REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Koniec WIBOR-u już bliski. Wchodzi WIRON. Jak będzie wdrażany?

Koniec WIBOR-u już bliski. Wchodzi WIRON. Jak będzie wdrażany?
Koniec WIBOR-u już bliski. Wchodzi WIRON. Jak będzie wdrażany?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od lat dobrze znany (zwłaszcza kredytobiorcom) WIBOR zgodnie z zapowiedziami zostanie zastąpiony nowym wskaźnikiem referencyjnym. WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) opiera się na transakcjach jednodniowych zawieranych przez banki z instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami. Jak będzie postępował proces wdrażania nowego wskaźnika? 

Ewolucyjna zamiana WIBOR-u na WIRON. Wdrażanie WIRON - etap przygotowania

Proces wdrażania nowego wskaźnika WIRON można nazwać ewolucyjnym. Podzielono go na kilka etapów, z których pierwszy trwa już od 2022 roku. W jego ramach:
- od 1 grudnia 2022 roku obowiązują regulaminy WIRON oraz WIRON Indeksu Jednopodstawowego i WIRON Stóp Składanych, a także Kodeks Postępowania Rodziny Transakcyjnych Wskaźników Referencyjnych;
- wejście w życie regulaminów oraz kodeksu postępowania jest równoznaczne z możliwością rozpoczęcia stosowania indeksów WIRON przez podmioty nadzorowane zgodnie z Rozporządzeniem o Wskaźnikach Referencyjnych (BMR);
- indeksy WIRON od 2 grudnia 2022 roku są udostępniane o godz. 9:30; od 1 stycznia 2023 roku publikacja na stronie gpwbenchmark.pl odbywa się z opóźnieniem 4 godziny.

Całą procedurę zamiany WIBOR na WIRON opracowuje Narodowa Grupa Robocza, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele banków, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

Autopromocja

 

WIRON - etap wprowadzania

Etap wprowadzania wskaźnika WIRON zaplanowano na 2023 rok. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku na rynku pojawią się więc produkty finansowe oparte o WIRON. Wiceminister finansów - Piotr Patkowski - zdradził w swojej wypowiedzi, że od 1 lipca 2023 roku tego typu oferty zaproponują trzy banki. Co ważne, w fazie wprowadzania instytucje finansowe i banki będą mogły równolegle oferować produkty oparte o WIBOR. Na ten okres zaplanowano także kampanie informacyjne dotyczące nowego wskaźnika.

WIBOR - etap wyprowadzania

Kolejną fazą ma być wyprowadzanie wskaźnika WIBOR z rynków finansowych. Zaplanowano ją na 2024 rok. Podczas jej trwania banki będą stopniowo wycofywać ze swoich ofert produkty oparte o WIBOR, zastępując je tymi bazującymi na WIRONie. Zmiany wpłyną na przebieg procesu kredytowego, co będzie wymagało od banków odpowiedniego dostosowania wyliczeń i procedur. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie: https://bankiwpolsce.pl/przejscie-z-wibor-u-na-wiron-to-dla-konsumentow-zmiana-czysto-techniczna.

WIBOR i WIRON - dwa wskaźniki funkcjonujące do 2025 roku

Proces wdrażania nowego wskaźnika WIRON ma się zakończyć w 2025 roku. Do tego czasu WIBOR i WIRON mają funkcjonować równolegle. Pierwszy z nich będzie stopniowo wycofywany, a wśród nowych ofert na rynku będzie można znaleźć przede wszystkim te oparte o WIRON. Następnie WIBOR przestanie być publikowany, a wszystkie dotychczasowe umowy z tym wskaźnikiem zostaną przekonwertowane na wskaźnik WIRON. W związku z tym zarówno banki, jak i klienci korzystający z kredytów, muszą liczyć się ze zmianami w najbliższym czasie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Źródło informacji: Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Czym jest Warsaw Interest Rate Overnight – WIRON? Jak jest wyznaczany?

WIRON® to indeks transakcyjny opracowywany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami.  WIRON® jest indeksem przeznaczony do stosowania jako wskaźnik referencyjny stopy procentowej i wybranym przez Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych stopy procentowej, jako alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej.

Jak informuje GPW Benchmark (administrator wskaźnika WIRON), z perspektywy Procedury Przekazywania Danych (PPD), w skład rynku referencyjnego indeksu wchodzą transakcje 9 podmiotów przekazujących dane z innymi Instytucjami Kredytowymi (grupy PPD 3.1.1 oraz 3.1.4), Instytucjami Finansowymi (3.1.5) oraz Pozostałymi Instytucjami Finansowymi (3.1.10), które określa się wspólnym mianem instytucji finansowych, oraz Dużymi Przedsiębiorstwami (podgrupa w ramach 3.1.14).

Indeks WIRON® ustala się jako średnią stopę procentową ważoną wolumenem (publikowaną z dokładnością do 3 miejsc po przecinku) obliczaną na podstawie zbioru transakcji z danego dnia poddanego korekcie dwustronnej, polegającej na odcinaniu na obu krańcach dziennego rozkładu stóp, transakcji określonego odsetka łącznej sumy wolumenu wszystkich transakcji z danego dnia. W przypadku indeksu WIRON® rzędem odcięcia dla każdej ze stron rozkładu jest 25%. Zbiór transakcji pozostały po procesie korekty służy do wyliczenia średniej stopy procentowej ważonej wolumenem. 

