reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > IX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa - zmiany podatkowe 2015

IX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa - zmiany podatkowe 2015

W dniach 29-30 stycznia 2015 r. w Warszawie odbędzie się IX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa. Przedmiotem Konferencji będą zmiany przepisów podatkowych od 2015 roku, nowelizacja przepisów VAT i CIT, najnowsze orzecznictwo sądowe w sprawach podatkowych oraz aktualne problemy przedsiębiorców. Konferencję organizuje Akademia Biznesu MDDP. Infor.pl jest patronem medialnym tej Konferencji.

Prowadzący

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – doświadczony wykładowca, praktyk, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług w świetle dyrektyw unijnych i orzecznictwa NSA i ETS

Aneta Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autorka licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej i specjalistycznej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT 2014/2015 – ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów.

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony oraz uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, paliwowej, budowlanej i nieruchomości oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji oraz reklamie,  podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.  Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych.  Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych.  Posiada również bogate doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w przedmiocie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Na co dzień zajmuje się również problematyką prawa podatkowego związanego z prawem handlowym. W ramach swojej dotychczasowej praktyki doradzał z punku widzenia optymalizacji podatkowych przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych.

Program

DZIEŃ I

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych w 2015 roku – najnowsze interpretacje, orzecznictwo oraz problemy praktyczne

9:30 – 10:00 – przerwa powitalna

10:00 – 12:00 – Marcin Zarzycki

1. Planowane zmiany w podatku CIT na 2015 r.:
a) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC),
b) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze ( w szczególności tzw. dywidendy rzeczowe),
c) rewolucyjne zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji: zasady ustalania odsetek jako kosztów uzyskania przychodu w świetle art. 16 ust.1 pkt 60 i 61:
 • współczynnik zadłużenia do kapitałów własnych pożyczkobiorcy,
 • ustalanie wskaźnika procentowego posiadanych udziałów (akcji) u pożyczkobiorcy,
 • powiązanie bezpośrednie i pośrednie pożyczkodawcy,
 • definicja pożyczki,
 • wysokość zadłużenia dla potrzeb niedostatecznej kapitalizacji,
 • ustalanie wysokości kapitału własnego.
d) alternatywna metoda ustalania odsetek jako kosztów uzyskania przychodu:
 • definicja odsetek,
 • ustalenie limitu wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu,
 • wpływ stopy referencyjnej, wartości podatkowej aktywów, roku podatkowego podatnika na wysokość kosztów podatkowych z tytułu odsetek,
 • stosowanie alternatywnej metody ustalania odsetek przez podmioty finansowe,
 • rozliczenie odsetek w następnych latach podatkowych,
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w trakcie roku podatkowego w konsekwencji wyboru alternatywnej metody ustalania odsetek jako kosztów podatkowych,
 • formalne kroki związane z wyborem alternatywnej metody ustalania odsetek jako kosztów podatkowych.
e) zmiana przepisów w zakresie cen transferowych,
f) zmiany w zakresie certyfikatów rezydencji – termin ważności certyfikatów,
g) nowe zasady składania zeznań i deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
h) klauzula obejścia prawa a rozliczenia w CIT,
i) inne zmiany.

12:00 – 12:15 – przerwa kawowa

12:15 – 13:30 – Grzegorz Niebudek

2. Samochody w działalności gospodarczej a CIT:
a) nowe definicje od 1 kwietnia 2014 r.,
b) koszty eksploatacji samochodów osobowych a koszty podatkowe,
c) samochody służbowe na cele prywatne– zasady rozliczeń w aspekcie podatkowym,
d) samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”.

3. Zmiany w PIT w 2015 r. z tytułu użytkowania pojazdów samochodowych:
a) Samochody służbowe na cele prywatne, 
b) przychód z tytułu korzystania z samochodu na cele prywatne – problemy praktyczne, 
c) 2015  – możliwość rozliczania zryczałtowanego przychodu z tytułu używania samochodu na cele prywatne,
d) zasady obciążania pracowników wydatkami na paliwo, ubezpieczenie, mandaty itd.,
e) naliczenie VAT-u należnego w przypadku samochodów służbowych na cele prywatne, 
f) sankcje związane z brakiem rozliczania zryczałtowanego przychodu.

13:30 – 14:30 – lunch w Restauracji 99

14:30 – 16:00 – Marcin Zarzycki

4. Najnowsze interpretacje, orzecznictwo oraz problemy praktyczne związane w podatku CIT:
a) przychody podatkowe, rozpoznawanie przychodów, korekty przychodów,
b) koszty podatkowe, rozpoznawanie kosztów, zmniejszanie kosztów z tytułu niezapłaconych zobowiązań, korekty kosztów podatkowych, 
c) świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników w świetle wyroku TK z 8 lipca 2014 r.
d) reprezentacja, reklama oraz inne działania marketingowe z uwzględnieniem interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r.,
e) problemy praktyczne – amortyzacja, różnice kursowe, podatek u źródła.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji około godziny 19.00 zapraszamy Państwa na spektakl do Teatru.

DZIEŃ II

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług  w 2015 roku – podsumowanie aktualnych zmian podatkowych, wyjaśnienia wraz z interpretacjami oraz pierwszymi wyrokami sądów administracyjnych

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna

9:00 – 10:00 – Sędzia NSA

1. Najnowsze, wybrane orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

10:00 – 11:00 – Radosław Żuk

2. Zasady ogólne uchwalonych oraz planowanych zmian w zakresie rozliczania VAT (2014/2015 r.): 
a) uchwalone zmiany od 1 stycznia 2015 r.,
b) planowane zmiany od 1 kwietnia 2015 r.,
c) czynności zrealizowane na przełomie 2014/2015 a zastosowanie odpowiednich przepisów,
d) zmiany wynikające z prawa unijnego.

3. Procedura MOSS obowiązująca w Polsce i w UE od 1 stycznia 2015 r.:
a) informacje ogólne na temat nowej procedury,
b) pojęcie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług elektronicznych, które podlegają opodatkowaniu w ramach procedury MOSS,
c) pojęcie podatnika w odniesieniu do małego punktu kompleksowej obsługi,
d) pojęcie państwa członkowskiego identyfikacji i konsumpcji,
e) pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa,
f) proces rejestracji i wyrejestrowania (wykluczenia),
g) proces składania deklaracji,
h) proces płatności, zwroty,
i) prowadzenie ewidencji na potrzeby MOSS.

4. Zmiany w przedmiocie rozliczenia VAT przez nabywcę:
a) obecny katalog towarów, które wymagają samonaliczenia VAT,
b) rozszerzenie katalogu towarów podlegających samonaliczeniu,
c) wprowadzenie limitów kwotowych dotyczących samonaliczenia VAT,
d)stosowanie samonaliczenia VAT w praktyce.

5. Nowelizacja przepisów VAT w zakresie tzw. towarów wrażliwych:
a) poszerzenie katalogu tzw. towarów wrażliwych,
b) zmiany dotyczące kaucji gwarancyjnych,
c) stosowanie przepisów w praktyce.

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 12:30 – Radosław Żuk

6. Proporcja sprzedaży po zmianach w przepisach:
a) obecna regulacja dotycząca obliczania proporcji, 
b) uwzględnianie po nowelizacji przepisów obrotów wyłączonych z zakresu opodatkowania VAT,
c) pojęcie obrotów wyłączonych z opodatkowania VAT po nowelizacji przepisów,
d) ustalenie proporcji sprzedaży z organem podatkowym,
e) zasady dokonywania odliczeń w oparciu o proporcję sprzedaży.

7. Pozostałe zmiany w zakresie VAT w 2015 r.:
a) likwidacja niektórych zwolnień związanych z usługami finansowymi i ubezpieczeniowymi,
b) zmiany dotyczące ulgi na złe długi oraz zasad dokonywania korekt w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
c) inne zmiany.

12:30 – 13:15 – lunch w Restauracji 99

13:15 – 15:15 – Aneta Pożarowska

8. Obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług – praktyczne aspekty regulacji obowiązujących od 2014 r.:
a) warunki dostawy towarów a powstanie obowiązku podatkowego,
b) pojęcie świadczenia ciągłego – możliwość optymalizacji podatkowej,
c) ustalenie momentu wykonania usługi – najczęstsze spory w praktyce,
d) obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży licencji, 
e) szczególne problemy z ustaleniem momentu wykonania usługi w przypadku usług budowlanych,
f) rozliczenie VAT na zasadzie kasowej,
g) opodatkowanie dostawy mediów (refakturowanie),
h) obowiązek podatkowy z tytułu najmu, dzierżawy oraz leasingu,
i)opodatkowanie zaliczek.

15:15 – 15:30 –  przerwa kawowa

15:30 – 17:00 – Aneta Pożarowska

9. Wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem podatku naliczonego:
a) reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia,
b) odliczanie w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych,
c) otrzymanie duplikatu a terminy odliczania VAT,
d) ograniczenia w prawie do odliczenia związane z używaniem i eksploatację pojazdów,
e) pozostałe ograniczenia w prawie do odliczenia – najnowsze interpretacje organów podatkowych,
f) prawo do odliczenia w przypadku zakupów rozliczanych według mechanizmu odwrotnego obciążenia a rozpoznanie obowiązku podatkowego we właściwym okresie rozliczeniowym,
g) ważna zmiana dotycząca rozliczania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

10. Transakcje międzynarodowe a VAT:
a) obowiązek podatkowy w przypadku WDT / WNT, problemy praktyczne (faktury wystawione przed transakcją, faktury zaliczkowe, faktury końcowe),
b) obowiązek podatkowy w przypadku importu i eksportu usług (problemy związane z ustaleniem daty wykonania usługi, brak daty sprzedaż na fakturze, rozliczanie usług ciągłych i okresowych),
c) rozliczanie zaliczek z tytułu eksportu towarów – nowe zasady obowiązujące w 2014 r.,
d) kursy walut w przypadku transakcji międzynarodowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w konferencji: 
- jednej osoby 1690 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1590 zł/os. + 23% VAT

Promocja
Przy zgłoszeniu do 19 grudnia koszt uczestnictwa: 1490 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod konferencji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, bilet do teatru, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 

Dzień I: 10:00-16:00
Na zakończenie pierwszego dnia konferencji o godz. 19.00 zapraszamy Państwa do teatru na spektakl.

Dzień II: 9:00-17:00

Miejsce zajęć: 
Budynek Atrium Tower, 
Sala konferencyjna Akademii Biznesu MDDP 
Al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Formularz zgłoszeniowy

Informacje:      
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl;joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama