REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zamrożenie cen prądu w 2023 roku. Limity zużycia energii elektrycznej. Oświadczenia tylko do 30 czerwca

Zamrożenie cen prądu w 2023 roku. Limity zużycia energii elektrycznej. Oświadczenia tylko do 30 czerwca
Zamrożenie cen prądu w 2023 roku. Limity zużycia energii elektrycznej. Oświadczenia tylko do 30 czerwca
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Firmy energetyczne przypominają swoim klientom, że tylko do 30 czerwca 2023 r. można składać wnioski (oświadczenia) w sprawie zwiększenia limitu zużycia energii elektrycznej objętego zamrożeniem cen na poziomie 2022 roku. 

Zamrożenie cen prądu w 2023 roku - Tarcza Solidarnościowa. Limity zużycia energii elektrycznej

Na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127 - tzw. Tarcza Solidarnościowa) istnieje gwarancja prawną dla gospodarstw domowych, że cena energii elektrycznej w 2023 roku pozostanie na poziomie cen z 2022 roku. 

Ta stała cena za prąd (na poziomie cen w 2022 roku) dotyczy jednak zużycia energii elektrycznej w pewnych limitach.

"Zwykłe" gospodarstwa domowe mają roczny limit w wysokości 2 MWh (2000 kWh). 

Gospodarstwa domowe, w których są osoby z niepełnosprawnością mają roczny limit zużycia energii w wysokości 2,6 MWh (2600 kWh).

Natomiast gospodarstwa domowe w których są rolnicy i posiadacze Kardy Dużej Rodziny mają roczny limit zużycia energii w wysokości 3 MWh (3000 kWh).

Autopromocja
Ważne

Ponadto na mocy ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243), został wprowadzony mechanizm „maksymalnej” ceny energii elektrycznej stosowanej przez sprzedawców energii. Cena maksymalna prądu w 2023 r. dla gospodarstw domowych wyniesie 693 zł/MWh (69,3 grosze za 1 kWh prądu - cena netto). Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców energii w rozliczeniach z gospodarstwami domowymi po przekroczeniu ww. limitów zużycia.

Zamrożenie cen energii elektrycznej na poziomie cen z 2022 roku – w ramach ww. ustawowych limitów zużycia - jest przyznane tzw. odbiorcom uprawnionym, czyli odbiorcom końcowym zużywającym energię na potrzeby:

• gospodarstw domowych,
• pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
• lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
• mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
• domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
• oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
• zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
• węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
• garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,
• budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600).

 

Kiedy trzeba złożyć wniosek (oświadczenie)

Gospodarstwa domowe, którym przysługuje roczny limit zużycia energii w wysokości 2 MWh nie muszą nic robić, by skorzystać ze stałej ceny energii. 
Wyjątek stanowią odbiorcy uprawieni, którzy budują dom jednorodzinny na potrzeby mieszkaniowe własne lub osoby najbliższej, z grupą taryfową C1x (tzw. prąd budowlany). Oni - aby skorzystać ze stałej ceny prądu w ramach limitu zużycia 2000 kWh - muszą złożyć firmie energetycznej (dystrybucyjnej) stosowne oświadczenie do 30 czerwca 2023 r. Odbiorcy, którzy nabędą takie uprawnienia (tj. rozpoczną budowę), powinni złożyć to oświadczenie w ciągu 30 dni od nabycia uprawnień. Te oświadczenia można składać w zwykłej papierowej formie lub elektronicznie.

Wnioski muszą też składać osoby uprawnione do wyższych limitów. 

Ważne

Oświadczenie uprawniające do skorzystania z podwyższonego limitu zużycia prądu uprawnione osoby (tzw. odbiorcy uprawnieni) muszą złożyć do 30 czerwca 2023 roku. Jeżeli tego nie zrobią nie będą mogły skorzystać z niższych cen prądu w 2023 roku.

Jak złożyć oświadczenie o podwyższonym limicie do zamrożenia cen prądu

Oświadczenie uprawniające do skorzystania z podwyższonego limitu zużycia prądu do 2600 lub 3000 kWh można złożyć osobiście w biurach obsługi klienta przedsiębiorstwa energetycznego (listę placówek znajdziemy na stronach dostawców energii) lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego. Można też je wysłać tradycyjną pocztą w formie przesyłki na adres dostawcy energii. Oświadczenie można też złożyć przez Internet. W celu złożenia oświadczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty (certyfikat z e-Dowodu). Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą odrzucane bez rozpatrzenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W ustawie nie określono urzędowego wzoru oświadczenia składanego do dostawcy energii. Dlatego każde przedsiębiorstwo energetyczne opracowało swój własny wzór oświadczenia uprawnionego odbiorcy końcowego energii elektrycznej w celu umożliwienia stosowania wobec niego podwyższonego limitu zużycia energii elektrycznej (2600 lub 3000 kWh rocznie).

W oświadczeniu o zamrożenie cen prądu trzeba podać następujące informacje:

  • Dane identyfikacyjne i kontaktowe uprawnionego odbiorcy końcowego (osoby, na którą wystawiana jest faktura za energię elektryczną)
  • Informacja o punkcie poboru energii elektrycznej (PPE) w grupie taryfowej G (numer punktu poboru energii elektrycznej znajdziemy na fakturze za energię elektryczną)
  • Oświadczenie, że jako odbiorca końcowy we wskazanym powyżej punkcie poboru energii elektrycznej (PPE), spełniamy warunki pozwalające na uznanie nas za odbiorcę uprawnionego

PGE

 PGE Dystrybucja S.A. (OSD) informuje swoich klientów, że odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2000 kWh nie muszą składać żadnych dokumentów (żadnych wniosków, oświadczeń, załączników). OSD sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ale w przypadku zawarcia z PGE Dystrybucja S.A. odrębnej umowy regulującej świadczenie usług dystrybucji warunkiem skorzystania przez odbiorcę uprawnionego z limitu 2600 lub 3000 kWh jest złożenie OSD Oświadczenia potwierdzającego uprawnienie Odbiorcy do takiego, zwiększonego limitu. Oświadczenie to można złożyć w formie:
1) papierowej, opatrzonej własnoręcznym  podpisem, składanej osobiście w Oddziale, lub Rejonie Energetycznym OSD albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej,
2) elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu) i składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą pozostawione bez rozpatrzenia.

PGE Dystrybucja wskazuje też, że 
•Jeśli w 2023 r. podpiszesz umowę na nowy punkt poboru energii (PPE), to limit zużycia  zostanie naliczony proporcjonalnie do liczby dni, w których będziesz z niego korzystać.
•Jeśli w 2023 r. podpiszesz umowę po przejęciu licznika od innego odbiorcy limit zużycia w takim PPE jest liczony od początku 2023 r.
•Jeśli poprzedni użytkownik licznika przed przekazaniem zużył część lub cały limit dla PPE to przejmując licznik Twój limit będzie pomniejszony o zużycie poprzedniego użytkownika.

Jak wskazuje PGE: 
 - Jeśli utracisz uprawnienia do zwiększonego limitu w 2023 r. to nie musisz nas o tym informować – nie wpływa to na wysokość limitów, które Ci przysługują.

- Jeśli nabędziesz uprawnienia do zwiększonego limitu w trakcie 2023 r., to złóż oświadczenie do 30 dni od dnia nabycia uprawnień. W takim przypadku limit zużycia energii wyliczymy proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., i rozpoczniemy rozliczanie od miesiąca  nabycia uprawnień, a jeśli złożysz oświadczenie później niż 30 dni od daty nabycia uprawnienia to rozliczanie rozpoczniemy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś oświadczenie.

Tauron

Tauron informuje, że zwiększony limit zużycia przewidziany jest dla:
- prowadzących działalność rolną (3 000 kWh),
- osób posiadających Kartę Dużej Rodziny (3 000 kWh),
- osób z niepełnosprawnością lub zamieszkujących z nimi (2 600 kWh).
Na każdy Punkt Poboru Energii (PPE) przysługuje oddzielny - 1 limit.
Osoby i podmioty uprawnione, które chcą skorzystać ze zwiększonego limitu (2600 lub 3000 kWh), muszą złożyć oświadczenie do 30 czerwca 2023 r.
Oświadczenie można pobierać tutaj. Oświadczenie musi podpisać osoba, na którą są wystawione faktury za energię.

Ponadto jak informuje Tauron, odbiorca uprawniony, który od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku zużyje nie więcej niż 90% zużycia energii elektrycznej w stosunku do poziomu zużycia prądu od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku, będzie uprawniony do otrzymania w 2024 roku upustu 10%. Upust stanowi równowartość łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży prądu oraz usługi dystrybucyjnej prądu poniesionej przez „odbiorcę uprawnionego” od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

ENEA

Także ENEA informuje, że termin składania oświadczeń przez klientów indywidualnych, którym może przysługiwać limit zużycia energii (2600 kWh, 3000 kWh lub 250 kWh) mija 30 czerwca 2023 r. 

Klient firmy ENEA, jeżeli przysługuje mu zwiększony limit:
2 600 kWh rocznie - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- 3 000 kWh rocznie - Karta Dużej Rodziny lub gospodarstwo rolne,
- 2 000 kWh rocznie - budowa domu,
- iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowymi
powinien przed upływem ww. terminu pobrać Oświadczenie, zapisać na dysku lokalnym, wypełnić elektronicznie, podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym i wysłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podpisać własnoręcznie i przesłać na adres wskazany na fakturze.

 

E.ON Polska

E.ON Polska przypomina swoim klientom o terminie składania oświadczeń. Do 30 czerwca 2023 można składać oświadczenia o przyznanie większego limitu zużycia energii elektrycznej. Klienci E.ON Polska nie muszą w tym celu nawet wychodzić z domu. Mogą to zrobić elektronicznie, przez formularz kontaktowy.

Gospodarstwa domowe, w których mieszka osoba z niepełnosprawnością, muszą złożyć jedynie oświadczenie. W przypadku rolników i rodzin wielodzietnych, trzeba do nich dołączyć odpowiednie dokumenty:
• kopię Karty Dużej Rodziny - w przypadku rodzin wielodzietnych,
• kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 rok podatku rolnego od gruntów - w przypadku rolników.

Oświadczenia mogą składać także reprezentanci stowarzyszeń ogrodowych, którzy administrują rodzinnym ogrodem działkowym (limit 250 kWh na działkę) i klienci indywidualni na taryfie budowlanej. W tym przypadku wnioski mogą składać osoby, które wykorzystują energię elektryczną na potrzeby budowy domu jednorodzinnego (limit 2000 kWh).

oprac. Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Obniżenie z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego - MF analizuje potencjalne skutki zmian

Ministerstwo Finansów analizuje skutki potencjalnego obniżenia z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT na niektóre kategorie usług transportu pasażerskiego - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman.

"DGP": Zwiększa się liczba firm planujących redukcję zatrudnienia; firmy zwalniają nie tylko grupowo

Firmy zwalniają. Jakie są powody redukcji zatrudnienia? "Wzrost kosztów, spadek zamówień oraz cyfryzacja i nowe technologie to główne powody planowanych redukcji zatrudnienia" – donosi dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna".

REKLAMA