REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

14. emerytura 2023 - próg dochodowy 2900 zł brutto. Co gdy emeryt lub rencista dostaje wyższe świadczenia?

czternasta emerytura 2023
14. emerytura 2023 - próg dochodowy 2900 zł brutto. Co gdy emeryt lub rencista dostaje wyższe świadczenia?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 22 sierpnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła 2 rozporządzenia dotyczące tzw. czternastej emerytury, która ma być wypłacona we wrześniu 2023 r. Podpisy pod tymi rozporządzeniami złożył premier Morawiecki. W tych rozporządzeniach jest zawarty próg dochodowy w wysokości 2900 zł (brutto). Czy to znaczy, że emeryci i renciści otrzymujący wyższe świadczenia nie dostaną 14. emerytury? Na szczęście tak nie jest. Więc po co ten próg?
rozwiń >

Po co próg dochodowy 2900 zł przy 14. emeryturze?

Wyjaśniła to minister Maląg w wypowiedzi dla TVP 1: "Próg dochodowy zapisany w ustawie wynosi 2900 zł, ale nie ma odcięcia przy tej kwocie, tylko zastosowany jest mechanizm złotówka za złotówkę. To oznacza, że jeżeli mamy emeryturę w wysokości np. 3 tys. zł brutto, wtedy czternasta emerytura będzie proporcjonalnie pomniejszana i oczywiście będą odprowadzane składki takie jak przy każdym świadczeniu".

Minister Maląg podkreśliła, że ustawa o 14. emeryturze (czyli ustawa z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów - Dz. U. poz. 1407) przewiduje próg dochodowy, ponieważ założeniem tego świadczenia jest wsparcie emerytów, którzy mają najniższą emeryturę.

Autopromocja

Zasada "złotówka za złotówkę"

Zasada "złotówka za złotówkę" w przypadku 14. emerytury wynika z art. 3 ust. 1 pkt 2) ustawy z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 1407). Z tego przepisu wynika, że dla osób, których wysokość comiesięcznego zasadniczego świadczenia, o którym mowa w art. 2 (czyli emerytury lub renty), przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń przekracza kwotę 2900 zł - czternasta emerytura jest pomniejszona o kwotę różnicy między kwotą wysokości świadczenia, o którym mowa w art. 2, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł.

Ważne

Uwaga! Jeżeli kwota czternastej emerytury ustalonej zgodnie z ww. zasadą "złotówka za złotówkę", jest niższa niż 50 zł, to 14. emerytury się nie przyznaje. Zatem w 2023 roku czternastki nie otrzymają osoby, których suma świadczeń przekracza 5500 zł brutto.

Czternasta emerytura - ustawa

Ustawa z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 1407) – wprowadziła od 2023 roku stałą, coroczną wypłatę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, potocznie zwanego 14. emeryturą.
Ustawa ta określa warunki nabywania prawa do kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, oraz zasady jego wypłaty. 

Kto ma prawo do 14. emerytury?

Do czternastej emerytury mają prawo osoby, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, mają prawo do świadczeń określonych enumeratywnie w art. 2 tej ustawy
Chodzi więc o osoby (zwane w ustawie "osobami uprawnionymi"), które mają prawo do:

1) świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1100),

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2) świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208, 337 i 641),

3) świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1, 1a i 2 oraz w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039),

4) świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 2528 oraz z 2023 r. poz. 347 i 658),

5) świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280),

6) emerytur i rent, o których mowa w art. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251),

7) rent, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6-8 oraz art. 49, art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2189),

8) rent, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2020 r. poz. 984),

9) renty socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 240 i 2476 oraz z 2023 r. poz. 658),

10) świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 779),

11) świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1820),

12) okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926),

13) emerytury, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 164),

14) świadczenia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 301),

15) okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637 oraz z 2017 r. poz. 38),

16) rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1051)

Wysokość 14. emerytury

Zgodnie z ustawą (art. 3) 14. emerytura przysługuje co do zasady w wysokości najniższej emerytury w danym roku (w 2023 roku - od 1 marca - kwota najniższej emerytury wynosi 1588 zł brutto, co daje 1445 zł netto). 
Ale w myśl ar. 3 ust. 6 ustawy o 14. emeryturze, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, kwotę wyższą niż kwota najniższej emerytury, o której mowa w ust. 1, stosowaną do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia, mając na względzie sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych.

Ważne

W 2023 roku rząd postanowił, że  czternasta emerytura wyniesie 2650 zł brutto, czyli 2202,50 zł netto (do ręki).

Minister Marlena Maląg wskazała, że ustawa o 14. emeryturze zakłada elastyczność. "Z jednej strony gwarantuje seniorom, że będzie ona na poziomie minimalnej emerytury – to znaczyłoby, że w tym roku byłoby to 1588 zł, ale Rada Ministrów może przyjąć rozporządzenie, gdzie podwyższa kwotę tego świadczenia, a także ustala termin. Nasza propozycja jest taka, żeby 14. emerytura była wypłacana przez miesiąc wrzesień i wynosiła 2650 zł brutto" – wyjaśniła minister Maląg.

Czternasta emerytura 2023 - rozporządzenia

Na podstawie art. 6 ust. 3-4 ustawy z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, Rada Ministrów ma obowiązek określić (najpóźniej 31 października danego roku), w drodze rozporządzenia, miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia w danym roku, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty dodatkowego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe (tj. ZUS, KRUS, zakłady emerytalno-rentowe służb mundurowych)

W 2023 r. Rada Ministrów postanowiła, że tegoroczne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wypłacone zostanie w miesiącu wrześniu i wyniosło 2650 zł brutto (2202,50 zł netto).

Rozporządzenia w tej sprawie zostały przyjęte przez Radę Ministrów 22 sierpnia 2023 r. - tego dnia podpisy pod tymi rozporządzeniami złożył premier Morawiecki.

Czternasta emerytura z urzędu bez konieczności składania wniosków

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów przyznanie dodatkowego świadczenia, przyznanie tego dodatkowego świadczenia (czyli 14. emerytury) następuje z urzędu na podstawie decyzji.

Kto nie dostanie 14. emerytury?

W myśl art. 3 ust. 4 ustawy z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, 14. emerytura e nie przysługuje osobom, którym prawo do świadczeń określonych w art. 2 (np. comiesięcznej emerytury lub renty) zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty 14. emerytury.

Podstawa prawna: Ustawa z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 1407)

oprac. Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(10)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Emeryt
  2023-08-22 14:28:35
  Dajecie pieniądze nierobom i leniom,całe życie pracowałam i zarobiłam na emeryturę to teraz mam zapłatę,niesprawiedliwość ,jeśli Są 14,to powinno być dla wszystkich jednakowo,
  3
  pokażodpowiedzi (1)
 • Emeryt
  2023-08-22 13:52:46
  Złodziejstwo skłócanie emerytów albo jednakowo albo wcale
  10
 • Emeryt
  2023-08-22 16:02:59
  Takiego prawa i sprawiedliwości to jeszcze nie widziałem jednym dać a drudzy mają sobie jakoś radzić. Czemu w tej sprawie milczą związki zawodowe składki od pokrzywdzonych emerytów to potrafili brać a teraz to mają ich w d.....
  4
 • Emeryt
  2023-08-23 05:15:20
  Wypracowałem wyższą emeryturę 30 lat w szkodliwych warunkach,skoro rząd mnie nie widzi ja ich nie widzę przy wyborach.
  7
 • Eugeniusz
  2023-08-23 10:53:24
  Bardzo nie sprawiedliwy dodatek. Ci którzy długo pracowali i odkładali na wższą emeryturę są karani.
  4
 • Maria
  2023-08-23 18:30:08
  Pomyślcie o biednych wdowach bo wkrotce będą żebrać na chleb nie są w stanie utrzymać sie z niskich emerytur to skandal żeby dotykało ich ubóstwo
  1
 • Maria
  2023-08-23 18:16:13
  Jak masz wysoką emeryture to dostajesz wysoką waloryzacje a tem z niską to małą i ty masz tyle ze nie musisz mieć tego dodatku bo to nic dla ciebie przy wysokiej emeryturzr
  2
 • Maria
  2023-08-23 18:22:35
  Jeśli dostane nawet 20 -tke to i tak na nich nie zagłosuje za całokształt ich rzadzenia irozkradania naszych pieniędzy
  2
 • ubek
  2023-08-28 09:46:10
  ile dostaną ubecy?
  1
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

REKLAMA