W ramach parametryzacji metody zdefiniowano próg minimum wolumenowego (tj. minimalny dopuszczalny poziom wolumenu pojedynczej transakcji) oraz próg maksimum wolumenowego (maksymalny dopuszczalny poziom wolumenu pojedynczej transakcji) dla transakcji kwalifikowanych do metody. Minimum wolumenowe określono na stałym poziomie 1 mln PLN, natomiast maksimum wolumenowe wynosi w 2022 r. 2 mld PLN, przy czym ten ostatni podlega corocznej aktualizacji według ściśle określonej procedury w celu utrzymania adekwatności w stosunku do tendencji rynkowych. Próg minimum wolumenowego powoduje odrzucenie transakcji poniżej tego progu, podczas gdy próg maksimum wolumenowego w przypadku transakcji powyżej tego progu, powoduje nadpisanie wartości wolumenu takiej transakcji poziomem wyznaczonego progu. Na 2023 próg ten został określony na poziomie 2,35 mld PLN.

Ważne

Metoda indeksu definiuje warunki, które musi spełniać kwalifikowany zasób transakcji z danego dnia, by móc stać się podstawą do kalkulacji indeksu
Pierwszym z warunków jest próg minimum dla łącznego wolumenu transakcji zakwalifikowanych do kalkulacji indeksu na poziomie 1 mld PLN. 
Drugim warunkiem jest minimalna liczba podmiotów przekazujących dane, których transakcje należą w danym dniu do kwalifikowanego zasobu transakcyjnego, na poziomie 3. 
Trzecim warunkiem jest próg maksimum dla udziału transakcji pojedynczego podmiotu przekazującego dane w łącznym dziennym wolumenie zakwalifikowanych transakcji na poziomie 75%.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków przez kwalifikowany zasób transakcyjny z danego dnia metoda indeksu przewiduje tzw. procedurę fallback, czyli niestandardowe zasady kalkulacji indeksu. Procedura ta zakłada wyznaczenie wartości indeksu, jako sumy wartości stopy referencyjnej NBP z danego dnia oraz średniego spreadu między stopą referencyjną NBP a indeksem WIRON® z 5 poprzednich dni roboczych.

W celu zapewnienia odporności indeksu, metoda uwzględnia działania związane z ograniczeniem ryzyka koncentracji. W metodzie indeksu WIRON® stosuje się procedurę przycinania wolumenu w przypadku istotnej koncentracji transakcji u jednego podmiotu przekazującego dane. Celem procedury jest mitygowanie sytuacji, w której transakcje pojedynczego podmiotu miałyby istotnie wpływać na wartość indeksu poprzez aktywność w dwóch zbiorach podmiotowych:
segment depozytów instytucji finansowych (grupa PPD 3.1.5) i pozostałych instytucji finansowych (3.1.10),
segment depozytów dużych przedsiębiorstw (podgrupa w ramach grupy PPD 3.1.14).

Procedura przycięcia wolumenu uruchamia się w przypadku przekroczenia przez ogół transakcji jednego z ww. zbiorów, progu 50% wartości łącznego wolumenu transakcji zakwalifikowanych do zasobu transakcyjnego, czyli zasobu po zastosowaniu procedur związanych z przygotowaniem danych wejściowych. W przypadku spełnienia powyższego warunku, procedura zakłada weryfikację grup transakcji poszczególnych podmiotów przekazujących dane w celu identyfikacji takiego podmiotu, którego udział przekracza próg 50% wartości wolumenu tego zbioru. W wypadku identyfikacji takiego podmiotu, wolumeny jego transakcji podlegają „przycięciu” poprzez przemnożenie ich przez ustaloną proporcję, gdzie proporcja ta równa jest 50% wartości wolumenu zbioru przez łączny wolumen transakcji tego podmiotu dominującego w danym zbiorze.

Szczegółowy opis parametrów oraz opis zasad kalkulacji indeksów terminowych znajduje się w podsumowaniu oraz suplemencie do podsumowania konsultacji publicznych na stronie administratora GPW Benchmark - Materiały i Analizy.

Indeks WIRON® publikowany jest codziennie na stronie internetowej GPW Benchmark (z opóźnieniem):

– o godz. 13:30 lub niezwłocznie po niej – od 1 stycznia do 31 marca 2023.
– o godz. 12:55 lub niezwłocznie po niej – od 3 kwietnia 2023.

Dystrybucja wartości niezwłocznie po jej obliczeniu (bez opóźnienia) realizowana jest poprzez dystrybutorów informacji i na warunkach przez nich określonych.

Źródło: GPW Benchmark

Ile wynosi aktualnie WIRON?

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej GPW Benchmark aktualne (na dzień 27 czerwca 2023 r.) wskaźniki WIRON wynoszą:

WIRON® Stopy Składane:

1M w %5,91310
3M w %5,89083
6M w %5,91085

Ile wynosi aktualnie WIBOR?

Aktualne notowania z 27 czerwca 2023 r. 

Termin*WIBOR**
ON_BID6,57
TN_BID6,76
1W6,84
2W6,85
1M6,86
3M6,90
6M6,95
1Y6,98

*Środki na:
O/N (over night) - środki pożyczane na jeden dzień, na dziś
T/N (tomorrow next)- środki pożyczane na jeden dzień, od jutra
1 W - tydzień
2 W - 2 tygodnie
1 M - 1 miesiąc
3 M - 3 miesiące
6 M - 6 miesięcy
1 Y - rok.

**WIBOR - wskaźnik referencyjny stopy procentowej odzwierciedlający poziom stopy procentowej, po jakiej Depozyty na określone Terminy Fixingowe byłyby składane przez podmioty spełniające Kryteria Uczestnika Fixingu w innych podmiotach, spełniających Kryteria Uczestnika Fixingu. Administratorem wskaźnika jest GPW Benchmark S.A.(PAP Biznes)
amp/

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA