Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

IX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa - zmiany podatkowe 2015

IX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa - zmiany podatkowe 2015
IX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa - zmiany podatkowe 2015
inforCMS
W dniach 29-30 stycznia 2015 r. w Warszawie odbędzie się IX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa. Przedmiotem Konferencji będą zmiany przepisów podatkowych od 2015 roku, nowelizacja przepisów VAT i CIT, najnowsze orzecznictwo sądowe w sprawach podatkowych oraz aktualne problemy przedsiębiorców. Konferencję organizuje Akademia Biznesu MDDP. Infor.pl jest patronem medialnym tej Konferencji.

Prowadzący

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – doświadczony wykładowca, praktyk, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług w świetle dyrektyw unijnych i orzecznictwa NSA i ETS

Aneta Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autorka licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej i specjalistycznej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT 2014/2015 – ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów.

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony oraz uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, paliwowej, budowlanej i nieruchomości oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji oraz reklamie,  podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.  Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych.  Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych.  Posiada również bogate doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w przedmiocie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Na co dzień zajmuje się również problematyką prawa podatkowego związanego z prawem handlowym. W ramach swojej dotychczasowej praktyki doradzał z punku widzenia optymalizacji podatkowych przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych.

Program

DZIEŃ I

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych w 2015 roku – najnowsze interpretacje, orzecznictwo oraz problemy praktyczne

9:30 – 10:00 – przerwa powitalna

10:00 – 12:00 – Marcin Zarzycki

1. Planowane zmiany w podatku CIT na 2015 r.:
a) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC),
b) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze ( w szczególności tzw. dywidendy rzeczowe),
c) rewolucyjne zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji: zasady ustalania odsetek jako kosztów uzyskania przychodu w świetle art. 16 ust.1 pkt 60 i 61:
 • współczynnik zadłużenia do kapitałów własnych pożyczkobiorcy,
 • ustalanie wskaźnika procentowego posiadanych udziałów (akcji) u pożyczkobiorcy,
 • powiązanie bezpośrednie i pośrednie pożyczkodawcy,
 • definicja pożyczki,
 • wysokość zadłużenia dla potrzeb niedostatecznej kapitalizacji,
 • ustalanie wysokości kapitału własnego.
d) alternatywna metoda ustalania odsetek jako kosztów uzyskania przychodu:
 • definicja odsetek,
 • ustalenie limitu wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu,
 • wpływ stopy referencyjnej, wartości podatkowej aktywów, roku podatkowego podatnika na wysokość kosztów podatkowych z tytułu odsetek,
 • stosowanie alternatywnej metody ustalania odsetek przez podmioty finansowe,
 • rozliczenie odsetek w następnych latach podatkowych,
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w trakcie roku podatkowego w konsekwencji wyboru alternatywnej metody ustalania odsetek jako kosztów podatkowych,
 • formalne kroki związane z wyborem alternatywnej metody ustalania odsetek jako kosztów podatkowych.
e) zmiana przepisów w zakresie cen transferowych,
f) zmiany w zakresie certyfikatów rezydencji – termin ważności certyfikatów,
g) nowe zasady składania zeznań i deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
h) klauzula obejścia prawa a rozliczenia w CIT,
i) inne zmiany.

12:00 – 12:15 – przerwa kawowa

12:15 – 13:30 – Grzegorz Niebudek

2. Samochody w działalności gospodarczej a CIT:
a) nowe definicje od 1 kwietnia 2014 r.,
b) koszty eksploatacji samochodów osobowych a koszty podatkowe,
c) samochody służbowe na cele prywatne– zasady rozliczeń w aspekcie podatkowym,
d) samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”.

3. Zmiany w PIT w 2015 r. z tytułu użytkowania pojazdów samochodowych:
a) Samochody służbowe na cele prywatne, 
b) przychód z tytułu korzystania z samochodu na cele prywatne – problemy praktyczne, 
c) 2015  – możliwość rozliczania zryczałtowanego przychodu z tytułu używania samochodu na cele prywatne,
d) zasady obciążania pracowników wydatkami na paliwo, ubezpieczenie, mandaty itd.,
e) naliczenie VAT-u należnego w przypadku samochodów służbowych na cele prywatne, 
f) sankcje związane z brakiem rozliczania zryczałtowanego przychodu.

13:30 – 14:30 – lunch w Restauracji 99

14:30 – 16:00 – Marcin Zarzycki

4. Najnowsze interpretacje, orzecznictwo oraz problemy praktyczne związane w podatku CIT:
a) przychody podatkowe, rozpoznawanie przychodów, korekty przychodów,
b) koszty podatkowe, rozpoznawanie kosztów, zmniejszanie kosztów z tytułu niezapłaconych zobowiązań, korekty kosztów podatkowych, 
c) świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników w świetle wyroku TK z 8 lipca 2014 r.
d) reprezentacja, reklama oraz inne działania marketingowe z uwzględnieniem interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r.,
e) problemy praktyczne – amortyzacja, różnice kursowe, podatek u źródła.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji około godziny 19.00 zapraszamy Państwa na spektakl do Teatru.

DZIEŃ II

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług  w 2015 roku – podsumowanie aktualnych zmian podatkowych, wyjaśnienia wraz z interpretacjami oraz pierwszymi wyrokami sądów administracyjnych

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna

9:00 – 10:00 – Sędzia NSA

1. Najnowsze, wybrane orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

10:00 – 11:00 – Radosław Żuk

2. Zasady ogólne uchwalonych oraz planowanych zmian w zakresie rozliczania VAT (2014/2015 r.): 
a) uchwalone zmiany od 1 stycznia 2015 r.,
b) planowane zmiany od 1 kwietnia 2015 r.,
c) czynności zrealizowane na przełomie 2014/2015 a zastosowanie odpowiednich przepisów,
d) zmiany wynikające z prawa unijnego.

3. Procedura MOSS obowiązująca w Polsce i w UE od 1 stycznia 2015 r.:
a) informacje ogólne na temat nowej procedury,
b) pojęcie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług elektronicznych, które podlegają opodatkowaniu w ramach procedury MOSS,
c) pojęcie podatnika w odniesieniu do małego punktu kompleksowej obsługi,
d) pojęcie państwa członkowskiego identyfikacji i konsumpcji,
e) pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa,
f) proces rejestracji i wyrejestrowania (wykluczenia),
g) proces składania deklaracji,
h) proces płatności, zwroty,
i) prowadzenie ewidencji na potrzeby MOSS.

4. Zmiany w przedmiocie rozliczenia VAT przez nabywcę:
a) obecny katalog towarów, które wymagają samonaliczenia VAT,
b) rozszerzenie katalogu towarów podlegających samonaliczeniu,
c) wprowadzenie limitów kwotowych dotyczących samonaliczenia VAT,
d)stosowanie samonaliczenia VAT w praktyce.

5. Nowelizacja przepisów VAT w zakresie tzw. towarów wrażliwych:
a) poszerzenie katalogu tzw. towarów wrażliwych,
b) zmiany dotyczące kaucji gwarancyjnych,
c) stosowanie przepisów w praktyce.

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 12:30 – Radosław Żuk

6. Proporcja sprzedaży po zmianach w przepisach:
a) obecna regulacja dotycząca obliczania proporcji, 
b) uwzględnianie po nowelizacji przepisów obrotów wyłączonych z zakresu opodatkowania VAT,
c) pojęcie obrotów wyłączonych z opodatkowania VAT po nowelizacji przepisów,
d) ustalenie proporcji sprzedaży z organem podatkowym,
e) zasady dokonywania odliczeń w oparciu o proporcję sprzedaży.

7. Pozostałe zmiany w zakresie VAT w 2015 r.:
a) likwidacja niektórych zwolnień związanych z usługami finansowymi i ubezpieczeniowymi,
b) zmiany dotyczące ulgi na złe długi oraz zasad dokonywania korekt w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
c) inne zmiany.

12:30 – 13:15 – lunch w Restauracji 99

13:15 – 15:15 – Aneta Pożarowska

8. Obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług – praktyczne aspekty regulacji obowiązujących od 2014 r.:
a) warunki dostawy towarów a powstanie obowiązku podatkowego,
b) pojęcie świadczenia ciągłego – możliwość optymalizacji podatkowej,
c) ustalenie momentu wykonania usługi – najczęstsze spory w praktyce,
d) obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży licencji, 
e) szczególne problemy z ustaleniem momentu wykonania usługi w przypadku usług budowlanych,
f) rozliczenie VAT na zasadzie kasowej,
g) opodatkowanie dostawy mediów (refakturowanie),
h) obowiązek podatkowy z tytułu najmu, dzierżawy oraz leasingu,
i)opodatkowanie zaliczek.

15:15 – 15:30 –  przerwa kawowa

15:30 – 17:00 – Aneta Pożarowska

9. Wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem podatku naliczonego:
a) reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia,
b) odliczanie w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych,
c) otrzymanie duplikatu a terminy odliczania VAT,
d) ograniczenia w prawie do odliczenia związane z używaniem i eksploatację pojazdów,
e) pozostałe ograniczenia w prawie do odliczenia – najnowsze interpretacje organów podatkowych,
f) prawo do odliczenia w przypadku zakupów rozliczanych według mechanizmu odwrotnego obciążenia a rozpoznanie obowiązku podatkowego we właściwym okresie rozliczeniowym,
g) ważna zmiana dotycząca rozliczania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

10. Transakcje międzynarodowe a VAT:
a) obowiązek podatkowy w przypadku WDT / WNT, problemy praktyczne (faktury wystawione przed transakcją, faktury zaliczkowe, faktury końcowe),
b) obowiązek podatkowy w przypadku importu i eksportu usług (problemy związane z ustaleniem daty wykonania usługi, brak daty sprzedaż na fakturze, rozliczanie usług ciągłych i okresowych),
c) rozliczanie zaliczek z tytułu eksportu towarów – nowe zasady obowiązujące w 2014 r.,
d) kursy walut w przypadku transakcji międzynarodowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w konferencji: 
- jednej osoby 1690 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1590 zł/os. + 23% VAT

Promocja
Przy zgłoszeniu do 19 grudnia koszt uczestnictwa: 1490 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod konferencji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, bilet do teatru, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 

Dzień I: 10:00-16:00
Na zakończenie pierwszego dnia konferencji o godz. 19.00 zapraszamy Państwa do teatru na spektakl.

Dzień II: 9:00-17:00

Miejsce zajęć: 
Budynek Atrium Tower, 
Sala konferencyjna Akademii Biznesu MDDP 
Al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Formularz zgłoszeniowy

Informacje:      
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl;joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Kinga
    2021-10-25 15:54:10
    W związku z nowym ładem nastąpi sporo zmian podatkowych, już niedługo... widziałam, że ADN Akademia działająca dawniej jako Akademia MDDP w swojej ofercie ma szkolenie z tym związane. Czy ktoś brał udział? Zastanawiam się nad udziałem
    0
QR Code
Ordynacja podatkowa - część 1
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
płatnika
podatnika
urzędu skarbowego
budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.
Jak wspólnik spółki z o.o. może wypłacić zysk ze spółki, aby było najkorzystniej?
Straty na lokatach bankowych w 2022 roku
Nawet ponad 13% – takie realne straty mogą dać depozyty, które kończą się w trzecim kwartale 2022 r. Tak złych wyników w przypadku lokat nie mieliśmy od wielu lat. I choć sytuacja deponentów się poprawia, to i tak trudno liczyć na to, że bankowe lokaty uchronią nasz kapitał przed inflacją.
SLIM VAT 3 i sankcja 20% VAT - zmiany w VAT od 2023 roku
Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku idea „SLIM VAT” doczekała się kolejnej odsłony. 8 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Pakiet ten, tak jak poprzednie, ma na celu wprowadzenie kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczenia VAT. Projekt ustawy zakłada również implementację wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie C-935/19 dotyczącego możliwości nakładania przez organy podatkowe 20 proc. sankcji VAT. Obecnie projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 roku. Z kolei planowane wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 stycznia 2023 roku.
Inflacja w Polsce. Presja inflacyjna po 7 miesiącach 2022 roku nie słabnie
Mimo oczekiwań wielu ekspertów na osłabienie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, według najnowszych danych GUS, inflacja nadal przyspiesza, sięgając w lipcu 2022 r. 15,6 proc., a więc była nieznacznie wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa od 1997 roku.
Fiskus promuje sprzedaż alkoholu z powodu spadku wpływów z akcyzy ... w Japonii
W Japonii fiskus ogłosił akcję "Sake Viva!", która ma na celu zwiększenie sprzedaży alkoholu w kraju, gdzie jego konsumpcja mocno spada, co powoduje obniżenie wpływów z akcyzy - podaje w czwartek BBC.
Informacja o realizacji strategii podatkowej - obowiązek dużych firm i grup kapitałowych
Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.
50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę
Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych to sposób na obniżenie należności podatkowych.
Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
Wystawianie faktur – terminy ustawowe
Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
W lipcu spadła liczba ofert pracy
W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?