Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej - do 20 dni roboczych.

„Zweryfikuj podpis elektroniczny”. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Co to jest pieczęć elektroniczna?

Pieczęć elektroniczna stanowi elektroniczny odpowiednik pieczęci na dokumencie papierowym. Pieczęć elektroniczna identyfikuje podmiot – w przypadku PUESC są to w szczególności organy celne i podatkowe.

W przypadku gdy wynik weryfikacji podpisu elektronicznego w ramach usługi „Zweryfikuj podpis elektroniczny”. jest inny niż WAŻNY/PRAWIDŁOWY, może być wyświetlony dodatkowy komunikat uzupełniający informacje o powodach nadania statusu. Najczęściej występujące przypadki to:

Komunikat

Opis

Dane unieważnienia nie są poprawne

Dane z list unieważnień certyfikatów (CRL - Certificate Revocation List) lub z OCSP (Online Certificate Status Protocol) nie są poprawne dla jednego z komponentów podpisu.

Przynajmniej jeden z certyfikatów na ścieżce jest niepoprawny lub nie może zostać uznany za zaufany

Komunikat wskazujący na użycie do podpisania nieprawidłowego certyfikatu. Może być rozszerzony o dodatkowe informacje wskazujące przyczynę odrzucenia.

Rozmiar klucza publicznego jest zbyt mały

Algorytm szyfrowania nie jest już bezpieczny

Funkcja liczenia skrótu nie jest już bezpieczna

Funkcja liczenia skrótu nie jest już bezpieczna

Algorytm szyfrowania nie jest już bezpieczny

Nieznany rozmiar klucza publicznego

Jeden z komunikatów, jakie mogą wystąpić w sytuacji, gdy w podpisie użyte zostałyby elementy kryptograficzne o zbyt niskim poziomie bezpieczeństwa.

Nie znaleziono aktualnych (występujących po czasie best-signature-time) danych unieważnienia

Best-signature-time jest to optymalny znaleziony czas weryfikacji podpisu, którym zależnie od sytuacji jest albo czas (moment) weryfikacji albo czas wskazany przez jeden ze znaczników czasu, jeśli elektroniczny znacznik czasu był dodany do podpisu. Do ważności podpisu wymagane jest, aby został znaleziony CRL/OCSP późniejszy od best-signature-time.

Nie znaleziono ważnych i aktualnych danych unieważnienia

Dane do sprawdzania unieważnień (CRL) są okresowo odświeżane. Do weryfikacji używane są najświeższe dane. Komunikat wskazuje, że czas weryfikacji (lub best-signature-time) wykracza poza czas, w którym powinny być opublikowane nowe dane o unieważnieniach.

Podpis nie jest poprawny w czasie weryfikacji

W czasie weryfikacji nieważny jest jeden z certyfikatów na tzw. ścieżce certyfikacji lub użyty algorytm skrótu/podpisu nie jest już uznawany za bezpieczny.

Nie znaleziono dowodu poprawności podpisu w czasie wystawienia lub wskazywanym przez znacznik czasu

Ważność podpisu określana jest na moment weryfikacji lub na czas wskazany przez znacznik czasu. W przypadku podpisu opatrzonego znacznikiem czasu komunikat taki wystąpi, gdy użyty znacznik czasu nie będzie mógł potwierdzić poprawności podpisu.

Lista zaufania nie jest poprawna

Nie udało się pobrać lub zweryfikować europejskiej listy TSL (Trusted Services List).

Nie udało się zbudować poprawnej listy TSL

Lista TSL została pobrana ale jest nieprawidłowa.

Regulamin usługi „Zweryfikuj podpis elektroniczny”

§ 1 Podstawowe pojęcia

 • eIDAS - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.
 • Certyfikat celny - certyfikat wydawany przez Centrum Certyfikacji Ministerstwa Finansów na podstawie przepisów art. 10b ustawy z 19 marca 2004 r. Prawo celne.
 • Certyfikat kwalifikowany - certyfikat wydawany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i spełniający wymogi określone w załączniku I lub III do eIDAS.
 • Podpis zaufany - podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający:
  1. dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie profilu zaufanego,
  2. identyfikator profilu zaufanego,
  3. czas złożenia podpisu.
 • Podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny, bazujący na danych zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
 • Profil zaufany - środek identyfikacji, określony przez art. 20aa pkt 1 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Usługa umożliwia sprawdzenie aktualnego statusu zaawansowanych podpisów i pieczęci elektronicznych weryfikowanych certyfikatem celnym, certyfikatem kwalifikowanym, podpisów zaufanych oraz podpisów osobistych.
 2. Usługa jest skierowana do klientów Krajowej Administracji Skarbowej lub Ministerstwa Finansów, którzy otrzymali z jednostek KAS lub MF dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone podpisem lub pieczęcią elektroniczną.
 3. Usługa nie jest kwalifikowaną usługą zaufania w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS).
 4. Właścicielem usługi jest Ministerstwo Finansów, 00-950 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, reprezentowane w zakresie usługi przez Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji. Sprawy z zakresu administrowania i utrzymania prowadzi Centrum Informatyki Resortu Finansów.

§ 3 Zasady świadczenia

 1. Usługa jest świadczona online i polega na wykonaniu weryfikacji podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej oraz prezentacji wyniku. W raporcie weryfikacji wskazywany jest status podpisu oraz dane identyfikujące weryfikowany dokument. W danych rozszerzonych zawarte są informacje identyfikujące właściciela (podmiot) certyfikatu podpisującego oraz jego wystawcę.
 2. Usługa prezentuje status podpisu (pieczęci) w momencie jej weryfikacji. Status podpisu (pieczęci) w okresie wcześniejszym lub późniejszym może być inny, co wynika z okresu ważności certyfikatu, a także ewentualnego unieważnienia, zawieszenia certyfikatu, oraz dostępności informacji o unieważnieniach. W przypadku niedostępności informacji o unieważnieniach usługa wskazuje w statusie brak możliwości wykonania pełnej weryfikacji.
 3. Użytkownik może uzyskać potwierdzenie weryfikacji w postaci pliku PDF uwierzytelnionego pieczęcią elektroniczną MF.
 4. Usługa nie jest przeznaczona do zautomatyzowanej weryfikacji podpisów. Mogą być zastosowane mechanizmy ograniczające dostępność usługi dla użytkowników, których sposób korzystania wskazuje na możliwość używania narzędzi do zautomatyzowanego kierowania żądań, lub nosi znamiona ataku na usługę.
 5. Dane z dokumentów przekazywanych w celu weryfikacji podpisu są przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania usługi. Dane te nie są gromadzone ani przechowywane, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne dla zdiagnozowania błędów, prób ataków informatycznych, itp. W takiej sytuacji mogą być one czasowo gromadzone w logach aplikacji oraz udostępniane osobom i podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie usługi. Mogą być również gromadzone i przechowywane dane techniczne dotyczące urządzeń i oprogramowania klienta, np. adres sieciowy (IP).

§ 4 Gwarancje i odpowiedzialność

 1. Nie są udzielane żadne gwarancje, poza mogącymi wynikać z obowiązujących przepisów prawa powszechnego. Właściciel usługi nie wypłaca odszkodowań za szkody ani nie odpowiada za utracone korzyści użytkowników.
 2. Żadne gwarancje ani roszczenia nie przysługują osobom lub podmiotom, które nie są odbiorcami usługi w rozumieniu § 2 pkt 2 niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach interpretacji jakichkolwiek postanowień zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Ewentualne spory, których rozwiązanie nie będzie możliwe na drodze polubownych rokowań, rozstrzygane będą przez sądy polskie.

Źródło: Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA